Rokotusjärjestys jätettävä asiantuntijoiden päätettäväksi

Covid-19-rokotuksissa siirrytään pian terveiden työikäisten rokottamiseen. Riskit viruksen leviämiseen ovat erilaisia eri alueilla ja erilaisissa ammateissa, mikä on nostanut vilkasta keskustelua valtaväestön rokotusten järjestyksestä. Keskustelussa on jo noussut esiin useita erilaisia intressejä.

Lääkäriliiton mielestä rokotusjärjestystä koskevien päätösten pitää perustua lääketieteellisiin ja epidemiologisiin arvioihin tartuntariskistä, riskistä saada vakava sairauden muoto ja epidemian leviämisen estämisestä. Rokottaminen tulee jatkossakin toteuttaa siten, että yhdenvertaisuus toteutuu ja rokotuksista saadaan mahdollisimman suuri terveyshyöty.

Rokotusjärjestyksen määrittelyjen tulee olla mahdollisimman selkeitä ja ymmärrettäviä. Tällaisen tehtävän hoitaminen edellyttää riippumatonta asiantuntemusta. Maan paras asiantuntemus rokotusjärjestyksestä päättämiseen on Kansallisella rokotusasiantuntijaryhmällä ja muilla tartuntatautien asiantuntijoilla. Näille tahoille tulee antaa työrauha asian valmisteluun.

Terveydenhuollon henkilöstöstä rokotteen on saanut se osa, joka on välittömästi tekemisissä covid-19:n kanssa. Suurin osa henkilöstöstä on rokottamatta. Tulkinnat rokottamistarpeen laajuudesta ovat vaihdelleet eri toimintayksiköissä, mikä pahimmillaan voi johtaa ongelmiin terveydenhuollon toimivuudessa. Erityisen hankalaksi tilanne saattaa ajautua lomakaudella, kun sijaistukset käyvät välttämättömiksi. Terveydenhuollon kantokyvyn varmistamiseksi kriittisimmissä tehtävissä toimivien ammattilaisten rokottaminen on turvattava.

Kulunut vuosi on ollut koko terveydenhuollolle monella tapaa haastava ja raskas. Eettinen velvollisuutemme yhteiskuntaa kohtaan on kuitenkin tehdä kaikkemme pandemian kansanterveydellisten haittojen minimoimiseksi vaikeasta tilanteesta huolimatta.

Lääkäriliiton hallituksen kannanotto 25.3.2021

Lisätietoja:

Lääkäriliiton puheenjohtaja Tuula Rajaniemi, 040 542 7211
Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Kati Myllymäki, 040 450 6354

 

Takaisin