Läpinäkyvyys kuuluu osaksi nykyaikaista terveydenhuoltoa

Lauri Vuorenkoski

Lääkealalla totutellaan uuteen käytäntöön: yritykset keräävät ja raportoivat tiedot lääkärien lääkeyrityksiltä saamista taloudellisista etuuksista. Tämä on lääkeyrityksille ja lääkäreille haaste mutta myös mahdollisuus.


Taloudellisten sidonnaisuuksien läpinäkyvyyden peräänkuuluttaminen on jo pidempään jatkunut yhteiskunnallinen trendi. Yhä painokkaammin vaaditaan taloudellisten sidonnaisuuksien avoimuutta yhteiskunnan eri sektoreilla. Myöskään terveydenhuolto ei ole ollut tälle kehitykselle immuuni.

Lääkäreiden ja lääketeollisuuden välinen yhteistyö on välttämätöntä terveydenhuollon kehittymiselle ja lääketieteellisten innovaatioiden syntymiselle. Yhteistyö hyödyttää laajasti koko yhteiskuntaa, mutta erityisesti terveydenhuoltoa ja potilaita. Tästä yhteistyöstä syntyy väistämättä myös taloudellisia sidonnaisuuksia. Lääkärin asiantuntijatyöstä on luonnollista maksaa palkkio. Nämä sidonnaisuudet ovat ongelmallisia vain silloin jos ne vaarantavat lääkärin riippumattomuuden.

On tärkeää, että avoimuuden haasteeseen on lähdetty hakemaan ratkaisua oma-aloitteisesti. Tämä on merkki toimialan valveutuneisuudesta ja kyvystä toteuttaa vastuullista itsesäätelyä. Yhteiskunnan säännöt ja arvot pystytään ja halutaan toteuttaa uskottavasti ilman että säätelyä tarvitsee toteuttaa ulkopuolelta. Läpinäkyvyyden puute on varmastikin osaltaan ollut voimanlähteenä asiasta käytävälle kriittiselle keskustelulle ja avoimuudella voidaan sulkea pois mahdollinen mystiikka asian ympäriltä.

Lääkärikunnalle tilanne on sekä mahdollisuus että haaste. Sidonnaisuuksien avoimuutta on 2000-luvulla toki jo aiemminkin lisätty (esim. sidonnaisuuksien ilmoittaminen lääketieteellisissä lehdissä ja koulutustilaisuuksissa), mutta nyt ollaan ottamassa aivan uudenlainen harppaus kohti avoimempaa toimintamallia, joka vaatinee meiltä hieman totuttelua.

Toisaalta tämä on erinomainen mahdollisuus osoittaa muulle yhteiskunnalle lääkärikunnan ja lääketeollisuuden haluavan valppaasti seurata yhteiskunnan kehitystä, noudattaa korkeita eettisiä periaatteita ja ansaita potilaiden ja yhteiskunnan luottamuksen entistä paremmin. Potilaiden ja yhteiskunnan luottamus on professiollemme välttämätöntä.

Jotta tätä mahdollisuutta ei hukattaisi, on tärkeää että järjestelmästä tulee uskottava. Tämä edellyttää uudenlaista suhtautumista meiltä kaikilta. Uudessa järjestelmässä sidonnaisuuksien piilottaminen ei ole lääkärikunnan edun mukaista. Lääkäriliiton ohje jäsenilleen onkin, että lääkärien ei ole syytä kieltää tietojen julkistamista kuin erittäin poikkeuksellisissa tilanteissa.

Avoimuuden peräänkuuluttaminen ei tarkoita sidonnaisuuksien olevan ongelma. Päinvastoin, avoimuuden kautta voimme osoittaa olemassa olevien yhteistyösuhteiden hyödyllisyyden. Kun taloudelliset sidonnaisuudet ensimmäisen kerran vuonna 2016 julkistetaan, on tärkeää että yhteistyön tärkeys ymmärretään.

Keskustele

Keskustelu

 • Kaikkien kanssa 17. 02. 2015 17:58

  Hei, kuinka monta sidonnaisuutta tämän jutun kirjoittajalla on? Mitä enemmän sidonnaisuuksia, sitä vähemmän haluat kaikki julkisiksi. Eikö niin?

 • Akateeminen rukkanen 17. 02. 2015 22:06

  Onko reilua, että sopimukset on täysin yksipuolisesti lääketehtaiden lakimiesten avustuksella laadittuja? "...tiedot tulevat olemaan julkisesti nähtävillä vähintään 3 v ajan..." ja " voi säilyttää yksilöidyt tiedot omassa tietorekisterissään ja/ tietokannassa tietojen hallinnoimista, julkaisemista ja tarkistamista varten...". Aika liukuvat on "sopimus"ehdot: miksi vähintään? Kenelle julkaistaan, keltaisille lehdillekö? Nämähän ne sitten tämän yhteistyön tärkeyden juuri oikein ymmärtävät. Eipä ole kiva tulla googlatuksi lääkefirman nettisivulle, jossa euromääräisenä esim. Amerikan kongressin kustannukset, joihin niihinkään ei ole itse vaikuttamassa. Joillakin aloilla nyt vaan on pidettävä ammattitaitoaan yllä ulkomailla kouluttautumalla jopa useasti vuodessa, eikä tähän taida kuntatyönantajalla riittää fyffeä... Vähintään nuo euromäärät pitäisi jättää julkaisematta, kun kerta jokatapauksessa on sovittu pysuttävän kohtuullisuudessa. Jos toimit asiantuntijana, niin siitäkin palkka jatkossa julkinen. Näinkö muillakin aloilla?Eikö SLL:llä todellakaan ole mitään omaa sanottavaa sopimusehtoihin?

 • Avoimuuttako 19. 02. 2015 22:52

  Olen "Akateemisen rukkasen" kanssa samaa mieltä. Lääkefirmojen sopimuspaperit ovat aivan kummallisia, niissä mm kysytään lähisukulaisten mahdollisia suhteita poliittisiin päättäjiin jne. Kongressimatkojen suhteen liitto ei ole kysynyt meidän ruohonjuuritason jäsenten mielipidettä. Omassa aika isossa työpaikassani moni kollega on ihmetellyt taloudellisten suhteiden julkistamista siten, että kongressimatkojen oikeat kulut ilmoitetaan lääkärin saamana taloudellisena etuutena - kysymyksessä on kuitenkin työnantajan määräämä matka. Kongressimatkat ovat monelle erityisesti kliinistä tutkimusta tekevälle olennaisen tärkeitä. Myös kliinikko tarvitsee koulutusta ammattitaidon ylläpitämiseksi. Miksi annetaan tästä "taloudellisesta suhteesta" väärä kuva yleisölle - joka ei oikeasti pysty ymmärtämään sitä, että kyse on koulutuksesta, eikä "voitelurahoista". Kun kansa näkee, että lääkärille on annettu vaikka 2500 euroa etuuksia, joka muodostuu matkakuluista, kongressimatkasta jne, ei se ymmärrä, että lääkäri on siellä työssä eikä saa rahaa vaan käyttää yleensä omaa vapaa-aikaansa koulutukseeen. Ammattikunta joutuu huonoon valoon, kun "etuudet" julkaistaan vuoden kuluttua!

 • Lauri Vuorenkoski 25. 02. 2015 14:18

  Julkinen keskustelu tästä nousee viimeistään 2016 keväällä kun vuoden 2015 tiedot julkistetaan. Silloin meidän on syytä osallistua aktiivisesti keskusteluun ja tuoda esiin esimerkiksi juuri tätä koulutusnäkökulmaa. Kyse on välttämättömästä ja kaikkia osapuolia hyödyttävästä yhteistyöstä. Jos työnantajat hoitaisivat velvollisuutensa tässä paremmin, tarve lääketeollisuuden rahoittamalla koulutukselle ei olisi niin suuri. Suurissa ongelmissa ollaan 2016 siinä tapauksessa että merkittävissä määrin tiedon julkistamiselle ei ole annettu lupaa. Se on vahva signaali yhteiskunnalle että yhteistyössämme on jotain ongelmallista/hävettävää, vaikka näin ei todellisuudessa ole. Työnantajan määräämät matkat omasta mielestäni pitäisi kyllä aivan selkeästi työnantajan rahoittaa. Omat taloudelliset sidonnaisuuteni 2014: Suomen Lääkäriliitto (joka hyvänä työnantajana maksaa myös tarpeellisen koulutuksen ja työhön liittyvät matkat), Suomen Psykiatriyhdistys (yksi luentopalkkio), Lääkärien työttömyyskassa (kokouspalkkio)

 • AR 25. 02. 2015 21:26

  Ilmoittamasi kaltaiset sidonnaisuudet tällä tarkkuudella ovat jo olleet käytäntönä varmasti suurimmalla osalla niitä omaavilla ja hyvä niin! Lisätään siihen vielä euromäärät ilman selityksiä siitä mistä kustannukset muodostuneet (sisältäen esim. kongressin rekisteröitymiskulut, matkat ja majoituksen tai palkan mainitsematta jätettävistä työtunneista tai tehtävästä) ja julkaistaan ne lääkärin kuvan kanssa iltapäivälehden kakkossivulla, niin ollaan lähempänä sitä, miten kaavailtu todennäköisesti kesällä 2016 uutisoidaan... Sekö sitten tukee luottamuksellista potilas-lääkärisuhdetta? Saattaa ko. yhtiön markkinoimat ja ko. lääkärin määräämät lääkkeet mennä väärään kurkkuun, vaikka luonnollisesti ovatkin potilaan parhaan edun mukaista ja kustannustehokkainta hoitoa. Olisi tietysti ihanteellista jos muutkin työnantajat kuin SLL edellä olevan kustantaisi, mutta tässä taloustilanteessa tämä lienee lähinnä toiveunta. Täydennyskoulutus tulee ikävä kyllä vähenemään oleellisesti. Kritisoin edelleen sitä, että tietojen julkistamissopimukset ovat kunkin firman omaan tarpeeseensa ja varalta ylikin laatimat. Tietojensa julkistamiseen ja rekisteröintiin yleensäkin kielteisesti suhtautuvana en voi kyseisiä sopimustekstejä sellaisenaan hyväksyä, vaikka avoimuuden merkityksen ymmärrän ja hyväksyn. Tätä puolta Lääketeollisuus ry ei liene yhteisesti ohjeistanut. Vaihtoehtona on joko hyväksyä ehdot sellaisinaan tai ei. Uskonpa, että moni valitsee jälkimmäisen vaihtoehdon. Yksittäisen lääkärin oikeusturva lienee melko hatara, jos ja kun julkistettuja tietoja tarkoituksellisesti halutaan käyttää lääkärin edun vastaisesti. Onko SLL suunnitellut omia sopimuspohjiaan vaihtoehdoksi?