Ehdota Akavan yrittäjäpalkinnon 2016 saajaa

Akavan yrittäjäpalkinto myönnetään vuosittain tunnustuksena ansioituneelle yrittäjälle tai ammatinharjoittajalle. Tavoitteena on tuoda esille yrittäjyyden suurta merkitystä suomalaiselle yhteiskunnalle, talouskasvulle ja hyvinvoinnille.

Palkinnon saaja voi olla akavalainen yrittäjä, akavalaisen jäsenjärjestön yksi tai useampi jäsen tai muu henkilö tai ryhmä, joka on toiminut merkittävällä tavalla akavalaisen yrittäjyyden hyväksi tai sen toimintaedellytysten parantamiseksi.

Ehdotuksia palkinnon saajaksi voivat tehdä akavalaiset, Akavan jäsenjärjestöt ja niiden jäsenyhdistykset sekä Akavan elinkeinopoliittinen toimikunta. Erityisesti ehdotuksia toivotaan jäsenjärjestöjen yrittäjätyöryhmiltä, -valiokunnilta ja -neuvottelukunnilta.

Ehdotuksesta tulisi käydä ilmi ehdotetusta ammatinharjoittajasta tai yrittäjästä:
- minkä akavalaisen liiton jäsen hän on
- miten hän on ansioitunut yrittäjyydessä ja/tai sen toimintaedellytysten parantamisessa
- yhteystiedot, mahdollinen verkkosivuosoite ja y-tunnus, mahdollisuuksien mukaan ansioluettelo sekä yhteystiedot henkilöstä, joka antaa asiassa lisätietoja.

Ehdotuksessa voi nostaa esiin esimerkiksi ammatinharjoittamisen tai yrityksen toiminnallisen ja taloudellisen kehityksen, yrittäjämyönteisiin asenteisiin vaikuttamisen, hyvän johtamisen ja työhyvinvoinnin kehittämisen sekä eettisten arvojen huomioimisen.

Vapaamuotoiset ehdotukset perusteluineen pyydetään toimittamaan yrittäjäpalkintotyöryhmän sihteerille Anu Tuoviselle pe 16.9.2016 mennessä joko sähköpostilla anu.tuovinen@akava.fi tai Akava ry:n postiosoitteeseen. Yhteystiedot ovat osoitteessa www.akava.fi/yhteystiedot. Yrittäjäpalkintotyöryhmä käsittelee ehdotukset liitetietoineen luottamuksellisena.

Palkintona on suomalaista taidetta. Akava julkistaa palkinnon saajan liittokokouksensa yhteydessä 21.11.2016.

Akavassa on noin 27 000 korkeasti koulutettua yrittäjänä ja ammatinharjoittajana toimivaa jäsentä. Viimeksi palkinnon saivat Tomi ja Annukka Lantto Antell-konsernista.

Palkinnon ohjesääntö sisältää tarkemmat tiedot siitä, mihin palkinnon saajaa valittaessa erityisesti kiinnitetään huomiota. Ohjesääntö on osoitteessa www.akava.fi/yrittajapalkinto

Lisätietoja:

Jarmo Hyvärinen, palkintotyöryhmän puheenjohtaja, 040 596 9143
Anu Tuovinen, palkintotyöryhmän sihteeri, anu.tuovinen@akava.fi ja 050 308 6943

Takaisin