Valtuuskunnan vaali käynnistyi mielenkiintoisista lähtökohdista

Lääkäriliiton ylintä valtaa käyttävä päätöksentekoelin valitaan seuraavaksi kolmeksi vuodeksi juuri käynnistyneessä vaalissa. Äänestää voi sähköisesti tai paperilla. Lähtökohdat tulevaan vaaliin ovat herkulliset.

60 valtuuskuntapaikasta kilvoittelee 415 ehdokasta, mikä on selvästi enemmän kuin edellisessä vaalissa.

Lisääntynyt ehdokasmäärä kertonee jäsenkunnan kasvaneesta kiinnostuksesta yhteisiä asioita kohtaan. Eikä ihme, sillä horisontissa näkyy paljon lääkärien arkeen heijastuvia muutoksia, epävarmuuttakin. Tulevalla valtuuskuntakaudella päätetään muun muassa uusista palkkaus- ja työaikajärjestelmistä, kehitetään erikoistumiskoulutusta ja sen valintamenettelyä. Ja sitten on sote.

Sopiva ehdokas löytyy varmasti jokaiselle, ja ehdokkaiden mielipiteisiin kannattaa tutustua vaalikoneen avulla.

Korkeimmillaan valtuuskunnan vaalien äänestysaktiivisuus oli vuonna 1982, jolloin yli 66 prosenttia jäsenistä käytti äänioikeuttaan. Vuoden 2006 vaaleista lähtien äänestysaktiivisuus on pysytellyt alle 50 prosentissa neljässä perättäisessä vaalissa. Tämä on kelpo tulos moniin muihin ammattijärjestöihin verrattuna, mutta korkeammalle kannattaa kurkotella.

Nukkuvat vähemmistöön

Toivottavasti nukkuvien ”puolue” jää tällä kertaa selvään vähemmistöön. Korkea äänestysprosentti kertoo vahvasta ja yhtenäisestä järjestöstä, jota kannattaa kuunnella terveydenhuoltoa kehitettäessä.

Lääkäriryhmien välillä on ollut isojakin eroja äänestyskäyttäytymisessä. Vuoden 2015 vaalissa naiset äänestivät miehiä aktiivisemmin. Erikoisaloista korkeimmat äänestysprosentit olivat lastenneurologialla, nefrologialla, naistentaudeilla ja työterveyshuollossa. Matalimmat äänestysprosentit löytyivät kirurgisilta aloilta sekä oikeus- ja liikuntalääketieteistä. Myös alueiden välillä oli eroja.

Lääkäriryhmien välillä on eroja äänestysaktiivisuudessa

Ikäryhmittäin tarkasteltuna aktiivisimpia olivat vanhimmat lääkäriryhmät. 2000-luvun alun vaaleihin verrattuna äänestysaktiivisuus on laskenut kaikissa ikäryhmissä, mutta eniten on pudonnut nuorten äänestysinnokkuus (1). Nyt on hyvä mahdollisuus kääntää laskevat trendit nousuun.

Valtuuskunnan vaalissa on jaossa valtaa linjata lääkärikuntaa ja koko terveydenhuollon tulevaisuutta koskevista asioista. Kuka tarttuu vallan kahvaan tiukimmin? On aika äänestää.

1. Vänskä J. Äänestysaktiivisuus Lääkäriliiton valtuuskunnan vaalissa 2015 - Seniorien esiinmarssi. Suom Lääkäril 12-13.2016 vsk 71.

Takaisin