Riittävä suojaus terveydenhuollon henkilöstölle on turvattava

Lääkäriliitto edellyttää, että koronavirusepidemian aikana suojavälineistöä riittää lääkäreille ja muulle terveydenhuollon henkilöstölle. Lääkäreiltä saamme huolestuneita viestejä siitä, että paikoitellen hengityssuojaimia ja muuta suojavälineistöä ei ole tarpeeksi.

 

Terveydenhuollon henkilöstö on etulinjassa huolehtimassa sairastuneista ja riskiryhmissä olevista. Koronavirustartuntoja esiintyy jo nyt heillä enemmän kuin väestössä keskimäärin. Sen vuoksi riittävä suojaus erityisesti terveydenhuollossa on aivan keskeistä työturvallisuuden ja henkilöstön riittävyyden kannalta. Maailmalta tulee tietoa lääkärien ja muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden lisääntyvistä sairastumisista ja kuolemista. Riittävä suojavälineiden saaminen terveyden- ja vanhustenhuollon käyttöön on keskeistä myös koko väestön suojaamisen kannalta. Näin riskiryhmiä voidaan suojella mahdollisimman tehokkaasti ja terveydenhuoltohenkilökunta pysyy terveenä.

Henkilöstöä tulee myös kouluttaa suojavälineistön asianmukaiseen ja turvalliseen käyttöön. Työterveyshuollolla on keskeinen rooli turvallisuuden takaamisessa.

Terveydenhuollon henkilöstöä tulee testata laajasti sekä virustartuntojen esille saamiseksi että jatkossa sairauden selättäneiden selvittämiseksi vasta-ainetestauksella.

Riskiryhmiin kuuluvia ei tule sijoittaa etulinjaan seulomaan tautiepäilyjä tai hoitamaan sairastuneita. Näitä ovat esimerkiksi eräitä perussairauksia sairastavat ja sellaiset henkilöt, joiden vastustuskyky on alentunut. Heille koronavirustartunta on erityisen vaarallinen.

Työnantajien tulee huolehtia myös lääkärien ja muiden terveydenhuollon työntekijöiden fyysisestä ja henkisestä jaksamisesta osana työsuojelua tässä vaikeassa tilanteessa.

Lisätietoja:
puheenjohtaja Tuula Rajaniemi, puh. 040 542 7211
varatoiminnanjohtaja Hannu Halila, puh. 0500 459955, hannu.halila@laakariliitto.fi

Takaisin