Sinustako luottamusmies? Tutustu uusiin verkkokursseihimme!

Luottamusmiesten arvokasta työtä tuetaan kahdella uudella verkkokurssilla. Kurssit ovat avoimia kaikille Lääkäriliiton jäsenille.

Erityisesti syksyn tullen huomaan aina jostain sisimmästäni hiipivän innostuksen kehittää itseäni edelleen esimerkiksi osallistumalla työni tekemistä tukevaan koulutukseen. Lääkäreille kysymys itsensä kehittämisestä tuskin tulee eteen vain syksyisin. Lääkäreitä kun koskee erityinen velvollisuus elinikäiseen oppimiseen, minkä johdosta itsensä kehittämisen on oltava jatkuvaa ja ainakin osin suunniteltuakin toimintaa.

Kohtaan työssäni usein lääkärijäseniämme, jotka ovat kiinnostuneita muun ohella työoikeuteen liittyvistä kysymyksistä. Ilahdun tällöin aina, enkä pelkästään siksi, että silloin löydämme helposti yhteistä puhuttavaa.  Usein nämä lääkärit haluavat myös kantaa yhteisöllistä vastuuta toimimalla jo luottamusmiestehtävissä, tai suunnittelemalla luottamusmiestehtäviin ryhtymistä tulevaisuudessa.

Muutkin meistä Lääkäriliiton väestä pitävät lääkärien kiinnostusta luottamusmiestehtäviin hyvin tärkeänä. Haluamme liitossa yhdessä tukea luottamusmiesten arvokasta työtä. Kouluttamalla luottamusmiehiä jatkuvasti voimme tarjota koko ajan parempia palveluja myös muille jäsenillemme. Omassa työssäni ohjaan viikoittain tai jopa päivittäin jäseniä olemaan yhteydessä omaan luottamusmieheensä, joka parhaiten tuntee työpaikan paikalliset käytännöt ja ihmiset, ja jonka avulla asiat usein ratkeavat jouhevasti.

Luottamusmies on tehtävässään paitsi työntekijän tukihenkilö, myös sopimusasiantuntija KVTES:n, Lääkärisopimuksen ja tietenkin paikallisten sopimusten alalla. Näiden sopimusten lisäksi kuvioon sotkeutuvat yleensä myös lakipykälät, joten on selvää, että lääkäriluottamusmies tarvitsee tehtäväänsä tukevaa jatkuvaa koulutusta.

Lääkärikartelli, johon Lääkäriliittokin kuuluu, on julkaissut uunituoreet kaksi verkkokurssia luottamusmiehen työtä tukemaan. Verkkokursseista ensimmäisen, ”Luottamusmiehen starttipaketin”, avulla kurssin tekijä perehtyy luottamusmiehen asemaan ja rooliin. Kurssin suorittaminen herättää pohtimaan muun muassa sitä, miten luottamusmies voisi tuoda rooliaan ja palveluitaan esille työpaikallaan. Tärkeä kysymys, johon jokainen lääkäri voisi osaltaan vastata.

Toinen, juridinen verkkokurssikokonaisuus ”Johdatus luottamusmiehen juridiikkaan” keskittyy puolestaan luottamusmiehen työssään kohtaamien työoikeudellisten asioiden hahmottamiseen ja selkeyttämiseen. Kurssin avulla selviää esimerkiksi, missä asioissa tulee käydä YT-neuvottelut, ja mitä keinoja luottamusmiehellä on käytettävissään epäillessään tiettyyn työntekijään kohdistuvaa raskaussyrjintää työpaikalla. Verkkokurssit käsittelevät siis konkreettisia, työpaikalla esille nousevia tilanteita ja tarjoavat niihin ratkaisuja. Ai niin ja unohdinko jo mainita – verkkokurssit ovat ilmaisia kaikille jäsenillemme!

Juuri julkaistut verkkokurssit on toki kohdennettu pääasiassa luottamusmiehille. Niistä löytyy kuitenkin paljon hyvää perustietoa liitosta ja luottamusmiehen roolista sekä juridisia apuja työelämän koukeroihin muillekin jäsenillemme. Arvostamme kaikkea palautetta verkkokursseihin liittyen ja kehitämme kursseja sen avulla. Lupaamme myös hyödyntää palautetta jatkossa julkaistavien uusien, jäsenistöllemme yleisestikin suunnattujen kurssien osalta. Suosittelenkin siis ennakkoluulottomasti tutustumaan verkkokursseihin ja niiden sisältöön – kenties innostut niiden myötä vielä itsekin hakeutumaan luottamusmieheksi ensi keväänä käytävissä luottamusmiesvaaleissa!

Takaisin