Lääkärinvala on konkreettinen muistutus lääkärin työn merkityksestä

Viime keväänä sain kunnian osallistua Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan publiikkiin ja lääkärinvalatilaisuuteen. Olin jo ajatellut, etten siihen tilaisuuteen koskaan pääsisi, sillä valatilaisuus tuli käytäntöön vasta valmistumiseni jälkeen.

Mutta niinhän se on, ettei useinkaan voi aavistaa, mitä elämä tuo tullessaan. Tällä kertaa se toi piiriylilääkärin viranhaltijana oikeuden allekirjoittaa valatodistukset yhdessä arkkiatrin ja dekaanin kanssa, olla valan esilukija ja pitää puhe lääkärinvalan merkityksestä Helsingin Yliopiston juhlasalissa.

Minä aikanaan sain lääkärinvalan allekirjoitettavaksi Ouluun postitse. Muistan, kuinka juhlalliselta sekin tuntui, kun luin valan itsekseni ja sen jälkeen allekirjoitin vakuutuksen ja laitoin allekirjoitettuna takaisin lääkintöhallitukselle. Koin silloin, että olen lopullisesti antautunut ja sitoutunut lääkärin ammattiin.

Minulle jäi vahvasti mieleen valasta kaksi asiaa; lupaus pyrkiä palvelemaan kaikkia lähimmäisiä ihmisyyttä ja elämää kunnioittaen sekä kollegiaalisuus.

Lupaus pyrkiä palvelemaan kaikkia lähimmäisiä ihmisyyttä ja elämää kunnioittaen sekä kollegiaalisuus.

Lääkärinvala pohjautuu Hippokrateen valaan sekä Maailman Lääkäriliiton vuonna 1949 hyväksymään Geneven julistukseen. Aikanaan ammattioikeuksien saaminen edellytti valan vannomista ja vala käytiin henkilökohtaisesti antamassa lääkintöhallituksessa, myöhemmin riitti kirjallinen vakuutus.

Vuodesta 1994 laki ei ole enää edellyttänyt lääkäreiltä valaa, mutta vapaaehtoisen lääkärinvalan on voinut vannoa vuodesta 1997. Nykyään mieliinpainuvan ja juhlallisen valatilaisuuden lisäksi valan vannoneet saavat valatodistuksen omakseen.

Onneksi lääkärinvala ei ole menettämässä arvoaan, vaan sen merkitys tulee kasvamaan. Inhimillisten ja eettisten arvojen merkitys tulee korostumaan teknologian viedessä lääkäriä yhä kauemmaksi potilaasta.

Inhimillisten ja eettisten arvojen merkitys tulee korostumaan teknologian viedessä lääkäriä yhä kauemmaksi potilaasta.

Suomen Lääkäriliitto on määrittänyt lääkärin ja Lääkäriliiton perusarvoiksi: elämän kunnioittaminen, ihmisyys, eettisyys, korkea ammattitaito ja kollegiaalisuus.

Elämän kunnioittaminen, ihmisyys ja eettisyys ovat mietityttäneet eutanasia-saattohoito-keskusteluissa Korkea ammattitaito on edelleen kaiken ydin, josta puhutaan niin perus- kuin jatkokoulutuksessakin sekä työpaikoilla. Kollegiaalisuutta tulee vaalia entistä vahvemmin kiristyvässä kilpailutilanteessa.

Odotan jo ilolla ensi kevään lääkärinvalatilaisuutta. Yhä edelleen koen, että lääkärin ammatti on yksi hienoimmista ammateista, vaikka siihen kuuluu ajoittaista voimattomuutta vaikeiden kysymysten äärellä ja suurten työpaineiden alla.

Valatilaisuus on konkreettinen muistutus siitä, mitä lääkärin työ merkitsee. Toivon, että valatilaisuus tulee säilymään jatkossakin, se on kantava voima meidän professiossa.

Takaisin