Lääkäriliitto antaa julkisen varoituksen epäkollegiaalisesta käytöksestä

Kollega Teppo Järvinen on julkisesti verrannut Käypä hoito –ohjeiden teossa mukana olleita lääkäreitä vaalirahakohussa tuomittuihin henkilöihin. Tästä on tehty liitolle tutkimuspyyntö, joka on tutkittu ja aiheelliseksi havaittu.

Lääketiede voi edistyä vain kyseenalaistamalla toimintansa yhä uudelleen. Jos vanha tapa toimia ei kestä uuden tavan luomaa haastetta, on syytä muuttaa toimintaa, hoitoa tai tapaa tutkia. Esimerkkejä jokainen löytää vuosien varrelta lukuisia.

Myös Käypä hoito -toiminta voidaan asettaa julkiseen tarkasteluun toiminnan asiallisuuden ja tuloksellisuuden osalta. Jos siihen on aihetta, jokaisella kollegalla on jopa velvollisuus tehdä se.

Tällainen lääkärin professioon keskeisesti liittyvä itsereflektio tulee osata tehdä hyvän käytöksen ilmapiirissä. Lääkärin tulee omassa työssään potilaiden kanssa osata käyttäytyä, eikä vaade voi olla vähäisempi kollegoiden keskinäisessä käyttäytymisessä. Sitä Lääkäriliitto ohjeistaa muun muassa kollegiaalisuus- ja eettisin ohjein. Näiden, jäsenten tiedossa olevien ohjeiden noudattamista Lääkäriliitto myös valvoo.

Lääkärin professioon keskeisesti liittyvä itsereflektio tulee osata tehdä hyvän käytöksen ilmapiirissä.

Kollega Teppo Järvinen on julkisesti verrannut Käypä hoito –ohjeiden teossa mukana olleita lääkäreitä vaalirahakohussa tuomittuihin henkilöihin. Tästä on tehty liitolle tutkimuspyyntö, joka on tutkittu ja aiheelliseksi havaittu. Järvisen kuulijoille on syntynyt kuva, että Käypä hoito –ohjeita tekevät lääkärit olisivat moraalittomia – ellei jopa lakia rikkovia. Järvinen on saanut liitolta julkisen varoituksen tästä syystä – kollegoiden rikollisiksi rinnastamisesta.

Hyvä käytös on oman asian edistämisen kannalta tärkeää aina. Erityisesti se on sitä, kun haluaa saada ihmiset kuulemaan sanomaansa. Lääkärin tulee tästä pitää huolta ja Lääkäriliiton sitä vaalia lääkäreiden käytöksessä. Professiomme autonomiaan kuuluu itsesäätely, joka on historiallisesti liittynyt myös kollegoiden keskinäiseen käyttäytymiseen.

Takaisin