Alustava neuvottelutulos Lääkärisopimuksen keskitetystä erästä

KT, Suomen Lääkäriliitto ja Suomen Hammaslääkäriliitto ovat päässeet alustavaan neuvottelutulokseen Lääkärisopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 3 §:n mukaisesta keskitetystä erästä.

Osapuolet laativat yleiskirjeen, jossa ratkaisua avataan tarkemmin. Yleiskirje lähetetään 5.3. tai viimeistään 8.3. Paikallisen erän neuvotteluita ei pidä aloittaa ennen kuin ohjeet on annettu.

Takaisin