Kurkistus lääkärikuntaan

Tänään julkistetaan Lääkärit Suomessa - Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta 2014 -raportti.  Tähän raporttiin olemme koonneet monipuolisia tietoja suomalaisesta lääkärikunnasta.  

Paljon samaan pakettiin 

Me Lääkäriliiton tutkijat saamme loputtoman määrän lääkäreitä koskevia tietopyyntöjä. Helpottaaksemme niihin vastaamista, päätimme kerätä useimmin kysyttyjä tietoja samaan pakettiin.  

Ideasta syntyi tilastoraportti, jossa on paljon kuvioita ja taulukoita ja vähän tekstiä. Tavoitteenamme oli sisällyttää mahdollisimman paljon ja monipuolisia tietoja yksiin kansiin. Lyhyillä kuvateksteillä kerromme mikä  kuvioissa ja taulukoissa on meidän mielestämme kiinnostavaa. 

Kiinnostava tarina 

Tilastoraporttia voi lukea kuin tarinaa, joka kertoo jotain historiasta, nykypäivästä ja tulevaisuudesta. Tarina lähtee liikkeelle sadan vuoden takaa. 1900-luvun alkuvuosina lääkäreitä oli Suomessa alle 400.  

Nykyään Suomessa on laillistettuja lääkäreitä noin 27 000 ja heistä työikäisiä sekä massa asuvia yli 20 000. Lukija pääsee kurkistamaan näiden lääkärien koulutuksen, työskentelyn, työelämän erityispiirteisiin sekä tulevaisuudennäkymiin.   

Raportista löytyy tietoja suomalaisesta terveydenhuollosta ja kansainvälisiä vertailuja. Mukana on myös tietoja lääkärien ansiokehityksestä ja verotuksesta. Vuosi 2014 raportin nimessä viittaa ajankohtaan, jolta suurin osa tiedoista on kerätty.  

Useasta lähteestä 

Tietoja on koottu useasta eri lähteestä. Pääosa on peräisin Lääkäriliiton omista tutkimuksista. Lääkärimäärää ja tutkintoja koskevat tiedot perustuvat Lääkäriliiton rekisteriin, jonka tietoja päivitetään viikoittain Valviran ylläpitämästä terveydenhuollon ammattihenkilörekisteri Terhikistä.  

Työpaikka- ja palkkatilastot perustuvat Lääkäriliiton työmarkkinatutkimukseen, johon vastaa vuosittain noin 5 000 lääkäriä. Mukana on myös tuoreita tietoja terveyskeskusten ja sairaaloiden lääkäritilanteesta.  

Raportista löytyy myös ennustetietoja lääkärimäärän kehittymisestä tulevaisuudessa ja alueellisesta erikoislääkäritilanteesta ensi vuosikymmenellä.  

Olemme keränneet Lääkärit Suomessa 2014 -raporttiin kattavan kokoelman terveydenhuoltojärjestelmän toimintatietoja useasta lähteestä. Kaikki nämä tiedot ja paljon lisää löytyy Sotkanet-verkkopalvelusta, joka kerää yhteen palveluun tietoja useilta tiedontuottajilta kuten Kelalta ja Tilastokeskukselta. Kansainvälisen vertailutiedon ehtymättömänä lähteen toimii OECD:n tietokanta.  

Valmiina käyttöön 

Toivomme, että raportista löytyy käyttökelpoista tietoa kaikille terveydenhuoltojärjestelmästä kiinnostuneille. Tilastokuviot ovat hyödynnettävissä myös esitysmateriaalina, joka löytyy Lääkäriliiton verkkosivuilta. 

Takaisin