Kunnian ja omantunnon kautta

Lääkärin todistamista arvostetaan. Se on hieno luottamuksen osoitus yhteiskunnalta. Todistamistarpeiden ollessa moninaisia, on itse kunkin aika ajoin hyvä kerrata ohjeita. Esimerkiksi oikeudenkäynnistä poissaoloon eivät päde samanlaiset kriteerit kuin sairauspoissaoloon työstä.

Keskustelu vakuutuslääkäreiden roolista on käynyt kiivaana. Poliitikot ja julkkiksetkin ovat asiaan ottaneet kantaa, jopa melko raflaavin otsikoin. Kansa kokee olevansa vakuutuslääkäreiden armoilla. Monet ovat hämmentyneitä, ymmärrettävästi. Ketä uskoa, kun yksi sanoo yhtä ja toinen toista?

Lääkärin onkin syytä tehdä aina ajan kanssa ja erityisellä huolellisuudella erilaisia lausuntoja ja todistuksia. Vaikka asia voi lääkäristä äkkiseltään tuntua helpolta ja nopeasti hoidettavalta, voi siihen silti sisältyä sudenkuoppia. Erityisen ikävää on, jos potilas on käsityksessä, että hän varmuudella tulee saamaan jonkin etuuden lausunnon perusteella. Lääkäri ei etuuksista päätä, vaan kertoo vain asian kannalta tarpeellisia seikkoja. Etuuden täyttymisen kriteerit arvioivat muut tahot omien ohjeidensa ja sääntöjensä perusteella.

Lääkäri ei etuuksista päätä, vaan kertoo vain asian kannalta tarpeellisia seikkoja.

Sairauspoissaolosta todistaminen on hyvin rutiiniluoteista toimintaa usealle lääkärille, A-todistus on tullut tutuksi kaikille. Aina ei ole sekään tarpeen, monella työpaikalla voi nykyään itse ilmoittaa omalle esimiehelleen lyhytaikaisista sairauspoissaoloista ilman erillistä todistusta. Tämä on järkevää toimintaa. Flunssa kun on itsestään parantuva sairaus, eikä lääkärin tai hoitajan luona käyminen tuo mitään lisäarvoa, ainakaan, jos henkilöllä ei ole mitään hankalaa perussairautta.

Hyvä ja käsiteltävän asian kannalta riittävät tiedot sisältävän lausunnon laatiminen ei ole helppoa. Hyvä lausunto ei tarkoita mahdollisimman pitkää lausuntoa. Copy-paste metodilla kaikkien mahdollisten tietojen laittaminen lausuntoon ei ole suotavaa. Hyvä lausunto on kuin hyvä kartta. Se ei suinkaan ole äärimmäisen tarkka, kaikki mahdolliset pikselit ja detaljit sisältävä, vaan siinä on vain riittävät tiedot matkan varrelta opastamaan halutusta paikasta perille. Hyvä lomake on aputyökalu, joka ohjaa ja muistuttaa lausunnon tekijää kirjaamaan riittävät ja oleelliset tiedot, mutta ei asian kannalta turhaa.

Hyvä lausunto on kuin hyvä kartta.

Melko harvoin, mutta uran aikana oletettavasti muutaman kerran kuitenkin, voi tulla tilanne, jossa lääkäriltä pyydetään todistusta siitä, että henkilö ei sairauden takia voisikaan mennä oikeuteen todistamaan. Täten sairauden takia oikeuden istuntoon esteellisyydestä voisi äkkiseltään ajatella pätevän samantyyppiset kriteerit kuin äkilliseen sairauspoissaoloon. Näin ei kuitenkaan ole. Lievemmissä sairauksissa tai esimerkiksi jalka kipsattuna ja kyynärsauvoilla liikkuen on kykeneväinen osallistumaan oikeuden istuntoon. Oikeussalissa todistaessa ei joudu fyysisiin ponnisteluihin eikä altistu ulkoilman rasitukselle.

Oikeusprosessit ovat usein pitkiä ja monen ihmisen aikatauluja on soviteltu. Nykytekniikka mahdollistaa myös etäyhteydellä tapahtuvan todistamisen. Muutamat muistanevat uutiskuvat Turun puukottajan esikuulustelusta videovälitteisesti. Ampumavamma jalassa ja sairaalassa tehostetussa valvonnassa olo ei tässä tapauksessa ollut este osallistua kuulusteluun.

Lääkäriliitto on yhdessä Oikeusministeriön kanssa uudistanut lomakkeen ”Lääkärinlausunto tuomioistuimelle sairauden aiheuttamasta laillisesta esteestä”. Lomake löytyy täältä. Lomake on tehty siten, että se mahdollisimman hyvin opastaisi täyttäjää. Täten asioiden huomioiminen, esimerkiksi mahdollisuus kuulemiseen videopuhelun kautta, ei olisi pelkästään lääkärin muistin varassa. Asiat pystyy nopeasti tarkistamaan lomakkeen info-ruuduista. Tarkoituksena on helpottaa lääkäriä tekemään hyviä ja perustellusti pohdittuja lausuntoja.

Tehdään jatkossakin kaikkia lausuntoja ja todistuksia korkealla lääkärin ammattitaidolla ja yhteiskunnan luottamus ylläpitäen. Suosittelen kertaamaan Lääkäriliiton ohjeet todistusten kirjoittamisesta.

Takaisin