Terveydenhuolto pois kunnilta

Toiminnot


Terveydenhuollon järjestämis- ja rahoituspohjan uudistus tulisi pitää irrallaan kuntarajojen siirtelystä. Tehokkaan toiminnan kannalta on välttämätöntä, että terveyspalvelut järjestetään yhtenä kokonaisuutena. Potilaan hoidon kannalta on tärkeää, että perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon raja-aita on matala.

Hallituksen keskeisin uudistustavoite ja tämän kevään suuri poliittinen kiista on kuntauudistus. Kuntien lukumäärä näyttää vähenevän yli 340:stä noin 70:een.

Kuntakoon kasvattaminen on keino turvata julkiset palvelut 2020-luvulla. Lääkäriliitto näkee sen välttämättömänä, mutta terveydenhuollon järjestämisen kannalta noin 70 kuntaakin on aivan liian paljon. Suomessa riittää alle kymmenen terveydenhuollon järjestäjää ja muutama valtakunnallinen rahoittaja.

- Kunnan merkitys palvelujen kotipaikkana on vähentynyt: Perusterveydenhuolto on harvoin kokonaan oman kunnan käsissä; erikoissairaanhoito ei ole koskaan, huomauttaa Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Heikki Pälve.

Potilaan hoidon kokonaisuuden kannalta on tärkeää, että perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon raja-aita on matala. Tämä vaatii vähintään nykyisten keskikokoisten sairaanhoitopiirien suuruisia kokonaisuuksia palveluja järjestämään – ei välttämättä tuottamaan.

Sosiaalihuolto on kytketty kiinteästi terveydenhuoltoon. Yhteistyötä tarvitaan erityisesti vanhustenhuollossa, vammais- ja päihdehuollossa. Kytkennän tulisi olla toiminnallinen - ei hallinnollinen eikä poliittinen, sillä erikoissairaanhoidon turvaamiseen vaadittavat toimet ovat täysin erilaisia kuin sosiaalihuollossa tarvittavat. Myös toiminnan järjestämispohjan suuruusvaatimukset sosiaali- ja terveydenhuollossa ovat hyvin erilaiset.

Pohjoismainen hyvinvointimalli

Suomalainen terveydenhuolto voidaan pelastaa irrottamalla se kunnallisesta ohjauksesta, rahoituksesta ja tuotantomonopolista. Sille tulee turvata pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan mukainen vahva julkinen järjestäminen ja riittävän suuri rahoituspohja. Terveydenhuollon valtionosuutta ei tule jatkossa ohjata kunnille, vaan suuremmille järjestämisestä vastuussa oleville toimijoille.

Kunnan monopoli palvelujen tuottajana on purettu mm. Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa. Väestöltään Suomen kokoisessa Tanskassa terveydenhuollon hoitaa viisi suuraluetta. Tanskan kuntauudistuksessa kuntien määrä vähennettiin 271:stä 71:een, mutta terveydenhuolto keskitettiin pääosin viidelle toimijalle. Ruotsissa terveydenhuollosta huolehtii 18 maakäräjää, ja Norjassakin järjestämisvastuuta on keskitetty. Näin on saatu tuotannollista tehokkuutta ja lisää lääkäreitä tuottamaan julkisia palveluita.

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Heikki Pälve, puh. 050 564 7345 http://www.laakarilehti.fi/kommentti/index.html?opcode=show/news_id=11575/type=7