Terveydenhuollon henkilöstön koronarokotuksia tulee jatkaa

Lääkäriliitto on huolissaan siitä, että rokotteiden odotettua hitaamman saatavuuden vuoksi myös terveydenhuollon henkilöstön rokottaminen on hidastunut siten, että suurin osa henkilöstöstä on edelleen rokottamatta.  

Rokotuksin tulee turvata terveydenhuoltojärjestelmän kantokyky ja kriisivalmius sekä hillitä hoitovelan kasvua.  Terveydenhuollon ja palvelujärjestelmän kantokyky voi romahtaa covid19-taudin vuoksi kahdesta syystä. Toisaalta kriittisesti sairaita koronapotilaita voi tulla hoitoon niin paljon, ettei hoitokapasiteetti riitä ja toisaalta hoitavaa henkilökuntaa voi sairastua niin paljon, ettei normaaliakaan kapasiteettia voida ylläpitää.

Lääkäriliitto pitää tärkeänä, että terveydenhuollon henkilöstön rokotukset jatkuvat. Tätä esitti maaliskuun lopussa myös THL. Sen tekemän suosituksen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön rokotusten tulisi jatkua voimakkaan epidemian alueilla niissä henkilöstöryhmissä, joiden rokottaminen on tarpeen terveydenhuollon kantokyvyn turvaamiseksi.

Lääkäriliiton mielestä kantokykyä arvioitaessa tulee huomioida myös henkilöstön siirtyminen tehtävästä toiseen (epidemian mahdollisen kiihtymisen vaatima lisätyövoiman tarve koronapotilaita hoitavissa yksiköissä, kesälomiin liittyvät sijaisjärjestelyt) ja työtehtäviin liittyvä kaksisuuntainen tartuntariski potilaan kanssa lähikontaktissa oltaessa. Potilaan pitää voida luottaa siihen, että lääkärissä käynti on turvallista myös pandemian aikana.

Lisäksi Lääkäriliitto painottaa, että työntekijöille tulee tarjota mahdollisimman tehokkaat ja riittävät suojavarusteet kulloiseenkin työtehtävään liittyvän tartuntariskin perusteella. 

Lisätietoja:

Lääkäriliiton puheenjohtaja Tuula Rajaniemi, tuula.rajaniemi@laakariliitto.fi, puh. 040 542 7211
Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Kati Myllymäki, kati.myllymaki@laakariliitto.fi, puh. 040 450 6354

 

Takaisin