Lääkäriliitolta kymmenen teesiä terveydenhuollosta

Lääkäriliiton parivuotisessa Terveydenhuollon korjaussarja -hankkeessa kirkastettiin toimivan ja kestävän terveydenhuollon periaatteita. Tuloksena on kymmenen uutta teesiä, jotka antavat linjamerkkejä muun muassa sote-uudistukseen.

Lääkäriliitto haastoi kaikki jäsenet osallistumaan verkkotyöpajaan ja rakentamaan yhdessä Terveydenhuollon korjaussarjaa. Jokaisella oli mahdollisuus kertoa, miten juuri hän haluaisi kehittää suomalaista terveydenhuoltoa. Internet-pohjaiseen portaaliin kirjautui yhteensä noin 4000 jäsentä.

Keskustelujen ja äänestysten jälkeen verkkotyöpajan tuotoksista valikoitui neljätoista teemaa, joita työstettiin edelleen liiton toimistossa ja toimielimissä. Lopuksi kiteytyi kymmenen teesiä.

– Me tarvitsemme sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnon ja rahoituksen uudistuksen. Uudistettaessa ja kehitettäessä tulee olla mielessä perusperiaatteet, joiden tulee uudistuksessa toteutua. Teesiemme on tarkoitus olla jonkinmoisia linjamerkkejä, joiden avulla terveydenhuollon uudistuksissa suunnistetaan, Lääkäriliiton Politiikka-toimialan johtaja Heikki Pärnänen kertoo.

Perusterveydenhuollon jonotusajat ovat Suomessa pitkiä verrattuna moniin muihin Euroopan maihin. Lääkäriliiton teeseissä korostetaan, että kaikilla tulee olla oikeus hoidontarpeen arvioon viivytyksettä, ja että hoidon kiireellisyys arvioidaan ja toteutetaan lääketieteellisin perustein.

Resurssien puute perusterveydenhuollossa näkyy tällä hetkellä myös liian lyhyinä vastaanottoaikoina. Lääkäri ei aina ehdi perehtyä kunnolla potilaan kokonaistilanteeseen. Lääkäriliiton teeseissä painotetaan, että jokaiseen potilaan ja lääkärin kohtaamiseen on varattava riittävästi aikaa. Potilailla tulee olla myös mahdollisuus pitkäaikaiseen potilas-lääkärisuhteeseen.

Usein käytettävät perustason palvelut tulee tuottaa lähellä asukkaita. Sähköiset ja muut kotiin vietävät sekä liikkuvat palvelut ovat yksi tapa tuoda palveluja lähelle käyttäjää. Erityistason palvelujen sijoittelussa lähtökohtana tulee olla lääketieteellinen laatu, toiminnan kustannustehokkuus ja väestön sijainti.

Tutustu kaikkiin kymmeneen teesiin: www.laakariliitto.fi/teesit

Lisätietoa:

Lääkäriliiton Politiikka-toimialan johtaja Heikki Pärnänen,  heikki.parnanen@laakariliitto.fi, 040 5465316

Takaisin