Lääkäriliittoa arvostetaan eniten

Lääkäriliitto on Taloustutkimus Oy:n tekemän kyselyn mukaan Suomen arvostetuin ammattiliitto.

Taloustutkimus Oy selvitti suomalaisten mielikuvia 22 ammattiliitosta. Lääkäriliitto oli kärkisijalla myös edellisessä tutkimuksessa, joka tehtiin kaksi vuotta sitten.

Ammattiliittoja arvioitiin yhdeksän mielikuvatekijän suhteen. Lääkäriliitto oli ykkönen seuraavilla osa-alueilla: jäsenedut ja palvelut, alan työpaikkojen turvaaminen, kyvykkyys neuvotella alan työ- ja virkaehtosopimuksia, tulevaisuuden näkymät, johdon kyvykkyys sekä tasapuolisuus kaikkien jäsenien asioiden ajamisessa. Myös kokonaisuutta yhdellä luvulla arvioiden (asteikolla 4-10) Lääkäriliitto sai tutkituista ammattiliitoista korkeimman arvosanan 7,49.

Kaikkien ammattiliittojen saamien kokonaisarvosanojen keskiarvo laski edelleen ja oli nyt 7,08 (7,13 vuonna 2017 ja 7,28 vuonna 2015). Kuitenkin 86 % ammattiliittojen jäsenistä ilmoitti aikovansa pysyä liittonsa jäsenenä jatkossakin. Ammattiliittoon kuulumisen tärkeimmäksi syyksi ilmoitettiin ansioturva.

Taloustutkimus Oy on tutkinut mielikuvia ammattiliittojen toiminnasta kahden vuoden välein 1980-luvun loppupuolelta lähtien. Tämänvuotinen tutkimus suoritettiin helmi-huhtikuussa lomakekyselynä osana Suomi Tänään 1/2019 -monitilaajatutkimusta. Vastaajina oli edustava otos 15–79-vuotiaista suomalaisista. Vastaajia oli yhteensä 2 817.

Lisätietoa:

Varatoiminnanjohtaja Hannu Halila, puh. 0500 459955, hannu.halila@laakariliitto.fi

Takaisin