Lääkäriliiton laatupalkinto Työterveys Helsingille

Lääkäriliiton laatupalkinnon on saanut Työterveys Helsinki tunnustuksena Kipu ja työkyky – vaihtoehtoja sairauspoissaoloille -hankkeesta. Palkinto luovutettiin Lääkäri 2018-tapahtuman yhteydessä järjestetyssä laatupalkintofinaalissa Helsingin Messukeskuksessa tänään 12.1.2018.

Työterveys Helsinki eli Helsingin kaupungin työntekijöiden oma työterveyshuolto käynnisti vuoden 2015 alussa Kipu ja työkyky -hankkeen, jonka tavoitteena on kehittää uusia toimintatapoja kipuoireista johtuvien sairauspoissaolojen vähentämiseksi. Sairauspoissaolojen kirjoittamissuositukset ovat merkittävin toimintatapojen muutostyökalu. Kipuoireisiin liittyvän työkykyriskin tunnistamiseen otettiin käyttöön sähköinen kipukysely, joka tunnistaa työkyvyttömyysriskissä olevat ja ohjaa heidät oikealle asiakaspolulle. Käytössä on myös työfysioterapeutin suoravastaanotto ja kivunhallintaryhmiä.

Laatupalkinto myönnetään lääkäriryhmälle, lääkärin johtamalle moniammatilliselle ryhmälle tai yksittäiselle lääkärille kannustuksena tuloksekkaasta toiminnan kehittämisestä. Palkinnosta päättää Lääkäriliiton laatuneuvosto, jossa ovat edustettuina Lääkäriliiton lisäksi Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Finska Läkaresällskapet ja Lääkäripalveluyritykset ry.

– Työterveys Helsinki on saavuttanut lyhyessä ajassa merkittäviä tuloksia sairauspoissaolojen vähentämisessä. Malli koskee suurta potilasjoukkoa, ja se on monistettavissa koko Suomeen. Työterveys Helsinki on luonut hyviä työtapoja ja materiaaleja, laatuneuvoston puheenjohtaja Klas Winell totesi.

Laatupalkinnon saajan valinta oli kaksivaiheinen. Lääkäriliiton laatuneuvosto arvioi hakemukset ja valitsi kolme parasta ehdokasta finaaliin. Muut finalistit olivat Seinäjoen keskussairaalan ortopedian ja geriatrian toimintayksiköt (Ortogeriatrinen yhteistyö – potilaiden parhaaksi toimintaa kehittämällä) ja HYKS Vatsakeskus nefrologia (Miten lisätä eläviltä luovuttajilta tehtävien munuaissiirtojen määrää?).

Lisätietoja:

  • LT, kuntoutuslääkäri Helena Miranda, Työterveys Helsinki, puh. 0400 219 250, helena.miranda@hel.fi

  • Lääkäriliiton laatuneuvoston puheenjohtaja, LT Klas Winell, puh. 0400 407943

Takaisin