Akuuttilääketieteestä tulossa uusi erikoisala

Erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallista uudistamista valmistellut työryhmä esittää akuuttilääketiedettä uudeksi lääketieteen erikoisalaksi. Työryhmä esittää myös lasten- ja nuorisopsykiatrian koulutusohjelmien yhdistämistä ja uuden lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoisalan perustamista. Erikoisalan koulutusaika olisi kuusi vuotta. Lisäksi työryhmä ehdottaa radiologian erikoislääkärikoulutuksen pituuden muuttamista kuuteen vuoteen ja kliinisten laboratorioalojen runkokoulutuksen yhdistämistä.

Työryhmän mukaan erikoislääkärikoulutuksessa tulisi kiinnittää erityistä huomiota kaikkien erikoisalojen päivystys- ja yleisosaamiseen erityisesti sisätautien ja kirurgian aloilla. Kaikki sisätautialoille erikoistuvat suorittaisivat sisätautien erikoislääkärin tutkinnon ja kirurgian erikoisaloilla runkokoulutusta pidennettäisiin.

Työryhmä toteaa, että erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutukseen tarvitaan vahvempaa valtakunnallista koordinaatiota. Työryhmä ehdottaa säädettäväksi lääkärien ja hammaslääkärien valtakunnallisesta yhteistyöelimestä, jonka tehtävänä on ohjata erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen erityisvaltionosuuksia palvelujärjestelmän tarpeiden mukaisesti. Sosiaali- ja terveysministeriö olisi vastuussa työryhmän asettamisesta.

Työryhmä luovutti raporttinsa peruspalveluministeri Paula Risikolle 12.4.

Takaisin