Ammatinharjoittajille kohtuuhintainen internetsovellus sähköiseen lääkemääräykseen

Sähköinen lääkemääräys on tämän vuoden huhtikuusta alkaen ollut kattavasti käytössä julkisessa terveydenhuollossa ja kaikissa apteekeissa. Yksityiset lääkäriasemat on velvoitettu liittymään järjestelmään huhtikuuhun 2014 mennessä. Itsenäisesti toimiville ammatinharjoittajille kehitetään kohtuuhintaista internetsovellusta tilanteisiin, joissa ei ole käytössä sähköiseen potilaskertomusohjelmistoon integroitua sähköisen reseptin toiminnallisuutta.

Kansallisen Terveysarkiston (Kanta) mukaan ensimmäiset yksityisen terveydenhuollon toimijat käyttävät jo sähköistä reseptiä. Tähän mennessä niitä on kirjoitettu jo yli 10 miljoonaa.

 Nykyisen lainsäädännön mukaan potilas voi halutessaan kieltäytyä sähköisestä reseptistä. Lääkäriasemien ulkopuolella toimiville itsenäisille ammatinharjoittajille järjestelmään liittyminen on vapaaehtoista. STM kuitenkin valmistelee lainsäädäntöuudistusta, jolla tulevaisuudessa siirryttäisiin kokonaan sähköiseen lääkkeen määräämiseen. Kysymykseksi nousee: Miten lääkäreillä on mahdollisuus määrätä lääke potilaskertomusjärjestelmistä riippumatta?

 Loppuvuodesta 2012 lausuntokierroksella olleessa lakiluonnoksessa tätä asiaa ei huomioitu. Lausunnossaan Lääkäriliitto edellytti, että ennen lakiesityksen antamista STM:n on välttämätöntä varmistua siitä, että siirtymäajan loppuun mennessä on käytössä helppokäyttöinen ja kohtuuhintainen toimintayksiköistä ja potilastietojärjestelmistä riippumaton sähköinen järjestelmä lääkkeen määräämiseksi.

 - STM:stä tihkuneiden viestin mukaan ministeriö on ottanut asian vakavasti ja varmistamassa, että ennen kattavaa sähköistä lääkkeen määräämistä tällainen järjestelmä on lääkärien käytössä, sanoo Lääkäriliiton terveyspoliittinen asiantuntija Lauri Vuorenkoski.

 Hänen mukaansa joka tapauksessa kaikki terveydenhuollon yksiköt koosta riippumatta ja yksin työskentelevät lääkärit joutuvat ottamaan sähköisen lääkemääräyksen käyttöönsä.  - Jatkossa paperiresepti on mahdollinen vain poikkeustilanteissa. Siirtyminen vain sähköiseen lääkkeen määräämiseen ei kuitenkaan tapahdu vielä vuoden 2014 aikana, arvioi Vuorenkoski.

Järjestelmä voidaan toteuttaa siten, että ammatinharjoittajat kirjautuvat web-portaaliin esimerkiksi pankkitunnuksilla ja syöttävät reseptin tämän avulla sähköiseen järjestelmään. Olennaista on, että palvelu on käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta.

 Lääkäriliiton vanhempi lakimies Marja Pylkkäsen mukaan myös ammatinharjoittajien puhelinpalkkioiden seurantajärjestelmä PuhTi liitetään internetpohjaiseen sovellukseen.

 - Kohtuuhintaisen järjestelmän avulla kaikki lääkärit voivat tehdä sähköisen lääkemääräyksen kaikissa tilanteissa – myös vapaa-ajalla, sanoo Pylkkänen.

 Lisätietoja:    terveyspoliittinen asiantuntija Lauri Vuorenkoski, puh. 044 563 0556 tai johtaja Heikki Pärnänen, puh. 040 546 5316

Takaisin