Ehdota Max Oker-Blom -palkinnon saajaa

Suomen Lääkäriliiton neljäs Max Oker-Blom -palkinto jaetaan valtuuskunnan kevätkokouksessa toukokuussa 2011. Palkinnon suuruus on 10 000 euroa. Palkinnon saajan valitsee Max Oker-Blom
-tunnustuspalkintotyöryhmä.

Max Oker-Blom oli Lääkäriliiton perustajajäsen ja ensimmäinen puheenjohtaja. Hän oli aikansa edelläkävijä kansanterveystieteessä, kansanvalistuksessa, lääkärien ammattijärjestötoiminnassa ja lääketieteen etiikassa. Oker-Blom korosti toiminnassaan kollegiaalisuutta ja piti liittoa "lääkärikunnan sydämenä ja omanatuntona".

– Tämä on jonkin verran linjannut niitä ansioita, joiden perusteella palkintoa on aiemmin jaettu. Laajemmin ajateltuna palkinto on kuitenkin tarkoitettu sellaisen kollegan huomioimiseksi, joka omalla toiminnallaan on edistänyt lääkäreille yleisesti tärkeitä asioita, toteaa tunnustuspalkintotyöryhmän puheenjohtaja Mikko Pietilä.

Esikuvalliselle lääkärille

Palkinto on aiemmin jaettu varsin epäsäännöllisesti. Lääkäriliiton hallitus asetti viime vuonna työryhmän pohtimaan palkinnon tulevaisuutta. Työryhmän esityksen mukaisesti palkinto on tästedes tarkoitus jakaa kerran valtuuskuntakaudessa eli joka kolmas vuosi siten, että palkinto luovutetaan kunkin valtuuskuntakauden toisessa kevätkokouksessa.

– Viime vuonna palkinnon pelättiin jäävän satavuotisjuhlallisuuksien varjoon, joten palkinnon jakaminen siirtyi tälle vuodelle, Pietilä kertoo.

Max Oker-Blom -palkinnon saajan tulee olla ansioitunut tavalla, joka on edistänyt lääkärintyötä ja lääkäriyttä sekä terveydenhuollon ja sairaanhoidon kehitystä.

– Säännöt antavat hyvin väljät rajat palkinnonsaajan ansioitumisen suhteen, mutta yhtenä linjauksena on ollut palkinnonsaajan toimiminen esikuvallisena lääkärinä. Koska lääkärin työ- ja tehtäväkuvat ovat nykyisin hyvin erilaisia, on palkittava kollega voinut ansaita kannuksensa monin eri tavoin. Tieteelliset ansiot eivät suinkaan ole huono asia palkintoa jaettaessa, mutta tarkoitus on huomioida sen kaltaista työtä, joka usein jää muutoin ilman huomiota ja kiitosta. Tiedepalkintoa palkinnosta ei ole tarkoitus tehdä, Pietilä sanoo.

Ehdota palkittavaa

Palkinnon saajaksi voi ehdottaa ketä tahansa lääkäriä.

– Esimerkillisesti tehty käytännön potilastyö kotimaassa tai muualla, kollegoiden opettaminen, tukeminen tai johtaminen, kollegakunnan yhtenäisyyden tai työolosuhteiden edistäminen. Siinä vain muutamia mielestäni palkitsemisen arvoisia ansioita, summaa Pietilä.

Ehdotuksen palkinnon saajaksi voi tehdä kuka tahansa Lääkäriliiton jäsen. Ehdotukseen on hyvä liittää ehdokkaan henkilötiedot, lyhyt curriculum sekä perustelut niistä ansioista, joiden nojalla palkinnon myöntämistä ehdotetaan.

Ehdotukset pyydetään jättämään 15.4.2011 klo 16.00 mennessä Lääkäriliiton toimistoon, Mäkelänkatu 2, PL 49, 00501 Helsinki tai sähköpostiin anne-maj.aunula@fimnet.fi. Kuoreen tai sähköpostiin merkintä Max Oker-Blom. Tiedusteluihin vastaa viestintäpäällikkö Anne-Maj Aunula, puh. 040 528 8305.
Takaisin