Matrikkelikin on osa kollegiaalisuutta

Matrikkeli on erinomainen kuvaus Suomen lääkärikunnasta. Varhaisin lääkärimatrikkeli ilmestyi vuonna 1889 ja siinä oli tiedot 236 lääkäristä.

Lääkärikoulutuksen kesto oli tuolloin 11 vuotta, sillä ensin tuli valmistua filosofian kandidaatiksi  ja vasta sen jälkeen alkoivat seitsemän vuotta kestävät lääkäriopinnot.

Aluksi matrikkelit ilmestyivät 8–11 vuoden välein. Vuodesta 1952 matrikkeli on ilmestynyt säännöllisesti viiden vuoden välein. Ensi vuonna ilmestyy näin ollen jo 22. lääkärimatrikkeli Suomen lääkärit 2017.

Kirjaa ei olisi ilman meitä lääkäreitä, joten mitä suurempi osa kollegakunnasta tietonsa kirjan lehdille antaa, sen kattavampi kuva Suomen lääkäreistä tulee.

Kirjaa ei olisi ilman meitä lääkäreitä.

Lääkärimäärän kasvun myötä matrikkeli on ollut joka kerta ilmestyessään aiempaa laajempi. Vuonna 2012 ilmestyi edellinen teos, jossa oli perustiedot yli 25 000 lääkäristä. Heistä yli 17 000 kertoi itsestään perustietoja enemmän ja valokuva oli yli kolmanneksella. Matrikkelista löytyy tietoa kollegoidemme henkilö-, koulutus- ja uratiedoista, luottamustoimista, julkaisuista, kunnianosoituksista, harrastuksista ja perhesuhteista.

Matrikkelia on aika kiinnostava selailla lukien muiden lääkäreiden elämästä ja saavutuksista tai etsiä tietoa, mitä sillekin yhdelle kurssikaverille kuuluu. Käyttäjinä ovat kollegojen lisäksi työnantajat ja yhteistyökumppanit, kun he etsivät esimerkiksi luennoitsijoita tai uusia mahdollisia työntekijöitä.

Vaativan työn rinnalla vapaa-ajan arvostus on kasvanut myös lääkärien keskuudessa, mikä näkyy vapaa-aika- ja harrastustietojen antamisessa. Myös tutkimustyötä tehdään enemmän kuin aiemmin. Toisaalta lääkärit ovat tarkkoja tietosuojan suhteen ja näin ollen esimerkiksi perheen tietojen ilmoittaminen voi tuntua arveluttavalta.

Tänä vuonna on ensi kertaa mahdollisuus tilata myös sähköinen versio matrikkelista. Sähköisessä kirjassa on mahdollista tehdä hakuja kollegoista eri kriteereillä, ja tiedot ovat identtiset paperisen ja sähköisen matrikkelin kesken.

Tänä vuonna on mahdollisuus tilata myös sähköinen versio matrikkelista.

Lääkärin valassa luvataan suhtautua kollegoihin kunnioittavasti ja antaa heille apua, kun he potilaita hoitaessaan sitä pyytävät. Jokainen meistä tarvitsee tukea ja opastusta työssään ajoittain eli emme toimi yksin.

Kollegiaalisuuteen kuuluu ammatillisen avun antaminen toiselle lääkärille. Näin työelämän aikana tiedot ja taidot lisääntyvät, koska lääkärin työssä ei koskaan ole valmis. Etenkin uran alkuaikoina kollegiaalisuutta tarvitaan, jotta nuori lääkäri tuntee olevansa osa lääkärikuntaa ja näin siirrämme myös omia taitojamme ja arvomaailmaamme eteenpäin. Myöhemmin kollegiaalinen ilmapiiri auttaa jaksamaan työyhteisössä ja lisää työhyvinvointia.

Kollegiaalisuudella ei kuitenkaan tarkoiteta lääkärin puutteellisen ammattitaidon, virheellisten menettelyjen tai väärinkäytösten peittelyä. Lääkärimäärä kasvaa koko ajan ja terveydenhuolto on murroksessa.

Lääkärit työskentelevät mitä erilaisimmissa tehtävissä ja toisen erikoisalan edustajat voivat tuntua kaukaisilta. Yhteisöllisyyden tunnetta voi olla vaikea ylläpitää. Vaikka emme kaikkia kollegoita tunnekaan, meitä yhdistää lääkäriprofessio ja sitä yhteisöä tulee vaalia.

Yhteisöllisyyden ylläpidossa matrikkelilla on oma tärkeä osansa.

Yhteisöllisyyden ylläpidossa matrikkelilla on oma tärkeä osansa. Sosiaalisessa mediassa ihmiset haluavat jakaa tietoja itsestään ja elämästään. Matrikkelin avulla se onnistuu lääkäreiden kesken. On totta, että viiden vuoden välein päivittyessään matrikkeli ei ole kovin joustava väline tietojen muuttuessa. Ehkä tulevaisuudessa lääkäreistäkin on olemassa yhteisöllinen verkkopalvelu, jossa matrikkelitietojen päivittäminen onnistuu ajantasaisesti. Tarve tuntea kuuluvansa joukkoon ja tuntea kollegakuntaansa ei katoa mihinkään, mutta esitystavat muuttuvat ajan myötä.

Kollega, muista siis täyttää tietosi matrikkeliin tämän vuoden loppuun mennessä. Kätevimmin se onnistuu Lääkäriliiton Tietoni-palvelun kautta.

Takaisin