Ehdota kollegiaalisuuspalkinnon saajaa

Lääkäriliiton kollegiaalisuuspalkinto 2017 julistetaan haettavaksi. Palkinnon tavoitteena on tuoda lääkärikunnan tietoon kollegiaalisuutta edistänyt lääkäri tai työyhteisö. Lähetä ehdotus viimeistään 15.10.2017.

Kollegiaalisuuspalkinnon haussa toivotaan ehdotuksia kollegoista tai työyhteisöistä, jotka ovat pystyneet edistämään kollegiaalisuutta lääkärien välillä tai parantamaan yhteistyötä muiden ammattiryhmien kanssa. Perusteluissa tulee kuvata kollegiaalisuutta edistävä toiminta ja siitä saadut tulokset.

Ehdotuksen kollegiaalisuuspalkinnon saajasta/saajista voi tehdä lääkäri/työyhteisö itse tai palkintoa voi ehdottaa toiselle taholle. Palkinnon kokonaissuuruus on enintään 10 000 € ja se voidaan jakaa kannustuksena yhdelle tai useammalle taholle.

Ehdotukset tulee toimittaa sähköpostilla viimeistään 15.10.2017 professiojaoksen sihteerille: ulla.anttila@laakariliitto.fi

Lisätietoa

Takaisin