Sairaanhoitovakuutuksen korvauksia muutettava, mutta maltilla edeten

Lääkäriliitto toivoo, että terveydenhuollon rahoitusta pystytään yksinkertaistamaan ja selkeyttämään. Rahoitusjärjestelmän pitäisi kannustaa käyttämään rajallisia voimavaroja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Liitto on antanut oman lausuntonsa monikanavarahoituksen purkamista valmistelleen työryhmän raportista. Työryhmän raportissa esitellään erilaisia vaihtoehtoja sairaanhoitovakuutuksen korvausten muuttamiselle.

”Jotta järjestelmää rapauttava osaoptimointi saataisiin minimoitua, pitäisi julkisen terveydenhuollon rahoituksesta muodostaa nykyistä selkeämpi kokonaisuus, jossa vastuun kantaa riittävän suuri alueellinen järjestäjä”, sanoo Lääkäriliiton politiikkatoimialan johtaja Heikki Pärnänen.

Rahoituksen uudistamisessa olisi Lääkäriliiton mielestä tarkoituksenmukaista edetä pienin askelin, koska samaan aikaan etenee historiallisen suuri sote-järjestelmäuudistus.

”On välttämätöntä varmistaa toiminnan sujuminen, jotta vakuutettujen asema ja oikeudet tulevat turvatuiksi”, Pärnänen korostaa.

Lääkäriliitto kannattaakin esillä olleissa vaihtoehdoissa malleja, joissa Kelan rooli korvausten hallinnoijana, päätöksentekijänä ja maksatusten hoitajana säilyy, vaikka rahoitusvastuuta ohjattaisiin hyvinvointialueille.

Lääkäriliitto korostaa myös, että hyvinvointialueiden rahoituksen on riitettävä turvaamaan niiden toiminta ja asukkaiden tarvitsemat palvelut.

Valtakunnallisesti on pidettävä huoli siitä, ettei hyvinvointialueiden välille synny eroja kustannusten korvaamisessa. Kuntoutuspalvelujen saatavuudessa on turvattava yhdenvertaisuus kansallisella tasolla.

Yksityisen tutkimuksen ja hoidon korvaukset ovat vuosien saatossa vähentyneet huomattavasti. Vaikka korvaukset ovat jo varsin vähäiset, niiden poistaminen kokonaan ohjaisi potilaita julkisten palveluiden käyttäjiksi. Lääkäriliitto ei kuitenkaan ole vakuuttunut hyvinvointialueiden kyvystä ja kapasiteetista vastata tällaiseen lisäkysyntään erityisesti eräillä erikoisaloilla kuten psykiatriassa sekä silmä- ja naistentaudeissa.

”Yksityisen terveydenhuollon palvelujen korvauksia ei voida poistaa ainakaan ennen kuin julkinen järjestelmä pystyy tarjoamaan kattavasti vastaavat palvelut”, Pärnänen sanoo.

Lisätietoja:

Politiikkatoimialan johtaja Heikki Pärnänen, puh. 040 546 5316, heikki.parnanen@laakariliitto.fi
puheenjohtaja Tuula Rajaniemi, puh. 040 542 7211, tuula.rajaniemi@laakariliitto.fi

Lääkäriliiton lausunto monikanavarahoituksen purkamisen valmistelusta 

 

Takaisin