Ehdota laatupalkinnon saajaa!

Onko organisaatiosi palvelua tai toimintaa kehitetty tuloksellisesti? Suomen Lääkäriliiton laatupalkinto 2016 tuloksekkaasta toiminnan kehittämisestä julistetaan haettavaksi 18. kerran.

Laatupalkinto myönnetään lääkäriryhmälle, lääkärin johtamalle moniammatilliselle ryhmälle tai yksittäiselle lääkärille. Perusteluissa tulee tuoda esiin toiminnan kehittäminen, josta on osoitettuja tuloksia terveydenhuollon toimivuudelle ja potilaiden hoitamiselle.

Laatupalkinnon kokonaissuuruus on enintään 12 000 € ja se jaetaan kannustuksena yhdelle taholle. Ehdotuksen laatupalkinnon saajasta/saajista voi tehdä toiminnasta vastaava lääkäri/lääkäriryhmä itse tai palkintoa voi ehdottaa toiselle taholle. Palkinto myönnetään Lääkäriliiton jäsenelle tai jäsenen johtamalle työryhmälle.

Palkittavan valinta on kaksivaiheinen. Hakemukset tulee toimittaa toukokuun puolivälissä, jonka jälkeen hakemukset arvioi Lääkäriliiton laatuneuvosto. Parhaat hakemukset valitaan syksyllä pidettävään loppukilpailuun, jossa laatupalkinnon myöntämisestä päättää Lääkäriliiton laatuneuvosto. Laatuneuvostossa ovat Lääkäriliiton lisäksi edustettuina Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Finska Läkaresällskapet ja Lääkäripalveluyritykset ry.

Suomen Lääkäriliiton laatuneuvostolle osoitetut hakemukset Lääkäriliiton laatupalkinnon saajiksi pyydetään toimittamaan viimeistään pe 20.5.2016 sähköpostitse: ulla.anttila@laakariliitto.fi  

Lisätietoa ja ohjeet: https://www.laakariliitto.fi/edunvalvonta-tyoelama/laatupalkinto/

Tiedustelut: Lääkäriliiton laatuneuvoston sihteeri Ulla Anttila, ulla.anttila@laakariliitto.fi, (09) 3930 744

Takaisin