Apurahoja haettavina

Lääkäriliiton henkilökohtaiset apurahat ovat nyt haussa. Hakuaika päättyy maanantaina 8.4.2019.

Lääkäriliitto jakaa jäsenilleen ja yhdistyksille erilaisia apurahoja mm. koulutukseen, tutkimukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Henkilökohtaisia apurahoja voi hakea kerran vuodessa keväällä. Vuonna 2019 jaetaan yhteensä enintään 30 000 euroa seuraaviin tarkoituksiin:

1. Lääkärien perus-, erikoistumis- ja täydennyskoulutusta käsittelevän tutkimuksen, koulutuksen ja kehittämistyön tukemiseen sekä lääkärien koulutusta käsitteleviin kongresseihin osallistumiseen.

2. Kansainvälisiin tehtäviin, erityisesti kehitysmaissa lääkärinä toimimiseen tähtäävän koulutuksen kuluihin (kurssimaksut, matka- ja majoituskustannukset).

3. Lääkärin työn tulevaisuuteen liittyviin tutkimukseen ja hankkeisiin, jotka kytkeytyvät esimerkiksi työn kehittämiseen, hyvinvointiin, kollegiaalisuuteen tai potilas-lääkärisuhteeseen muuttuvassa toimintaympäristössä.

Lisätietoa

Takaisin