Apurahoja haettavana

Henkilökohtaiset apurahat ovat jälleen haussa, hakuaika päättyy 8.4.2018.

Lääkäriliitto jakaa jäsenilleen henkilökohtaisia apurahoja kerran vuodessa keväällä. Lääkäriliitto julistaa liiton jäsenten haettavaksi vuonna 2018 yhteensä enintään 30 000 euroa seuraaviin tarkoituksiin:

1. Lääkärikoulutukseen liittyvään koulutukseen ja tutkimukseen sekä alan kongresseihin osallistumiseen.

2. Kansainvälisiin tehtäviin, erityisesti kehitysmaissa lääkärinä toimimiseen tähtäävän koulutuksen kuluihin (kurssimaksut, matka- ja majoituskustannukset).

3. Lääkärin työn tulevaisuuteen liittyviin tutkimukseen ja hankkeisiin, jotka kytkeytyvät esimerkiksi työn kehittämiseen, hyvinvointiin, kollegiaalisuuteen tai potilas-lääkärisuhteeseen muuttuvassa toimintaympäristössä.

Hakuaika päättyy sunnuntaina 8.4.2018.

Lisätietoa ja ohjeet

Takaisin