Sijaissynnytysten täyskielto on kohtuuton

Suomessa on naisia, jotka eivät halustaan huolimatta ja hedelmöityshoitojenkaan avustuksella pysty saamaan biologisia lapsia. Kyseessä on yleisimmin tilanne, jossa naiselta puuttuu toimiva kohtu.

Nykyinen täyskielto sijaissynnytyksiin voi yksittäistapauksissa johtaa kohtuuttomiin tilanteisiin. Sijaissynnytys oli Suomessa sallittua vuoteen 2007 saakka, kunnes hedelmöityshoitolaki käytännössä kielsi sen.

Tällä viikolla YLE:n MOT sekä A-studio ovat raportoineet ulkomaisesta kaupallisesta sijaissynnytystoiminnasta. Siihen liittyy paljon ongelmia. Kyse tuntuu eräissä tapauksissa olevan puhtaasta ihmiskaupasta. Kun sijaissynnyttämisestä maksetaan palkkio, kyse ei ole altruistisesta halusta auttaa.

Esille on tullut traagisia tilanteita, kun syntyvä lapsi onkin ollut vammainen, syntynyt etuajassa tai ollut sijaissynnyttäjän hoidossa parikin kuukautta, jolloin on ehtinyt syntyä jo tiivis kiintymyssuhde. Tai kun on todettu kaksosraskaus, mutta lapsen ”tilanneet” vanhemmat haluavatkin vain yhden lapsen ja toinen sikiö on abortoitu.

Kaupallisesti tapahtuva sijaissynnytys ei Lääkäriliiton mielestä ole hyväksyttävää, tapahtuipa se kotimaassa tai ulkomailla. Lääkäriliiton mielestä ei-kaupallisesti tapahtuva sijaissynnytys voisi olla eettisesti hyväksyttävää ja tulla kyseeseen erityistapauksissa, säännellyissä ja rajatuissa tilanteissa.

Suomi on maa, jossa sijaissynnytyksestä olisi lainsäädännöllä mahdollista tehdä turvallinen vaihtoehto.

Aihe on toki vaikea ja järjestelyyn liittyy monia erityisesti oikeudellisia haasteita, mutta myös lääketieteellisiä haasteita. Mahdollisessa lainsäädännössä tulisi lisäksi minimoida riskit niin sijaissynnyttäjälle, lapselle kuin lasta toivovalle parille. Raskauteen ja synnytykseen liittyy aina terveydellisiä riskejä, jotka lisääntyvät iän myötä. Suomi on kuitenkin maa, jossa sijaissynnytyksestä olisi lainsäädännöllä mahdollista tehdä turvallinen vaihtoehto.

Jos sijaissynnytys sallittaisiin, tulisi sen korvattavuus turvata palvelujärjestelmässä. Lääkäriliiton mielestä hoito, joka annetaan sairauteen, tulee olla yleisen hoitotakuun piirissä ja samoin perustein korvattavissa kuin sairauden hoito yhteiskunnassa yleisestikin.

 

Kirjoittaja on Lääkäriliiton varatoiminnanjohtaja, dosentti, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri

Takaisin