Kukkien sijaan tasa-arvoa

Naistenpäivää vietetään tänään 8. maaliskuuta. Juhlintaan kuuluvat olennaisesti lahjat, kuten kukat ja suklaa. Hienot lahjat eivät kuitenkaan riitä peittämään alleen niitä ongelmia, joita sukupuolten väliseen tasa-arvoon edelleen liittyy. Lääkäriliitossa erityisen huomion kohteena on tällä hetkellä naisiin kohdistuva raskaussyrjintä.

Kansainvälistä naistenpäivää vietetään tänään 8. maaliskuuta. Juhlinnan tarkoituksena on paitsi juhlia naisia ja heidän saavutuksiaan, myös muistuttaa, että naisten ja tyttöjen oikeuksia ja heidän mahdollisuuksiaan tulee vahvistaa maailmanlaajuisesti. Suomessa juhlintaan kuuluvat olennaisesti naisille lahjoitettavat kukat ja suklaa. Hienot lahjat eivät kuitenkaan riitä peittämään alleen niitä ongelmia, joita sukupuolten väliseen tasa-arvoon edelleen liittyy. Tai sitten voi olla, että juristi löytää ongelmia sieltäkin, mistä muut eivät edes huomaa etsiä.

Niin tai näin, Lääkäriliiton juridiseen neuvontaan tulleiden lukuisten yhteydenottojen perusteella sukupuoleen perustuva syrjintä työelämässä on edelleen lääkärienkin kohdalla todellinen ongelma. Siitäkin huolimatta, että sukupuoleen perustuva syrjintä on kielletty laissa naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta jo 1980-luvulla. Tasa-arvolain noudattamista valvoo tasa-arvovaltuutettu, jonka tehtäviin kuuluu muun muassa edistää tasa-arvolain tarkoituksen toteuttamista aloittein, neuvoin ja ohjein sekä seurata tasa-arvon toteutumista yhteiskuntaelämän eri aloilla, myös työelämässä.

Raskaussyrjintä ilmenee usein siten, että lääkärille ehdotetaan työsopimuksen tai virkamääräyksen tekemistä vain äitiysvapaan alkuun saakka.

Lääkäriliitossa naisten ja miesten välisen tasa-arvon osalta erityisen huomion kohteena on naisiin kohdistuva raskaussyrjintä, joka ilmenee usein siten, että lääkärille ehdotetaan työsopimuksen tai virkamääräyksen tekemistä vain äitiysvapaan alkuun saakka. Virkoja on myös saatettu katkaista äitiysloman aikana. Nuoren erikoislääkärin työllistymiseen voi olla vaikutusta jo sillä, että työnantaja pitää lääkärin kohdalla raskautta mahdollisena lähitulevaisuuden skenaariona.

Lääkäriliiton valtuuskunta hyväksyi joulukuussa 2017 Nuorten Lääkärien Yhdistyksen tekemän, raskaussyrjinnän ehkäisemistä koskevan aloitteen. Lääkäriliiton konkreettisia toimia raskaussyrjinnän torjumiseksi on muun muassa luottamusmiesten kouluttaminen havaitsemaan raskaussyrjintä työpaikoillaan ja puuttumaan siihen. Lääkärikartellin luottamusmiesten neuvottelupäivässä helmikuussa kouluttajan roolissa toimi myös tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara.

Luottamusmiesten kouluttamisen lisäksi liiton juristit auttavat Lääkäriliiton jäseniä konkreettisissa raskaussyrjintää koskevissa kysymyksissä neuvomalla ja ohjeistamalla tilanteessa. Useimmiten asia ratkeaa sovinnollisesti luottamusmiehen avulla tai lääkärin keskusteltua itse työnantajan kanssa. Syrjinnän piiriin tulkittavan kohtelun taustalla on usein työnantajan tietämättömyys lain pykälistä. Tasa-arvokoulutusta toivottaisiin siis myös työnantajapuolelle.

Tasa-arvolain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä tässä tarkoituksessa parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä. Lain tarkoituksena on myös estää sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä. Lain tarkoituksena on siis nähdäkseni vaikuttaa tasa-arvokysymyksiin siten, että kyseistä lakia ei tulevaisuudessa enää tarvittaisi, kun tosiasiallinen tasa-arvo toteutuisi ilman lainsäädäntöäkin.

Tasa-arvon toteutumisen myötä Suomessa toki tasa-arvovaltuutetulta menisivät työt alta. En silti olisi huolissani tasa-arvovaltuutetusta, sillä juristina hän varmasti löytäisi muitakin ongelmia ratkaistavakseen. Kun raskaussyrjintääkään ei enää olisi, kenties tulevaisuudessa naistenpäivän sijaan voitaisiin viettää tasa-arvon toteutumisen päivää, jolloin lahjaksi olisi mahdollista antaa kukkien ja suklaan lisäksi tai sijaan vaikkapa kalvosinnapit. Ja ihan sukupuolesta riippumatta.

Takaisin