Ajankohtaista yksityissektorilta

Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan, mm. osakeyhtiön kautta palveluja tarjoavien yritysten, on edelleen haettava lupaviranomaisen myöntämä lupa palvelujen antamiseen.

Osakeyhtiölain muutos

Osakeyhtiölain muutos tuli voimaan 1.7.2019. Muutos mahdollistaa yksityisen osakeyhtiön perustamisen ilman 2500 euron osakepääomaa. Aluehallintovirastojen saamien yhteydenottojen perusteella kiinnostus osakeyhtiön perustamiseen yksityisessä terveydenhuollossa on tämän myötä  jonkin verran lisääntynyt.

Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan, mm. osakeyhtiön kautta palveluja tarjoavien yritysten, on edelleen haettava lupaviranomaisen myöntämä lupa palvelujen antamiseen. Lupaa haetaan omaan alueen aluehallintovirastolta. Silloin kun palveluja tarjotaan useamman kuin yhden aluehallintoviraston toimialueella, lupaviranomainen on Valvira. Palvelujen tarjoaminen voidaan aloittaa aikaisintaan samana päivänä, kun lupa toimintaan on myönnetty. Myös uuden toimipaikan lisääminen jo olemassa olevaan lupaan edellyttää muutosluvan hakemista. Lisäksi toiminnan olennainen muuttaminen edellyttää, että lupa toiminnan muuttamiseen on myönnetty eli toimintaa ei voida aloittaa ennen muutosluvan myöntämistä.

Terveydenhuollon ammattihenkilön on mahdollista tuottaa palveluja myös perinteisesti ammatinharjoittajana. Ilmoitus tulee tehdä ennen toiminnan aloittamista ja se on lakisääteinen.

Tarkempaa tietoa on Valviran sähköisessä asioinnissa ja aluehallintoviraston verkkosivuilla

Lääkäriasemien palkkioiden tilitykset

Lääkäriliittoon on tullut yhteydenottoja, että joidenkin lääkäriasemien palkkioiden tilityksissä on ollut viiveitä. Vastaanottotoiminnan sopimuksessa on kirjattuna palkkioiden tilitystä koskeva ehto, jota lääkäriaseman on noudatettava. Tarkista sopimuksesi ehto ja seuraa, että palkkiotilitykset maksetaan ajallaan. Mikäli tilityksissä on olennaisia viiveitä ota yhteyttä Lääkäriliiton lakimiehiin lakimiehet@laakariliitto.fi.

Lisätietoja: lakimies Kati Lehtonen ja lakimiehet@laakariliitto.fi

 

Takaisin