Apurahoja opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseksi

Lääkäriliitto on luonut uuden apurahan opiskelijoiden jaksamisen ja hyvinvoinnin tukemiseksi. Hakijana voi olla suomalainen tai ulkomailla toimiva suomalaisten lääketieteen opiskelijoiden yhdistys. 

Tässä vaiheessa kyseessä on määräaikainen kokeilu. Pilotin aikana haku järjestetään kahdesti, syksyllä 2021 ja maaliskuussa 2022. Apurahan mahdollinen jatko arvioidaan saatujen kokemusten perusteella.

Hakijana voi olla suomalainen tai ulkomailla toimiva suomalaisten lääketieteen opiskelijoiden yhdistys. Apurahan turvin järjestettävässä toiminnassa voidaan käsitellä esimerkiksi jaksamista, liiallista suorittamiskeskeisyyttä, riittämättömyyden tunnetta, epävarmuuden sietämistä ja kollegiaalisuutta. Myös esimerkiksi mentorointi ja seniorituki voivat olla mahdollisia teemoja.

Hakemukset tulee kohdistaa tiettyyn tilaisuuteen tai muuhun selvästi määriteltyyn tarkoitukseen ja määrätylle summalle. Ohjeet on lähetty Medisiinariliiton kautta kandiseurojen edustajille.

Takaisin