Läpinäkyvyys kuuluu osaksi nykyaikaista terveydenhuoltoa

Lääkealalla totutellaan uuteen käytäntöön: yritykset keräävät ja raportoivat tiedot lääkärien lääkeyrityksiltä saamista taloudellisista etuuksista. Tämä on lääkeyrityksille ja lääkäreille haaste mutta myös mahdollisuus.

Taloudellisten sidonnaisuuksien läpinäkyvyyden peräänkuuluttaminen on jo pidempään jatkunut yhteiskunnallinen trendi. Yhä painokkaammin vaaditaan taloudellisten sidonnaisuuksien avoimuutta yhteiskunnan eri sektoreilla. Myöskään terveydenhuolto ei ole ollut tälle kehitykselle immuuni.

Lääkäreiden ja lääketeollisuuden välinen yhteistyö on välttämätöntä terveydenhuollon kehittymiselle ja lääketieteellisten innovaatioiden syntymiselle. Yhteistyö hyödyttää laajasti koko yhteiskuntaa, mutta erityisesti terveydenhuoltoa ja potilaita. Tästä yhteistyöstä syntyy väistämättä myös taloudellisia sidonnaisuuksia. Lääkärin asiantuntijatyöstä on luonnollista maksaa palkkio. Nämä sidonnaisuudet ovat ongelmallisia vain silloin jos ne vaarantavat lääkärin riippumattomuuden.

On tärkeää, että avoimuuden haasteeseen on lähdetty hakemaan ratkaisua oma-aloitteisesti. Tämä on merkki toimialan valveutuneisuudesta ja kyvystä toteuttaa vastuullista itsesäätelyä. Yhteiskunnan säännöt ja arvot pystytään ja halutaan toteuttaa uskottavasti ilman että säätelyä tarvitsee toteuttaa ulkopuolelta. Läpinäkyvyyden puute on varmastikin osaltaan ollut voimanlähteenä asiasta käytävälle kriittiselle keskustelulle ja avoimuudella voidaan sulkea pois mahdollinen mystiikka asian ympäriltä.

Lääkärikunnalle tilanne on sekä mahdollisuus että haaste. Sidonnaisuuksien avoimuutta on 2000-luvulla toki jo aiemminkin lisätty (esim. sidonnaisuuksien ilmoittaminen lääketieteellisissä lehdissä ja koulutustilaisuuksissa), mutta nyt ollaan ottamassa aivan uudenlainen harppaus kohti avoimempaa toimintamallia, joka vaatinee meiltä hieman totuttelua.

Toisaalta tämä on erinomainen mahdollisuus osoittaa muulle yhteiskunnalle lääkärikunnan ja lääketeollisuuden haluavan valppaasti seurata yhteiskunnan kehitystä, noudattaa korkeita eettisiä periaatteita ja ansaita potilaiden ja yhteiskunnan luottamuksen entistä paremmin. Potilaiden ja yhteiskunnan luottamus on professiollemme välttämätöntä.

Jotta tätä mahdollisuutta ei hukattaisi, on tärkeää että järjestelmästä tulee uskottava. Tämä edellyttää uudenlaista suhtautumista meiltä kaikilta. Uudessa järjestelmässä sidonnaisuuksien piilottaminen ei ole lääkärikunnan edun mukaista. Lääkäriliiton ohje jäsenilleen onkin, että lääkärien ei ole syytä kieltää tietojen julkistamista kuin erittäin poikkeuksellisissa tilanteissa.

Avoimuuden peräänkuuluttaminen ei tarkoita sidonnaisuuksien olevan ongelma. Päinvastoin, avoimuuden kautta voimme osoittaa olemassa olevien yhteistyösuhteiden hyödyllisyyden. Kun taloudelliset sidonnaisuudet ensimmäisen kerran vuonna 2016 julkistetaan, on tärkeää että yhteistyön tärkeys ymmärretään.

Takaisin