Lääkäriliiton laatupalkinnot 2015 jaettu

Lääkäriliiton vuoden 2015 laatupalkinnot luovutettiin Lääkäriliitossa järjestetyssä tilaisuudessa 8. joulukuuta. Palkintosumma 12 000 euroa jaettiin kolmen hankkeen kesken. Palkinnon saivat Armilan Kuntoutuskeskus (5 000 euroa), TYKS:n vastasyntyneiden teho-osasto (2000 euroa) ja Doctagon Oy (5 000 euroa).

Lappeenrantalainen Armilan Kuntoutuskeskus palkittiin sairaalan toimintatapojen ja johtamisjärjestelmän uudistamisesta. Muutos toteutettiin lean-toimintamallin avulla, joka perustuu asiakaslähtöisyyteen ja toimintaprosessien tehostamiseen. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) Armilan sairaala muutettiin vuonna 2014 kuntoutuskeskukseksi. Tavoitteena oli kuntouttaa osastoille tulevat asiakkaat siten, että he voivat palata oikea-aikaisesti ja turvallisesti kotiin asumaan. Kuntoutuskeskuksen kaikki esimiehet ovat valmentavia johtajia, ja koko henkilöstö on koulutettu jatkuvaan parantamiseen. Reilun vuoden aikana kuntoutujien hoitoajat ovat lyhentyneet, pitkäaikaiset kuntoutusjaksot ovat vähentyneet ja kotiutuneista takaisin sairaalan joutuneiden määrä on vähentynyt merkittävästi. Lisäksi työntekijöiden työtyytyväisyys on lisääntynyt.

TYKS:n vastasyntyneiden teho-osasto palkittiin Vanhemmat Vahvasti Mukaan (VVM)  -mallin kehittämisestä.  VVM on koulutusmalli, jossa vastasyntyneiden teho-osaston koko moniammatillinen henkilökunta koulutetaan tukemaan vanhemmuutta ja varhaista vanhempi – vauva -suhdetta sairaalahoidon aikana. Tavoitteena on yksikön toimintakulttuurin muuttaminen niin, että vanhemmista tulee olennainen osa oman vauvansa hoitotiimiä. Pitkäaikaisena tavoitteena on vähentää sairaalahoidon aiheuttamasta vanhemman ja vauvan välisestä separaatiosta seuranneita ongelmia lapsen kehityksessä ja vanhempien hyvinvoinnissa. Tähän mennessä VVM-malli on otettu käyttöön TYKS:n lisäksi kahdeksassa muussa sairaalassa. Mallin vaikuttavuutta seurataan tieteellisellä tutkimuksella ja tulokset ovat lupaavia.

Doctagon Oy palkittiin vastuulääkäripalvelun kehittämisestä palvelutaloihin ja vanhainkoteihin. Vuodesta 2009 lähtien kehitetty vastuulääkärimalli tuottaa ympärivuorokautisia lääkäripalveluja kotihoitoon, palveluasumiseen ja vanhainkoteihin. Doctagonin lääkärit tekevät palvelun alkaessa potilaille kokonaisvaltaiset kliiniset tutkimukset potilaan kotona tai hoivayksikössä ja niiden pohjalta hoitosuunnitelmat. Vastuulääkäri käy hoitajien kanssa viikottain läpi jokaisen potilaan tilanteen. Hoitajilla on lääkärin konsultointimahdollisuus ympäri vuorokauden. Vastuulääkäriyksiköissä hoitohenkilökunta on kokenut lääkärin saatavuuden parantuneen merkittävästi. Palvelun avulla potilaiden hoitolinjat selkiytyivät, lääkitykset vähenivät ja kustannukset erikoissairaanhoidosta laskivat.

Laatupalkinto myönnetään vuosittain lääkäriryhmälle, lääkärin johtamalle moniammatilliselle ryhmälle tai yksittäiselle lääkärille kannustuksena tuloksekkaasta toiminnan kehittämisestä. Palkinnosta päättää Lääkäriliiton professiojaos Lääkäriliiton laatuneuvoston esityksestä. Laatuneuvostossa ovat edustettuina Lääkäriliiton lisäksi Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Finska Läkaresällskapet ja Lääkäripalveluyritykset ry.  

Lisätietoja:

- Armilan Kuntoutuskeskus: kuntoutusjohtaja Markku Hupli, puh. 044 791 5516

- TYKS:n vastasyntyneiden teho-osasto: erikoispsykologi Sari Ahlqvist-Björkroth, puh. 040 5119600

- Doctagon Oy: Johtava lääkäri Nina-Maria Tigerstedt, puh. 044 736 3608

-Lääkäriliiton laatuneuvoston puheenjohtaja LL Hanna Rautiainen, puh. 040 566 468

Takaisin