Lääkäriliitto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista: Potilaan hoitoonpääsy turvattava

Lääkäriliitto kannattaa tulevaisuuden tarpeisiin perustuvia uudistuksia, jotka takaavat potilaille yhdenvertaiset ja laadukkaat palvelut asuinpaikasta, tulotasosta tai sosiaalisesta asemasta riippumatta. Tärkeintä on turvata potilaan hoitoonpääsy.

Tämän päivän suurimpana ongelmana potilaan näkökulmasta on perusterveydenhuollon lähipalveluiden saatavuus. Lähipalveluita ovat mm. ennaltaehkäisevä työ neuvoloissa ja avosairaanhoidon vastaanottopalvelu. Lääkäriliitto edellyttää, että perusterveydenhuoltoa vahvistetaan lähipalveluna. Osa lähipalveluista pitäisi myös tuoda tarvittaessa potilaan kotiin.

Esimerkiksi Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnan viime viikolla tekemä linjaus terveyspalvelujen keskittämisestä isoihin yksiköihin on huolestuttavaa. Lääkäriliiton mukaan perusterveydenhuoltoa ei sovi toteuttaa suurissa sairaalamaisissa hoitopaikoissa.

- Palveluiden saatavuus ei parane, jos hoitopaikkojen määrää harvennetaan. Sitä vastoin palvelukokonaisuuksien väestöryhmittäinen määrittely ja kohdentaminen voi olla tarkoituksenmukaista, huomauttaa johtaja Heikki Pärnänen Lääkäriliitosta.

5 alueellista järjestäjää takaavat monipuoliset palvelut

Järjestämisosaamisen vahvistaminen ja keskittäminen viidelle alueelliselle toimijalle vastaa Lääkäriliiton tavoitteita. Vain riittävän isoilla alueellisilla järjestäjillä on mahdollisuus kehittää uusia, tulevaisuudenkin tarpeisiin vastaavia toimintamalleja ja ottaa huomioon myös maamme alueellisia eroja.

Lakiehdotus nykymuodossaan hajottaa kuitenkin järjestämisvastuuta sosiaali- ja terveysalueilta tuotantovastuullisille kunnille ja kuntayhtymille. Vaarana on uusi hallintokerros ja tuotantovastuun korostuminen. Jos palvelujen järjestäjän rooli jää heikoksi, se voi vesittää koko uudistuksen niin hoitoonpääsyn kuin kustannusten hallinnan osalta.

Tuotantovastuulliset kuntayhtymät tai kunnat tuottavat ehdotuksen mukaan jatkossa alueellaan lähes kaiken julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelun aina perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon ja muihin erityispalveluihin. Näin syntyy hyvin suuria tuottajia, jotka tuottavat hyvin erilaisia, erilaista tuotantologiikkaa edellyttäviä ja eri väestöryhmiä koskevia palveluja.

- Edellä mainitun kaltainen tuotantorakenne ei ole tarkoituksenmukainen. Sosiaali- ja terveysalueilla tulisi olla mahdollisuus päättää tuotannon organisoimisesta vastaamaan joustavasti eri väestöryhmien erilaisiin palvelutarpeisiin, sanoo Heikki Pärnänen.

Lisätietoja:  Lääkäriliiton politiikkajohtaja Heikki Pärnänen, puh. 040 546 5316  tai puheenjohtaja Tuula Rajaniemi, puh. 040 542 7211

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi

Takaisin