Yksityislääkärit tyytyväisempiä potilastietojärjestelmiinsä kuin julkisen sektorin kollegansa

Yksityislääkärit ovat keskimäärin tyytyväisempiä potilastietojärjestelmiinsä kuin julkisen sektorin kollegansa. Järjestelmien käytettävyysominaisuudet saivat pääosin myönteisiä arvioita.

Yksityislääkärien mielestä järjestelmät ovat usein tekniseltä toimivuudeltaan vakaita. Ne eivät kaadu, eikä niissä ole käyttökatkoksia.

– Lääkärien arviot potilastietojärjestelmistään ovat kuitenkin parantuneet yllättävän vähän neljässä vuodessa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla, toteaa Lääkäriliiton tutkimuspäällikkö Jukka Vänskä.

Kehitettävää löytyy. Sähköinen potilastietojärjestelmä ei ole vielä pystynyt lunastamaan sille asetettuja odotuksia: sujuvoittamaan työnkulkua, tehostamaan toimintaa ja mahdollistamaan tiedolla johtamista.

Organisaatioiden välinen tiedonvaihto hankalaa

Lääkärit kokevat, että potilas- ja lääkitystietojen saaminen muista organisaatioista vie liikaa aikaa. Toisin kuin julkisella sektorilla yksityislääkärit käyttivät yhä pääosin paperia tai faksia organisaatioiden väliseen tiedonvaihtoon.

– Organisaatiorajat ylittävää tiedonvaihtoa on tehostettava. Kanta-palvelut voivat tuoda tähän ratkaisuja yksityissektorilla, sanoo Lääkäriliiton varapuheenjohtaja Marjo Parkkila-Harju.

Saman organisaation sisällä tieto kulki hyvin, koska suurimmissa konserneissa kaikkien potilaiden tiedot ovat samassa valtakunnallisessa tietokannassa.

Sähköisen reseptin toiminnallisuuteen oli tyytyväisiä 40 prosenttia sen käyttäjistä, vaikka se oli ollut käytössä vasta lyhyen ajan.

Tietojärjestelmät eivät tue yksityissektorillakaan lääkärin ja potilaan välistä kommunikaatiota. Potilaan sähköistä asiointia pidettiin tärkeämpänä kehittämiskohteena kuin julkisella sektorilla. Kun potilastietojärjestelmän perustoiminnallisuudet ovat vakaampia, aletaan toivoa edistyneempiä toiminnallisuuksia.

Potilastietojärjestelmät lääkärin työvälineenä 2014 -tutkimus on toteutettu Lääkäriliiton, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Aalto-yliopiston ja Oulun yliopiston välisenä yhteistyönä. Tiedot kerättiin sähköisellä kyselytutkimuksella alkuvuodesta 2014, ja vastaajina oli lähes 4 000 työikäistä lääkäriä. Yksityisellä sektorilla potilastyössä olevia lääkäreitä vastasi tutkimukseen 735. Vastaava tutkimus tehtiin ensimmäisen kerran vuonna 2010. Tutkimuksen toteuttamista on tukenut taloudellisesti sosiaali- ja terveysministeriö.

Lisätietoa tutkimuksesta:
http://www.laakariliitto.fi/tutkimus/tyo-olot-hyvinvointi/

Tutkimuspäällikkö Jukka Vänskä, Suomen Lääkäriliitto, puh. 050 331 7973, jukka.vanska@laakariliitto.fi

Ylilääkäri Heikki Virkkunen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, puh. 040 160 9643, heikki.virkkunen@thl.fi

Takaisin