Lääkärit ovat soten toteuttajia – vain osallistumalla voimme vaikuttaa

Lääkärien osaamista tarvitaan uudessa sotessa. Uskon, että monipuolisemmin kuin nykyisin. Meidän asiantuntemuksellamme on merkitystä ja vain osallistumalla voimme vaikuttaa. Huolista huolimatta tai ehkä juuri siksi meidän on oltava aktiivisesti mukana.

Sote-uudistus on näyttänyt etenevän kriittisestä keskustelusta huolimatta. Nyt poliittisen tilanteen muututtua mietityttää, pysähtyykö uudistus tähän lainvalmistelun kohtaan – jälleen kerran!

Huoli uudistuksen vaikutuksista on kasvanut.  Se näkyy tuoreessa jäsenkyselyssämme ja yhteydenotoissa liittoon, mikä on ymmärrettävää.  Uudistuksessa on haasteita huolimatta paljon tavoiteltavaakin.

Lääkäriliiton pitkäaikaiset terveyspoliittiset tavoitteet ovat nyt vihdoin etenemässä. Potilaalla tulisi olla oikeus valita lääkärinsä ja rahan tulisi seurata potilaan mukana.

Julkinen keskustelu on kilpistynyt valinnanvapauden myötä tulevaan yhtiöittämiseen. Yhtiöittämistä perustellaan EU:n ja Suomen valtiontuki-, hankinta- ja kilpailulainsäädännöllä. Lääkäriliitto ei ole ottanut yhtiöittämiseen kantaa puolesta eikä vastaan, vaikka niin monet ovat asian kokeneet.

Kun on todennäköistä, että laki etenee näillä linjauksilla, on liitossa valmistauduttu tältä pohjalta.

Kun on todennäköistä, että laki etenee näillä linjauksilla, on liitossa valmistauduttu tältä pohjalta.

On selvää, että palvelutuotannon monipuolistuessa  uudet tuottajat ovat yritysmuotoisia. Liiton kannanotoissa on tuotu aina esille, että pienten yrittäjien mahdollisuudet tuottajina tulisi turvata. Tästä voimme todeta, että lakiluonnos on hyvin erisuuntainen.

Tuottajan ja järjestäjän erottaminen on tärkeää, kuten nyt kaavaillussa uudistuksessa tehdään. Monituottajamallin toteuttaminen osana julkisrahoitteista valinnanvapausjärjestelmää synnyttää toki kilpailutilanteen etuineen ja haittoineen. Todennäköisesti myös tämä kilpailu lisää palvelujen tuottajien toiminnan tehokkuutta ja tuottajat panostavat kehittämiseen. Erilaisien tuottajien toimesta olisi mahdollista kokeilla mutkattomammin uudenlaisia toimintatapoja ja tavoitteena pitäisi olla muutos potilaslähtöisempään toimintaan.

Huolia osaoptimoinnin ja yli- tai alihoidon sekä palveluketjujen pirstoutumisen puolesta on esitetty runsaasti. Näitä ei ole syytä jättää huomiotta, mutta  järjestäjän eli maakunnan velvollisuus julkisena viranomaisena on huolehtia siitä, että tuottajien toiminta on tarkoituksenmukaista, laadukasta ja vaikuttavaa– ja sitä tulee valvoa.

Perusterveydenhuollon palvelujen saatavuus olisi ollut parannettavissa poliittisin päätöksin jo vuosia sitten lisäämällä terveyskeskuslääkärien virkoja. Nyt suunnitellulla ratkaisulla saataisiin lisää kapasiteettia potilaiden perustason hoitoon. En pidä mahdottomana, että pääsisimme kehittämään toimintamalleja niin, että hoidon jatkuvuus ja vaikuttavuus paranevat.

Valinnanvapaus toteutuessaan nyt linjatuin tavoin asettaa lääkärit keskenään erilaiseen tilanteeseen. Epävarmuutta on paljon. Teemme liitossa koko ajan töitä valmistautuaksemme tähän muutokseen.

Teemme liitossa koko ajan töitä valmistautuaksemme muutokseen.

Lääkärien osaamista tarvitaan uudessa sotessa. Uskon, että monipuolisemmin kuin nykyisin. Toimintamme pohjautuu jatkossakin korkeaan ammattitaitoon ja lääkärin etiikkaan, samalla huolehtien potilaan parhaasta ja kollegiaalisuudesta.

Uudistus ei ole heti valmis eikä moitteeton, mutta oikean suuntainen. Meidän asiantuntemuksellamme on merkitystä ja vain osallistumalla voimme vaikuttaa. Uudistus hyvin todennäköisesti etenee, joten huolista huolimatta meidän on oltava aktiivisesti mukana.

Takaisin