Lääkäriliitto tutkimuslaitosten rahoituksen rajusta vähentämisestä: Vakava leikkauspäätös peruttava

Maan hallitus päätti keväisessä kehysriihessään vähentää 30 miljoonaa euroa sosiaali- ja terveysministeriön alaisten tutkimuslaitosten rahoituksesta. Päätös voi johtaa jopa lähes 1000 asiantuntijan irtisanomiseen. Se vaarantaa vakavasti terveydenhuollon, työelämän ja säteilyturvallisuuden asiantuntemuksen sekä viranomaistoiminnan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL, Työterveyslaitos, TTL, ja Säteilyturvakeskus, STUK, tekevät paljon kansainvälistä tutkimusyhteistyötä ja ovat haluttuja sekä arvostettuja kumppaneita EU-ohjelmissa. 30 miljoonan euron leikkaus merkitsee jo sellaisenaan noin 600 työntekijän irtisanomista. Myös mahdollisuudet hakea ja vastaanottaa ulkopuolista rahoitusta kansallisesti sekä kansainvälisesti vaikeutuvat oleellisesti, mikä lisää henkilöstövaikutuksia entisestään.

Päätös voi näin ollen johtaa lähes 1000 työntekijän irtisanomiseen tutkimuslaitoksista. Samalla laitoksiin kohdistuu aiemman tuottavuusohjelman kautta useiden miljoonien säästövelvoite vuoteen 2015 mennessä.

Miten käy Suomen selviytymisstrategian?

Hallitus ei perustele kehyspäätöstä. Se ilmeisesti pitää laitoksia pelkästään tutkimuslaitoksina. Suurin osa niiden toiminnasta on asiantuntijatoimintaa, yhteistoimintaa kuntien ja työelämän kanssa, viranomaistoimintaa sekä erilaisten rekisterien että tietovarantojen ylläpitoa.

Leikkaukset ovat vastoin hallituksen pyrkimyksiä ottaa Suomen selviytymisstrategian keskeiseksi rakennuspuuksi uusien innovaatioiden luomisen. Leikkausten tekeminen on myös ristiriidassa hallituksen haluun uudistaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa, pidentää työuria ja vahvistaa säteilyturvallisuutta. Lääketieteellisen tutkimuksen ja asiantuntijuuden vähentäminen tulee väistämättä heikentämään myös suomalaisten potilaiden hoidon laatua.

Lisätietoja:   

  • puheenjohtaja Raija Niemelä, puh. 040 731 6191 tai
  • varatoiminnanjohtaja Hannu Halila, puh. 0500 459 955
Takaisin