Lääkäriliitto antaa julkisen varoituksen epäkollegiaalisesta käytöksestä

Heikki Pälve

Kollega Teppo Järvinen on julkisesti verrannut Käypä hoito –ohjeiden teossa mukana olleita lääkäreitä vaalirahakohussa tuomittuihin henkilöihin. Tästä on tehty liitolle tutkimuspyyntö, joka on tutkittu ja aiheelliseksi havaittu.


Lääketiede voi edistyä vain kyseenalaistamalla toimintansa yhä uudelleen. Jos vanha tapa toimia ei kestä uuden tavan luomaa haastetta, on syytä muuttaa toimintaa, hoitoa tai tapaa tutkia. Esimerkkejä jokainen löytää vuosien varrelta lukuisia.

Myös Käypä hoito -toiminta voidaan asettaa julkiseen tarkasteluun toiminnan asiallisuuden ja tuloksellisuuden osalta. Jos siihen on aihetta, jokaisella kollegalla on jopa velvollisuus tehdä se.

Tällainen lääkärin professioon keskeisesti liittyvä itsereflektio tulee osata tehdä hyvän käytöksen ilmapiirissä. Lääkärin tulee omassa työssään potilaiden kanssa osata käyttäytyä, eikä vaade voi olla vähäisempi kollegoiden keskinäisessä käyttäytymisessä. Sitä Lääkäriliitto ohjeistaa muun muassa kollegiaalisuus- ja eettisin ohjein. Näiden, jäsenten tiedossa olevien ohjeiden noudattamista Lääkäriliitto myös valvoo.

Lääkärin professioon keskeisesti liittyvä itsereflektio tulee osata tehdä hyvän käytöksen ilmapiirissä.

Kollega Teppo Järvinen on julkisesti verrannut Käypä hoito –ohjeiden teossa mukana olleita lääkäreitä vaalirahakohussa tuomittuihin henkilöihin. Tästä on tehty liitolle tutkimuspyyntö, joka on tutkittu ja aiheelliseksi havaittu. Järvisen kuulijoille on syntynyt kuva, että Käypä hoito –ohjeita tekevät lääkärit olisivat moraalittomia – ellei jopa lakia rikkovia. Järvinen on saanut liitolta julkisen varoituksen tästä syystä – kollegoiden rikollisiksi rinnastamisesta.

Hyvä käytös on oman asian edistämisen kannalta tärkeää aina. Erityisesti se on sitä, kun haluaa saada ihmiset kuulemaan sanomaansa. Lääkärin tulee tästä pitää huolta ja Lääkäriliiton sitä vaalia lääkäreiden käytöksessä. Professiomme autonomiaan kuuluu itsesäätely, joka on historiallisesti liittynyt myös kollegoiden keskinäiseen käyttäytymiseen.

Keskustele

Keskustelu

 • Ol'Doc 20. 09. 2017 13:57

  On ensiarvoisen tärkeää, että Lääkäriliitto pitää kiinni professiomme kulmakivistä. Puuttumatta tyyliseikkoihin, kollega Teppo Järvisen poleemisesti esiin nostama asia on kuitenkin tärkeä. Ammattikuntana meillä on velvollisuus valvoa, ettei Käypä hoito-tyyppistä instituutiota käytetä eikä ymmärretä väärin. Kysehän on tieteellisen evidenssin painavuuden arvioinnista ja hoitosuositusten antamisesta niiden valossa. Tunnetusti varsin monet kliiniset kysymykset on ratkaistava niukan tai puuttuvan evidenssin pohjalta ja todettava, että käytännöt ovat esimerkiksi 'good clinical practice'-tasoisia. On erittäin tärkeää, että KH-ryhmien koostumus on tarkoin punnittu ja täysin luottamusta nauttiva, ja kliiniset suositukset käyvät läpi riittävän laajat lausuntokierrokset erityisalueiden laajasti kokeneilla tuntijoilla. KH-instituution integriteettiä tulee varjella, ja on hyväksyttävä myös ohjeiston relatiivisuus ja muuttuvuus.

 • KiLö 20. 09. 2017 14:27

  Lääkäriliiton osalta olisi ensi arvoisen tärkeää julkistaa kyseiset prof Järvisen kommentit, jotta kollegakunta voi tehdä myös omat johtopäätökset asiasta. Kommentti "..on tutkittu ja aiheelliseksi havaittu." asettaa lääkäriliiton jäsenkuntansa yläpuolelle. Kuten Ol' doc toteaa, ei KH-ryhmätkään voi olla arvostelun ulkopuolella. Mutta toki Heikki Pälven kanssa olen samaa mieltä, että hyviä käytöstapoja tulee noudattaa.

 • Avoimuus ennenkaikkea 20. 09. 2017 17:07

  "Erityisen hankalia Teppo Järvisen mielestä ovat hoitosuositusten laatijoiden sidonnaisuudet. Järvisen mielestä hoitosuosituksia laadinnassa ei pitäisi voida olla mukana, jos on osallistunut sellaisen tutkimuksen tekoon, jota käytetään näyttönä suositusten laadinnassa. Hänestä pitäisi toimia niin, että menetelmäasiantuntijat laativat hoitosuositukset substanssiasiantuntijoiden kokoaman tutkimusnäytön perusteella. Näin toimii BMJ:n tuore RapidRecs-hoitosuositusryhmä, jota Järvinen pitää uudenlaisen kulttuurin airueena. Teppo Järvinen toivoo, että myös toimittajat ottaisivat huomioon haastateltavien mahdolliset sidonnaisuudet tutkimuksista raportoidessaan. Hän on mukana järjestämässä aiheesta työpajaa toimittajille ensi vuonna Suomessa järjestettävän Paulo Symposiumin oheen. Itse symposiumin otsikko on Too Much Medicine."

 • JAW 20. 09. 2017 19:18

  Olen samaa mieltä ylläolevien kanssa, että olisi kiva nähdä se kollegan kommentti, jota päätös koskee. Kun miettii esimerkiksi kuinka vapaasti liitto antaa eräidenkin ravitsemusguruina esiintyvien kollegoiden soimata meitä tavanomaisempaa medisiinaa harjoittava, tuntuu julkinen huomautus radikaalilta toimelta.

 • Roope 21. 09. 2017 05:32

  Om man vill se något gott i detta, kan detta ge en påminnelse om att KH-texterna måste ses i rätt kontext, d.v.s. de är t.ex. inte juridiskt bindande för hur en läkare ska arbeta.

 • Lab 21. 09. 2017 08:13

  Mitä "menetelmäasiantuntija" käytännössä tarkoittaa noissa RapidRecs-suosituksissa? Ongelmahan on usein vanha tuttu no conflict - no interest. Ts. vaikea löytää suosituksen laadinnasta kiinnostuneita asiantuntijoita, jotka eivät olisi osallistuneet asiaa koskevaan tutkimukseen. Itse henk. koht. koen isona puutteena monissa Käypä Hoito -suosituksissa sen, ettei niitä laatimassa ole ollut laboratorioalan ammattilaisia ja näin ollen käsitys mm. eri laboratoriotutkimusten antamasta informaatiosta, tutkimusten luotettavuudesta ja virhelähteistä on usein puutteellista.

 • MaJo 21. 09. 2017 09:11

  Todella tärkeäksi katsoisin, kuten muutkin jo todenneet, että varoituksen perusteet julkistettaisiin ihan lauseen tarkkuudella. Sidonnaisuudet pitää aina näkyä ja KH-ryhmä ei saa olla tutkinnan, seurannan tai kritiikin ulkopuolella. Pitää hyväksyä, että hoidot muuttuvat, uusia tulee ja vanhat muuttuvat melkein taitovirheeksi. Liian kova uuden vastustus voi johtaa siihen, mitä tapahtui helikobakteerin keksimisessä: keksijä "lynkattiin" Britanniassa, mutta Australiassa se voitiin keksiä.

 • Timo Kuusela 21. 09. 2017 12:26

  Nyt siis Suomessa: keysiläiset tuomitsevat atkinsilaisen. (expl. A. Keys vs. R. Atkins, miksei myös J. Yudkin)

 • Middle-aged doc 23. 09. 2017 20:21

  Yritin etsiä liiton nettisivuilta kohdasta Uutishuone->Tiedotteet ja sitten kohdasta Linjaukset Pr. Järvisen julkista varoitusta, siinä onnistumatta. Onko todellakin niin, että Lääkäriliiton linja on tiedottaa blogikirjoituksissa tälläisista asioista. Blogikirjoituksethan ovat tyylilajinsa mukaisesti jutustelun omaista, henkilökohtaisen näkökulman painottamista. Lääkintöneuvos Pälve näyttää onnistuneen tällä kertaa erityisen hyvin, sillä blogiin littyvässä keskustelussa vaaditaan, täysin oikeutetusti, sanatarkan kommentin julkistamista ilman henkilökohtaisia painotuksia. Jään jännityksellä odottelemaan mitä liitto tiedottaa seuraavassa blogissa. Kenties saamme lukea, että…..

 • Jyrki Kankare 25. 09. 2017 15:05

  Kuten "JAW" edellä toteaa, Liitto tuntuu sallivan melkoisen omituisiakin hoitolinjauksia ja kollegojen julkisia arvosteluja kirjallisessakin muodossa. Siihen verrattuna tämä nyt annettu varoitus vaikuttaa aika rankalta toimelta. Prof Järvisen ns. julkinen esiintyminen on käsittääkseni ollut luento suljetussa tilaisuudessa ilman kirjallista materiaalia. Niinpä meidän ulkopuolisten on ilmeisesti mahdotonta muodostaa omaa tarkkaa käsitystä tämän "rikoksen" vakavuudesta. Mielestäni Lääkäriliitoltä julkisen varoituksen antaminen on kuitenkin varsin huonoa suhdannetoimintapolitiikkaa. Ulkopuolisten käsityksissä lääkärien kollegiaalisuus-eetoksessa on mukana kiusallisen vahvasti vanha sanonta: "Ei korppi korpin silmää noki." Nyt kyseessä olevasta asiasta julkisen varoituksen antaminen valitettavasti vain vahvistaa tätä käsitystä. Jos kyseessä on kunnianloukkausepäily, sellaiset hoidetaan siviilioikeudessa, joka asianmukaisesti tutkii, mitä on sanottu ja mikä sanotussa ei pidä paikkaansa ja mikä pitää. Lääkäriliiton olisi parempi vain pysyä ammattijärjestön roolissa ja jättää tuollaiset asiat niille, joille ne kuuluvat.

 • Mikko Laakso 25. 09. 2017 21:03

  1. Kommentoin omalla nimelläni. Läpinäkyvyys. 2. Minut ohjasi tälle sivulle anestesiologiaan erikoistuvan kollegan kirjoitus, missä hän totesi epäkollegiaalisuuden olevasta jokapäiväistä, ja missä hän epäili lääkärien olevan keskimääräistä huonommin käyttäytyvä demografia. Ja jos hän sanoo monta muutakin asiaa. Jos hän sanoo hississä "huomenta" siivoojalle, joka ei vastaa, niin vika on hänessä. Hyvin mielenkiintoinen logiikka. 3. Minä joudun jakamaan saman huolen kuin moni tässä ketjussa. Joku teilataan, ja kukaan ei tiedä miksi. Vielä kun olen siinä uskossa, että liitto juuri peräänkuuluttaa sitä läpinäkyvyyttä. 4. Paitsi että liitto ei referoi syitä, niin se ei myöskään erittele päätöksensä perusteita. Ei millään tasolla. Jos edes joku Järvisen esittämä syyte oli selkeästi väärä tai vääristelevä, ja vielä jokseenkin suurella varmuudella silkan pahansuopa, ja ehkä vielä se, että joku mitä Järvinen sanoi ehkä palveli hänen omaa intressiään, eli että hänellä oli selkeä motiivi toimia kuten hän toimi (väärin), niin voisi olla kohtuullista että tuollaisia asioita mainitaan edes jollain tasolla käsitellyn päätöstä tehdessä. 5. Nyt sanotaan vain, että "se nähtiin aiheelliseksi". Eli kaikki läpinäkyvyys huutaa poissaolollaan. Ja noin sanoessaan liitto yliarvioi itseään, aliarvioi kollegiota. "Kun me sanomme jotain, on se totta, perustelut on muiden juttu." Näkisin, että liitto on epäkollegiaalinen ylimielisyydessään. 6. Jos Järvinen on sanonut jotain sopimatonta julkisuudessa, on vahinko jo tapahtunut. Vahinko ei enää voi kasvaa jos päätökseen vaikuttaneet tekijät eritellään, yksilöidään ja perustellaan. Jopa oikeuslaitos yksilöi päätöksensä perusteet julkisesti. Olivat ne kuinka hölmöjä hyvänsä. Lääkäriliitto on mokoman yläpuolella? 7. Virheitä, tahallisia tai tahattomia sattuu. Sille ei voi mitän, mutta jos virheissä on yksi hyvä puoli, ja se on se, että niistä voi ja tulee oppia. Nyt oppi on se, että liitto sanoo, "Käytämme valtaa" ja "Varo meitä", "Tai muuten". 8. Jos on kuten erikoistuva kollega sanoo, että epäkollegiaalisuus rehottaa, ensin pohdin, että koko Järvisen julkinen teilaus on Liiton puuhastelua, koska en minä muista liiton tehneen yhtään mitään järkevää vuoden 1998 lakon jälkeen. Mutta se alkaa vaikuttaa muulle kaikkia muuta asioita vasten peilaten. Ja muistan liiton toiminnan olleen vain puuhastelua, ei ainakaan edunvalvontaa. Palaan siihen. 9. Jos oletetaan, että Järvinen on syyllistynyt johonkin, niin silloin oikea tapa toimia on antaa Järviselle itselleen varoitus. Perusteluineen. Siinä kaikki. Miksi se kuuluu muille? Jos asia kuitenkin täytyy julkistaa, niin silloin oikea paikka voisi olla maininta asiasta kategorisesti perusteluineen jossain Lääkärilehden lopussa, siellä missä luetellaan muita juttusia, kuten koulutuksia, kokouksia, apurajoja sun muita. Kategorisesti mainitaan että hlö X on saanut liitolta huomautuksen siitä ja siitä syystä. Huomautuksen perustelut olivat seuraavat. Asian käsittelyyn osallistuivat... Siinä se. 10. Julkisen teilauksen taustalla on jotain muuta kuin mitä Järvinen sanoi. 11. Järvistä ei opeteta, vaan kollegiota. Eikä kollegiota opeteta, vaan peloitellaan. Läpinäkyvää on vain liiton yritys saada ansaitsematonta kunnoitusta, mutta ei toimimalla oikein, ei tekemällä oikeita asioita, vaan yrittämällä kylvää pelkoa. 12. Minä, omalla nimelläni, ilmoitan, että en pelkää nyt enkä vastaisuudessa. 13. Lääkärit pelkäävät jo nyt. Lääkärit hoitavat potilaiden sijaan Kelaa ja Valviraa ja kaikkia joutavia viranomaisia jotka hallitsevat anonyymisti ja - pelolla. Ja liitto on päässyt jyvälle kupletin juonesta. Ja haluaa osille. 14. Ei ole kauaa siitä kun Kela lähetti aivan älyttömän ja vailla perusteita olevan paimenkirjeen noin 4500 lääkärille mikä on noin 17% kaikista lääkäreistä. Kirjeen sai jokainen joka oli vuoden aikana kirjoittanut enemmän kuin yhden 100 kpl. pakkauksen Panacodia. Muita opioideja / opiaatteja sai kirjoittaa vaikka ämpärikaupalla. Kuka voitti? Lääkäri? Ei. Potilas? Ei ainakaan. Vaan Kela. Sai näyttää voimiaan. Kylvää pelkoa. 15. Lääkäreiden kyykyttäminen on nykyään muodikasta, mutta liitto ei puutu siihen millään tavalla ta tasolla. Ei puutu median toimintaan, ei viranomaisten toimintaan, ei mihinkään. 16. Vaan liittyy kyykyttäjiin. 17. Liiton toiminta, tai sen puute, on perustavalla tapaa poskellaan, alusta lähtien. 18. Miksi liittoa edes johtavat lääkärit? Kenellä on paras ase käytössään? Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliittolla, AKT:lla? No ei. 19. Johtaako AKT:ta "Rane vaan"? Ei. Tällä hetkellä keulakuva EI ole lakimies. (Mutta viimeiset 40 vuotta on johtanut, ja he johtavat yhä). SAK. Johtaako sitä "Sepi Korsosta", johtaako MTK:ta joku toukohousu? No ei takuulla. 20. Kaikki pelkäävät AKT:ta, MTK viljelee illuusioita omavaraisuudesta ja perintestä, ja saa kaiken mitä haluaa. AKT:n verkkosivujen etusivun ensimmäisen uutisen otsikko on "Pääluottamusmiehen koskemattomuus on ehdoton." Ei mitään nynnyilyä. Mikä on AKT:n slogan? Tekoja! Ja he laittoivat huutomerkin sanan perään, en minä. That's the spirit. 21. Mitä lukee Lääkäriliiton etusivulla? "Lääkäriliitto antaa julkisen varoituksen epäkollegiaalisesta käytöksestä". 22. Miksi tämän pitää olla jotain, mikä ei voi mennä keneltäkään ohi? Salassa tehty perustelematon päätös, joka ei ole tervettä, eikä tämä ole enää pelkkä julkinen mestaus vaan jotain suurempaa, jonka takana on jotain kokonaan muuta kuin mitä otsikossa lukee. 23. Kuka hyvänsä joka sivulle eksyy, lääkäri, tai alhaisin yleisönosastojen limaisin retostelija hölmiintyy ja ihmettelee kuinka tuossa voi ikinä lukea mitä siinä lukee? 24. Elvistellessään sillä kuinka hän löi jotain vyön alle, Pälve lopettaa tekstinsä lauseeseen: "Professiomme autonomiaan kuuluu itsesäätely, joka on historiallisesti liittynyt myös kollegoiden keskinäiseen käyttäytymiseen." 25. Kyse on vain teknisesti itsesäätelystä, faktisesti Järvistä, vähintäänkin säädeltiin, ja ulkoa päin. 26. Pesäero. Liitto on niin hakoteillä todellisuudesta, elää silmät kiinni pumpulissa, ja satumaailmoissa, että en minä ainakaan koe jakavani mitään yhteistä Pälveen kanssa. En tiedä kenen kollega hän on, ei ainakaan minun. 27. Lääkäri edunvalvojana on ylellisyys joihin lääkäreillä ei ole varaa. 28. Lääkäreiden etu olisi, jos liittoa pyörittäisivät verenhimoisimmat barracudat mitä rahalla saa. 29. Siihen ei ole varaa, huolimatta kaikista niistä huonolla hoidolla annetuista hoidoista ja niillä tienatuista miljoonista ja niistä Ferrareista joita kaikilla on ja joka vaihdetaan heti uuteen kun edellisen tankki tyhjenee. Ja kaikki miljoonat on vielä tienattu privaatissa vain terroristeja hoitamalla, ei kantasuomalaisia. Ainakin lehdissä lukee niin. 30. Tavanomaista on, että liitto, mikä hyvänsä, ajaa jäsentensä etuja, ei liity jäsentensä kiusaajiin. 31. Kovaan vastataan kovalla, ei se ole sen kummempaa, eikä siinä ole mitään pahaa, vaan se on vain oikein. 32. Ei ole epäeettistä se, että pitää omien puolta, epäeettistä on olla pitämättä omien puolta. 34. Vielä epäeettisempää, silkan raukkamaista, on liittoutua samaan kuoroon mölyäjien kanssa. 35. Jos perusta (millä tarkoitan liittoa, en sen jäseniä) on mätä, kaikki on tuomittu epäonnistumaan. Joten se on asia n:o 1 mikä tulee korjata. 36. Kukaan ei ole niin rikas, ei edes lääkäri kaikkine miljoonineen ja Ferrareineen, että hänellä on varaa pitää edunvalvojinaan täysin jonninjoutavia haihattelijoita. 37. Oman pesän likaajista puhumattakaan. 38. Ilman, että asiaan puututaan, sama syöksykierre jatkuu. 39. Tilanne ei näytä hyvälle. Vaan pahalle. Synkälle. 40. Puheenjohtaja vaihtuu, soihtu siirtyy saman mafian sisällä. Kun uusi puheenjohtaja esitteli lehdessä itseään, oli hän eettistä sitä, eettistä tätä, hän halusi, että hyvästä saattohoidosta puhumista lisätään (eli eutanasiaa vastustetaan). Rahaan ei edes implisiittisesti viitattu. Tai mihinkään edes puoliksi järkevään. 41. Moraalioppi eli etiikka on jotain mikä on klassisesti ollut filosofisen tiedekunnan heiniä, ei lääketieteen alaan kuuluvaa, kaunista turhaa sievää lätinää jonkun luonteesta. 42. "Vähän saa pyytämättäkin" on aina ja kaikkialla pätevä filosofia. 43. Empiirisesti voi todeta, samoin yleisönosastoista huomata, että siellä ei paheksuta huonosti ajattelevien filosofien Ferrareita. 44. Ennen kirurgit eivät olleet lääkäreitä, vaan kuuluivat partureiden kiltaan. En ihmettelisi, jos he nyt kiroavat, että vaihtoivat kiltaa. 45. Pian Suomi on edelläkävijä, kun Suomeen perustetaan ensimmäisenä maailmassa uusi lääketieteen erikoisala, etiikan erikoislääkäri. Jonka tehtäviin kuuluu mm. yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja lisätä hyvästä saattohoidosta puhumista. 46. Ennen lääkärintyö oli glamorouitua, nyt halveksittua. Kummallakaan mielikuvalla ei ollut mitään tekemmistä todellisuuden kanssa, mutta glamour ainakin parantaa placebo-effektiä. 47. Let's face it. Olemme kusessa. Eikä se johdu mistään ulkopuolisesta pahasta, vaan se on ansaittua. Asioiden ulkoistaminen on muodikasta, mutta minä väitän, että professio on alennustilassa ja se on profession oma vika. 48. Niin lääkäreiden, jotka tekevät oikeaa työtä. 49. Kuin liiton joutavien haihattelijoiden. 50. Se, minkä ei koskaan pitänyt voida käydä toteen, käy toteen. 51. Mitä nyt tapahtui Järvisen suhteen, on limbojen limbo, totaalinen pohjanoteeraus, ja sen pitää saada ihmiset ajattelemaan. 52. Laiva uppoaa, Pälve haihattelee. 53. Jos Pälve haluaa, että kukaan edes lukisi eeposta Lääkärin etiikka, niin ensimmäinen kappale siinä ei voi koskea kidutusta. 54. Toinen kappale siinä ei voi olla ohjeistusta siitä mitä lääkäri saa ja ei saa tehdä vapaa-ajallaan. 55. Toinen, ei kun ensimmäinen ja ainoa kappale kirjassa pitäisi olla siitä, mitä olisi hyvä ja suotavaa, jos lääkäri tekisi työajallaan. Eikä mitään muuta. 56. Jo siteeraamassani lauseessa Pälve puhuu lääkärin autonomiasta ja sitten haluaa määrätä lääkäreiden vapaa-aikaakin. 57. Pälveen kuuluu nyt pyytää Järviselle julkisesti anteeksi, aivan riippumatta siitä mitä Järvinen on ikinä voinutkaan sanoa. 58. Olisi eleganttia jos hän, hänen seuraajansa, samoin kaikki muut samanhenkiset liitossa tajuaisivat erota. 59. En osaa uskoa, että nautitte laajaa kollegion sisällä luottamusta. 60. Kollegat ovat kollegiaalisia teille vaikka ette edes sitä ansaitsette, ole enää edes kollegoita; jos joskus olette olleet, on se jäänyt jonnekin, ja siinä missä lääkärin odotetaan ylläpitävä ammattitaitoaan, se on kohtuullinen vaatimus, niin te olette laiminlyöneet senkin ja lääkärit ovat pohjattoman, liiankin kohteliaita kun eivät sano kaikkea mitä heillä on sydämellään teille päin naamaa, ja te olette hoopoja kun ette aisti sitä, vaan erehdytte pitämään hiljaisuutta hyväksyntänä, mutta te halveksitte lääkäreitä, ja lääkärit halveksivat teitä, mutta se loppuu, loppu on jo alkanut, ja asiat ovat kyllä korjattavissa, ei siinä mitään.

 • Mikko Laakso 26. 09. 2017 00:36

  Olen pahoillani edellisestä tekstistä. En siitä mitä kirjoitin, vaan siitä, että en tiennyt että liiton sivut ovat niin huonot teknisesti, että vuonna 2017 ei osata kirjoittaa koodia, jossa olisi rivivälit ja kappalejaot. Yhtä kaikki, näyttää sille, että ihmisiä kiinnostaa mitä Järvinen sanoi, mutta että sitä ei löydy mistään. Löytyy. Siitä löytyy lyhennelmä Lääkäriportaalin sivuilta, ja sanatarkkoja lainauksia siitä, mitä Järvinen todella sanoi (koska Järvisen esitys oli videoitu). Järvinen enemmän peräänkuuluttaa läpinäkyvyyttä kuin vetää mitään hulluja paralleeleja hatusta. Hän ei ole millään muotoa fanaattinen. Lopuksi hän sanoo saman mitä itse olen aina ajatellut. Quote: "To be honest with you I dont even think that these financial ties or financial conflicts are really the biggest problem with guidelines." Ensiksi hän kysyy miksi Suomessa edes pitää olla omia Käypä hoito-suosituksia. Sitten hän sanoo, että "Voi olla, että kansainväliset suositukset eivät suoraan sovellu Suomeen, mutta pienillä muokkauksilla niistä saa helposti Suomeen istuvia." Ja sitten keskeisen: "Suosituksista päättävät kaveripiirit, joihin toisinajattelijat eivät mahdu." Ja se on totta. Jos tuntee jotain syvälti jotain alaa, ja vertaa vaikka Käypä hoito-suosituksia vaikka Duodecimin oppikirjan tekstiin, niin tekstin perusteella voi päätellä kuka oli mukana susoituksessa/kirjassa, kuka ei. Se näkyy painotuksissa, jotka eivät niin paljon kerro taudista, vaan enemmän kirjoittajista. Ja heidän välisistään painoarvoista ja ryhmän dynamiikasta. Jos tunnet pelin, ja pelaajat, on tekstiä mielenkiintoista lukea juuri siitä perspektiviistä, ei muusta. Se, että sisältö on sillisalaattia jossa 1/1000000 kuriositeettiä käsitellään samalla pieteetillä ja laajuudella kuin tilaa joka vaikuttaa 1000000 ihmiseen, niin paitsi sisällöllisesti, myös muodoltaan teksti ontuu. Jos tunnet pelaajat, on helppo päätellä: "Tuossa näkyy tuon teksti, tuossa tuon." Eikä lopulta kukaan ei edes jaksa editoida tekstiä mitenkään järkeväksi, eleganssista puhumattakaan. Ja jos karsit jotain, joku suuttuu. Käypä hoito-suositusten painoarvo on aivan liian suuri niiden sisältöön nähden. Ne ovat aina kompromisseja, mitkä laaditaan pienimmän yhteisen muuttujan ja/tai isoimman suuttujan mukaan. Kun sen ymmärtää, ymmärtää kuinka hölmöjä ne ovat. Mitä Järvinen sanoo, ei ole loukkaus vaan asia mistä ei puhuta. Ja joka nyt nousi tapetlle. Kaikki tietävät että sidonnaisuuksiin voi liittyä eturistiriitoja, eikä se edes ole uutinen, loukkauksesta nyt puhumattakaan. Hän sanoo, että Käypä hoito-suositukset eivät ehkä ole niin puhtata ja pyyteettömän hyviä, kuin miksi ne ehkä on kanonisoitu. Tässä sanavalinta oli minun. Mutta ne eivät ole pyyteettönä, eivätkä hyviä. Ja ryhmädynamiikka niiden takana on se juju. Ei mikään rahallinen sidonnaisuus pilaa Käypä hoito-suosituksia. Vaan ihan silkat ihmisten egot. Ihan lähtien siitä kuka valitsee ihmiset tiimiin. Se ketä pyydetään kasaamaan ryhmä valitsee i) ne keitä ei voi ohittaa, ja ii) loput ovat sellaisia, joita hän voi manipuloida. Eikä yksikään Käypä hoito, tai kirjan kappale, käy koskaan läpi mitään vertaisarvioinnin tapaistakaan. Vaan niiden suhteen luotetaan kai siihen kollegiaaliseen itsesäätelyyn. Ja se takaa niiden tieteellisen tarkkuuden. Jotenkin aivan hoopoa koko touhu.

 • Mikko Laakso 26. 09. 2017 03:27

  Luin Lääkäriportaalissa olevan yhteenvedon Järvisen luennosta taas kerran. Siinä ei ole yhtään mitään moitittavaa, saati syytä julkiseen lynkkaukseen. Toki se on vain yhteenveto eli oikeudenmukaisinta Järviselle ja Pälvelle ja jäsenille olisi saada koko luento julkisesti nähtäväksi niin kukin voi arvioida sen jälkeen onko Järvinen paha vai ehkä Pälve. Tässä linkki. Lääkäreiden pitäisi päästä lukemaan se. https://www.laakariportaali.fi/ammatti/uutiset/mita-teppo-jarvinen-sanoi-marraskuun-tilaisuudessa/

 • Mikko Laakso 27. 09. 2017 01:48

  Olen pahoillani edellisestä tekstistä. En siitä mitä kirjoitin, vaan siitä, että en tiennyt että liiton sivut ovat niin huonot teknisesti, että vuonna 2017 ei osata kirjoittaa koodia, jossa olisi rivivälit ja kappalejaot. Yhtä kaikki, näyttää sille, että ihmisiä kiinnostaa mitä Järvinen sanoi, mutta että sitä ei löydy mistään. Löytyy. Siitä löytyy lyhennelmä Lääkäriportaalin sivuilta, ja sanatarkkoja lainauksia siitä, mitä Järvinen todella sanoi (koska Järvisen esitys oli videoitu). Järvinen enemmän peräänkuuluttaa läpinäkyvyyttä kuin vetää mitään hulluja paralleeleja hatusta. Hän ei ole millään muotoa fanaattinen. Lopuksi hän sanoo saman mitä itse olen aina ajatellut. Quote: "To be honest with you I dont even think that these financial ties or financial conflicts are really the biggest problem with guidelines." Ensiksi hän kysyy miksi Suomessa edes pitää olla omia Käypä hoito-suosituksia. Sitten hän sanoo, että "Voi olla, että kansainväliset suositukset eivät suoraan sovellu Suomeen, mutta pienillä muokkauksilla niistä saa helposti Suomeen istuvia." Ja sitten keskeisen: "Suosituksista päättävät kaveripiirit, joihin toisinajattelijat eivät mahdu." Ja se on totta. Jos tuntee jotain syvälti jotain alaa, ja vertaa vaikka Käypä hoito-suosituksia vaikka Duodecimin oppikirjan tekstiin, niin tekstin perusteella voi päätellä kuka oli mukana susoituksessa/kirjassa, kuka ei. Se näkyy painotuksissa, jotka eivät niin paljon kerro taudista, vaan enemmän kirjoittajista. Ja heidän välisistään painoarvoista ja ryhmän dynamiikasta. Jos tunnet pelin, ja pelaajat, on tekstiä mielenkiintoista lukea juuri siitä perspektiviistä, ei muusta. Se, että sisältö on sillisalaattia jossa 1/1000000 kuriositeettiä käsitellään samalla pieteetillä ja laajuudella kuin tilaa joka vaikuttaa 1000000 ihmiseen, niin paitsi sisällöllisesti, myös muodoltaan teksti ontuu. Jos tunnet pelaajat, on helppo päätellä: "Tuossa näkyy tuon teksti, tuossa tuon." Eikä lopulta kukaan ei edes jaksa editoida tekstiä mitenkään järkeväksi, eleganssista puhumattakaan. Ja jos karsit jotain, joku suuttuu. Käypä hoito-suositusten painoarvo on aivan liian suuri niiden sisältöön nähden. Ne ovat aina kompromisseja, mitkä laaditaan pienimmän yhteisen muuttujan ja/tai isoimman suuttujan mukaan. Kun sen ymmärtää, ymmärtää kuinka hölmöjä ne ovat. Mitä Järvinen sanoo, ei ole loukkaus vaan asia mistä ei puhuta. Ja joka nyt nousi tapetlle. Kaikki tietävät että sidonnaisuuksiin voi liittyä eturistiriitoja, eikä se edes ole uutinen, loukkauksesta nyt puhumattakaan. Hän sanoo, että Käypä hoito-suositukset eivät ehkä ole niin puhtata ja pyyteettömän hyviä, kuin miksi ne ehkä on kanonisoitu. Tässä sanavalinta oli minun. Mutta ne eivät ole pyyteettönä, eivätkä hyviä. Ja ryhmädynamiikka niiden takana on se juju. Ei mikään rahallinen sidonnaisuus pilaa Käypä hoito-suosituksia. Vaan ihan silkat ihmisten egot. Ihan lähtien siitä kuka valitsee ihmiset tiimiin. Se ketä pyydetään kasaamaan ryhmä valitsee i) ne keitä ei voi ohittaa, ja ii) loput ovat sellaisia, joita hän voi manipuloida. Eikä yksikään Käypä hoito, tai kirjan kappale, käy koskaan läpi mitään vertaisarvioinnin tapaistakaan. Vaan niiden suhteen luotetaan kai siihen kollegiaaliseen itsesäätelyyn. Ja se takaa niiden tieteellisen tarkkuuden. Jotenkin aivan hoopoa koko touhu.

 • Lauri Soinne 27. 09. 2017 13:51

  Edelläolevasta käy ilmi, että tässä olisi aihetta perusteelliseen syväluotaukseen ja keskusteluun, kun kaikilla on mahdollisuus tutustua myös Järvisen alkuperäiseen sanomaan. On selvää, että Järvisellä on pointti. Niin tarpeellisena kuin Käypää hoitoa pidänkin - eri kysymys on, pitääkö tosiaan Suomen oloissa olla aina ikiomansa - kollegojen käsitykset Käyvästä hoidosta eivät osoita perusteellista ymmärrystä siitä, mistä toiminnassa on kyse ja mitkä sen rajoitukset ovat. Tästä on osoituksena esim. hiljan SLL:n sivuilla nähty usean allekirjoittajan vetoomus, että Käypää hoitoa on diagnostiikassa noudatettava (tässä puhuttiin aivovammoista). Tämä liikuttava usko Käypään hoitoon sisältää kääntöpuolena, että sitä voivat käyttää instrumenttina tahot, joilla on muu kuin lääketieteellinen intressi. Kollega Mikko Laakson mainitsema manipulaatio on täysin mahdollinen, vaikka toiminta ei täysin vailla vertaisarviointia olekaan. Koska luulen nähneeni tästä jopa faktuaalisia esimerkkejä - ja luotan kollegoilla olevan kykyä ja halua omaehtoiseen ajatteluun - kriittinen keskustelu ja valokeilan suuntaaminen asiaan on erittäin aiheellista ja ajankohtaista. Tähän lienee Järvinenkin pyrkinyt.

 • Lauri Soinne 27. 09. 2017 14:02

  Edelläolevasta käy ilmi, että tässä olisi aihetta perusteelliseen syväluotaukseen ja keskusteluun, kun kaikilla on mahdollisuus tutustua myös Järvisen alkuperäiseen sanomaan. On selvää, että Järvisellä on pointti. Niin tarpeellisena kuin Käypää hoitoa pidänkin - eri kysymys on, pitääkö tosiaan Suomen oloissa olla aina ikiomansa - kollegojen käsitykset Käyvästä hoidosta eivät osoita perusteellista ymmärrystä siitä, mistä toiminnassa on kyse ja mitkä sen rajoitukset ovat. Tästä on osoituksena esim. hiljan SLL:n sivuilla nähty usean allekirjoittajan vetoomus, että Käypää hoitoa on diagnostiikassa noudatettava (tässä puhuttiin aivovammoista). Tämä liikuttava usko Käypään hoitoon sisältää kääntöpuolena, että sitä voivat käyttää instrumenttina tahot, joilla on muu kuin lääketieteellinen intressi. Kollega Mikko Laakson mainitsema manipulaatio on täysin mahdollinen, vaikka toiminta ei täysin vailla vertaisarviointia olekaan. Koska luulen nähneeni tästä jopa faktuaalisia esimerkkejä - ja luotan kollegoilla olevan kykyä ja halua omaehtoiseen ajatteluun - kriittinen keskustelu ja valokeilan suuntaaminen asiaan on erittäin aiheellista ja ajankohtaista. Tähän lienee Järvinenkin pyrkinyt.

 • Mikko Laakso 27. 09. 2017 16:37

  Kirjoitan nimelläni. Kuten aina. Koska kappalejako ei onnistu, joudun pyrkimään nasevuuteen eli esitän enemmän perustelen vähemmän mutta olen mietittyäni jatkanut teemasta Lääkäriportaalin sivuilla. Lääkärit pääsevät sinne, kiitos liiton, Fimnetin tunnuksilla. Kuva tapahtuneesta selkenee koko ajan. Ja koko ajan se käy kestämättömämmäksi. Liitolle. Ensin. Järvistä ei ole lynkattu sen vuoksi mitä hän on sanonut. Vaan sen vuoksi, että "Järvisen kuulijoille on syntynyt kuva." Eli kahdelle tai kaikille tai jotain siltä väliltä on syntynyt "kuva". Järvinen vastaa ja on vastuussa siitä mitä hän on sanonut. Jos joku saa "kuvan", ei voi sanoa että se johtui Järvisestä. Ihmiset saavat "kuvia." Pahempaa. Sitten itse Pälve saa "kuvan". On syntynyt kuva, että lääkärit ovat moraalittomia - "ellei rikollisia." Eli Järvistä ei syytetä siitä mitä hän on sanonut vaan mielikuvasta mikä on voinut syntyä. Ja Pälven julkinen lynkkaus tällä hetkellä olevassa olevan tiedon valossa näyttää perustuvan Pälven mielikuvaan mielikuvasta! Ei siihen mitä Järvinen on sanonut. Tiedon valossa näyttäisi sille, että Järvisen esityksessä on rytmi. Hän lähtee yleisestä kohti yksityistä. Hän sanoo että ihmisissä on epärehellisyyttä. Hän näyttää käyttävän esimerkkinä politiikkoja. Hän ei näytä sanovan, että kaikki ihmiset tai kaikki poliitikot ovat pahoja, korruptoituneita, ei yleistä mitään, toteaa että ihmiset voivat olla. Mikä on totta. Sen jälkeen näyttää sille, että hän viittaa useaan Käypä hoitoon, ei vain psykiatriaan. Tiedon valossa hän ei syytä ketään mistään. Hän toteaa, että kuvissa merkityillä henkilöillä on sidonnaisuus. Ei muuta. Ja henkilöt ovat itse ilmoittaneet tämän. Kuten asiaan kuuluu. Ja hän kertoo myös omat sifonnaisuutensa. Eli joku voi saada mielikuvan siitä, että hän on korruptoitunut - ellei rikollinen. Mutta, tiedon mukaan, ei hän pohjimmiltaan edes ole niin huolissaan sidonnaisuuksista, vaan jostain muusta. Siitä että kaikki ovat ihmisiä. Siinä on hänen pointtinsa. Nyt tulee tulkintani. Hän puhuu Käypä hoidosta ja kansainvälisistä tutkimuksista. Hän ei sano tätä kurantin tiedon valossa, mutta luultavaa on se, tulkintani, että hän ei sano, että kansainväliset suositukset olisivat aina parempia ja ulkomaalaiset rehellisempiä. Näkemykseni tiedon valossa on se, että kokonsa puolesta pienessä Suomessa sisäsiittoisuuden riski on suosituksia laadittaessa suurempi. Sanavalinta minun. Jos tuo on hänen näkemyksensä, niin voin yhtyä siihen. Koska voin lukea helposti suosituksista ryhmädynamiikan, joka on helppoa jos tuntee sekä pelin, että pelaajat. Ehdotin itse hyvin helppoa keinoa laadun varmistamiseksi. Koska Käypä hoidot (tai kappaleet Duodecimin kirjoissa etc.) eivät käy läpi minkäänlaista vertaisarviointia, niin niiden laatu voisi parantua miten? Minun tulkintani nyt käytettävissä olevan tiedon valossa on se, että Järvisen viestin ydin oli se, että ihmiset ovat ihmisiä. Saatavilla olevan tiedon valossa Järvistä ei ole lynkattu sen vuoksi mitä hän sanoi. Vaan Pälve itse sanoo, että hänellä on mielikuva mielikuvasta. Eli se näyttää, nyt, tuomion ainoaksi perusteluksi. Ja se on pelottavaa. Ja kollegiaalisuus on toki jotain mihin pyrkiä. Sananvapaus, sen sijaan voi olla keskeisin ihmisoikeus mitä on. Nyt tiedossa olevien seikkojen valossa näyttää sille, että tuomio pohjautuu Pälven mielikuvaan mielikuvasta, jonka joku on voinut Järvisen luennosta saada. Kollegiaalisuutta keppihevosena käyttäen kollega kollegiaalisesti lynkataan julkisesti, perustuen mielikuvaan mielikuvasta. Ei siihen, mitä hän on sanonut. Ja on jo yksi lysti tässä vaiheessa mitä hän on ikinä voinut sanoa, koska lopulta, kollegiaalisuus on vain haihattelua jos vaa'an vastapuolella on sananvapaus. Siinä vaiheessa kun Pälve, tai liitto, tai kuka hyvänsä käy haastamaan sananvapautta, oli - sanottu - mielipide- kuinka hoopo hyvänsä, tai vaikka suora kunnianloukkaus, mikään ei oikeuta liiton tekemisiä tapauksessa. Ja tällä hetkellä ainoa tieto päätökseen vaikuttaneista seikoista on liiton taholta. Ja liitto perustelee ratkaisuaan mielikuvalla mielikuvasta mikä on voinut syntyä. Tilanteen ollessa näin absurdi, se voi olla vaikka totta.

 • Juhani Vilpo 03. 10. 2017 14:04

  Sidonnaisuudet: 1. Tepon isän pitkäaikainen ystävä (edelleen). 2. Tepon lääkärikouluttaja (TaY). 3. Suomen Lääkäriliiton jäsen (ei jäsenmaksua maksava). Minun mielipiteeni: Kyllä Tepon monessa yhteydessä - kuten myös "rangaistusluennolla - esiin nostama kurroptoitunuus on todellinen ongelma niin KH suositusten kuin muissakinn yhteyksissä. Olenko ainoa, johon on pystytty vaikuttamaan??? En pidä Tepon saamaa tuomiota oikeudenmukasena, - tosin en menettelyään kaikilta osin loppuun asti harkittunakaan.

 • Jyrki Kankare 03. 10. 2017 16:20

  Aloitanpa minäkin näillä... 1. Sidonnaisuudet: Sama työpaikka ja erikoisala kuin Tepolla, tosin eri työnantaja (Yliopisto vs. sairaanhoitopiiri). 2. "Vastasidonnaisuudet": Aina silloin tällöin Tepon kanssa eri mieltä - nykyisessäkin aiheessa kysymyksestä, tarvitaanko kliinisiä asiantuntijoita hoitosuosituksen laatimisessa. Kontribuutioni tähän keskusteluketjuun: Katsoin YouTubesta Tepon luennon ja diat. Niiden jälkeen kantani Lääkäriliiton toiminnasta tässä tapauksessa vahvistui entisestään. Lääkäriliitto edustaa nyt lähinnä inkvisition kaltaista toimintaa. En löytänyt tuosta luennosta mitään perustetta, mikä olisi antanut aiheen varoitukseen, huomautukseen tai mihinkään muuhunkaan kurinpitotoimeen. Sen sijaan Lääkäriliitto osoittaa nyt äärettömän huonoa pelisilmää ja surkeata suhdetoimintaa sekä kollegoihin että varsinkin suureen yleisöön päin.

 • Elina Hemminki 23. 11. 2017 11:38

  https://www.youtube.com/watch?v=ubDflleTm3I&feature=youtu.be osoitteesta näkyy tilaisuudesta tehty video. Teppo Järvisen osuus on viimeisenä. Sen perustella Lääkäriliiton antama julkinen varoitus tuntuu oudolta. Esiin nostetuista tärkeistä asioista tulisi keskustella eikä teilata sanan saattajaa.

 • Saynonazism 08. 03. 2019 22:51

  Psykiatrian vastustaminen on nazismin vastustamista, koska koululaaketiede tehtailee ihmisen nakymattomasta sisimmasta sadistisia vainoharhaisia yliviisaita leimaavia, mustamaalaavia teoroita ja puoskaroi niilla ihmisten kanssa ja toimii kuin GESTABO. Teorioissa (merxismi, eugenismi ja sen jatke nykypsykkatria) on kolme eri vaihetta. 1.teorioita puhutaan pehmealla aanella etta ihmiset saadaan uskomaan niihin, ja annetaan ymmartaa etta olet sivistynyt/ tulet ihmistuntijaksi tms. Jos uskot naihin teorioihin. Militarisrtinen vaihe. Ihmisia pakotetaan psykiatreille..valtio alkaa toimia gestabona ja leimaa ihmisia joita eivat tunne kehon kivuista ja mista vaan rotuhygienian kaltaiset teoriat loytaa mielikuvitteellisia vainoharhaisia lajitteluperusteita ja ihmisia vakivalloin pakotetaan uskomaan niihin (kommunismi, eugenismi, nykypaykiatria) ja mikali eivat usko ja ala tuottamaan rahaa manipulaatiolla heidat vangitaan kuin kulakki vankilamaisiin oloihin orjaksi jossa heilla tehdaan rahaa ja injektoidaan vakivalloin hermomyrkkyja eli teorioista tulee rikollisia tassa vaiheessa. Orjakauppias omistaa ihmisen kehonkin ja vangitsemalla kehon kaasuttomiin keskitysleireihin ha vainoharhassaan kuvittelevat parantavansa ihmisen mielta, vaikka kaikki se on silkkaa sadismia.. Kaikki teoriat pitavat vankiloita niita varten jotka ei usko eugenismiin, kommunismiin, nykypaykiatriaan. Vankilat ovat samanlaisia kommunisteilla ja psykiatreilla ..eugenismi psykiatria poikkesi siina etta se tappoi nopeasti zyklon kaasulla, Nyky psykiatria pitaa kaasuttomia keskitysleireja joissa ilmapiiri on nazistinen ja kammottava. Erona eugenismi psykiatriaan on kaasuttomat keskityselirit,.sama leimaamnen, ihmisten sadistinen haukkuminen mielisairaaksi, joka on psykopaattista barbarismia.. Totalitarismin vaihe: niita jotka ei usko teorioihin kidutetaan, vangitaan, ja lopulta tapetaan mikali eivat usko tai tuota rahaa barbaareille koululaaketieteen tohtoreille syomalla hitaasti tappavia hermomyrkkyja.. Mikali rahan tuotto loppuu, he alkavat tappaa niita ihmisia..koska niita joita he itse leimaa on helppo ilman omaatuntoa itse tapaa. Jokainen leimaaja on ihmisoikeus rikollinen. He kuvittelevat olevansa sivistyneita vaikka ovat elainta alempia barbaareita. Kaikki teoriat paatyvat tahan totalitarismi vaiheeseen jossa kommunistit tappoi 20 milj. Eugenisti psykiatrit 6milj. Ja nyky puoskari psykiatrit tappavat miljoonia syopa ja muita potilaita yliviisaudellaan inttaen oireita psyykkiseksi ja estavat hoidon ja koska manipuloitavat ihmiset uskovat heidan leimojaan jossa yksilo demonislidaan jne mielivaltaisesti vaikka yksilo ei hirmuvalta psykiatreille puhu mitaan, eli he eivat tieda yhta ainutta ajatusta niista yksiloista joita he leimaa, koska hirmuvalle ei puhuta.. Ja pahuus joka psykiatreista nakyy estaa suun avaamisen.. Psykiatria tulee paatymaan massamurhaan kuten kaikki muut koululaaketieteen puoskari rotuhygienia teoriat jota psykiatria freudista alkain on aina ollut.. Eli jos vastustat psykiatriaa vastustat nazismia. Ja mikali kannatat psykiatriaa kannatat nazmia. Teoriat ovat ateisteja, koska ainoastaan ateisti teoria kykenee hirmutekoihin, siksi ateismi on kaikissa teorioissa vaatimus, koska uskovat ovat herkkia, Hyvasydamisia ja laupiaita joka psykiatrian mielesta on heikkoutta, koska he arvostavat valtaa ja voimaa ja juuri siksi he kehittelevat kaytantoja ja kaskitysleireja jossa he saavata kenenkaan nakematta kayttaa voimaa valtaa, sadismia ja jarjestaa kauhua, jota he ihailevat, silla ilman hirmuvallan ihailua keskitysleireja, kaauttomia tai kaasullisia ei olisi koskaan ollutkaan. Ihminen on aina barbaari..kun yksi kauhu teoria paattyy..tulee toinen ja kauhu teorioiden estamiseksi koululaaketieteelta tulee kieltaa vainoharhaisten yliviisaiden, sadististen pannukakku teorioiden tehtailu ihmisen nakymatromasta sisimmasta.. Jos se olisi kielletty ennen 1930 lukua ne juutalaiset ei olisi kuolleet Ja mikali nyt vaadimme koululaaketiedetta lopettamaan pannukakku teoriat psyykesta, Saastamme tulevan kansan (sinun omien lasten lastesi) murhan jos kiellamme psykiatrian kuten sen edeltaja eugenismi kiellettiin.. Koko nazi puu pitaa kaataa, eli psykiatria, josta kaikki muu rotuhygienia ja nazismi kumpuaa ja rauhassa kansa ei saa elaa kotimokeillaan jos psykiatriaa ei kielleta..kylla se sellainen barbaari vallan ja voiman gestabo on.

 • Antti Hernesniemi 22. 05. 2019 07:50

  Katsoin seminaarivideon siltä osin kuin prof. LT Teppo Järvinen siinä esiintyi. Mielestäni Lääkäriliiton olisi huomautuksen sijaan pitänyt ottaa tuo Teppo Järvisen esiin nostama vaikuttaminen - lääketeollisuuden kaupallinen vaikuttaminen lääketieteeseen ja psykiatriaan - omastakin puolestaan uuteen tieteelliseen keskusteluun, ja vastata hänen tekemiin moitteisiinsa valitseminsa vasta-argumentein. Nyt liitto toimi tieteellistä keskustelua rajoittavalla, autoritäärisellä tavalla. Ei tosiaan pitäisi puhua mielikuvista kun annetaan huomautus, vaan osoittaa selvin kirjoitetuin esimerkein mitä liitto pitää huomautuksensa syynä. Kollega Järvisen esiintulo asiassa on tuonut raikasta näkökulmaa aiheeseen. Hän ei polemisoinut asiaa tarpeettomasti. Järvinen puhui sitä paitsi tieteellisessä tilaisuudessa, psykologiliiton järjestämässä, jonka on teema oli ennakkoluuloton, juuri lahjoilla vaikuttaminen lääketieteen erääseen kenttään.