Paperittomillakin oikeus terveydenhuoltoon

Lääkärinetiikan ydintä on ihmisten tasaveroinen mahdollisuus terveydenhoitoon rotuun, uskontoon, poliittiseen mielipiteeseen tai yhteiskunnalliseen asemaan katsomatta. Tätä taustaa vasten Lääkäriliiton hallitus hyväksyi 16. syyskuuta 2011 kannanoton pakolaisten, turvapaikanhakijoiden ja paperittomien maahanmuuttajien terveydenhuollosta.

Suomessa on pakolaisia, turvapaikanhakijoita ja eri syistä ilman virallisia maahantuloasiakirjoja olevia henkilöitä, joiden terveydenhuollosta on kannettava vastuu. Ns. paperittomien terveydenhuollon järjestäminen hyödyttää koko yhteiskuntaa, koska tarttuvien tautien, kuten tuberkuloosi tai HIV, hoitamatta jättäminen on terveysriski myös muille kuin potilaille itselleen.

Lääkäriliiton hallituksen hyväksymän kannanoton mukaan yhteiskunta ei saa evätä potilailta oikeutta saada riittävää hoitoa, eikä se saa puuttua lääkärin velvollisuuteen hoitaa potilaita kliinisen tarpeen perusteella. Taloudelliset syyt eivät myöskään saa olla esteenä näihin henkilöryhmiin kuuluvien asianmukaiselle hoidolle. Käytäntö muissa Pohjoismaissa on osoittanut näiden potilaiden hoidon olevan kustannuksiltaan hyvin halpaa.

Kannanoton mukaan lääkärille pitää antaa riittävästi voimavaroja paperittomien potilaiden hoitoon sekä turvapaikkaa hakevien pakolaisten fyysisen ja henkisen tilan arvioimiseen, jos he sitä tarvitsevat.

Lääkäriä ei saa velvoittaa osallistumaan pakolaisten, turvapaikanhakijoiden tai paperittomien maahanmuuttajien rankaisemiseen tai oikeudenkäyntitoimiin. Heille ei myöskään saa tehdä sellaisia tutkimus- tai hoitotoimenpiteitä, jotka eivät perustu lääketieteellisiin syihin. Esimerkiksi lääkärin ei tarvitse suostua antamaan rauhoittavaa lääkitystä maasta karkottamisen helpottamiseksi.

Hallituksen kannanotto 16.9.2011: Pakolaisten, turvapaikanhakijoiden ja paperittomien maahanmuuttajien terveydenhuollosta (pdf)LINKKI

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Heikki Pälve, puh. 050 564 7345

Suomen Lääkäriliiton eettinen neuvottelukunta järjestää Lääkärin etiikan päivän -seminaarin tiistaina 27. syyskuuta klo 12.00 – 15.00 Suomessa oleskelevien paperittomien terveydenhuollosta. Seminaari pidetään Lääkäritalolla, os. Mäkelänkatu 2, 8. krs., 00500 Helsinki.

Takaisin