Lääkäriliitolle uusi strategia

Lääkäriliiton valtuuskunta hyväksyi liitolle uuden strategian vuosille 2018-2022.

Keskeinen strategian valmistelua ohjannut periaate on ollut keskittyminen vastaamaan kysymykseen, mitä Lääkäriliiton tulee saada vuosina 2018-2022 aikaan tuloksina ja vaikutuksina. Liiton tavoitetila 2022 sekä siihen ohjaavat strategiset tavoitteet ja mittarit on pyritty muotoilemaan tulos- ja vaikuttavuuslähtöisesti.

Strategian valmisteluprosessi on ollut avoin ja vuorovaikutteinen. Laajalle joukolle osaajia on tarjottu mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa. Prosessiin on kutsuttu mukaan jäsenistö, ulkoisia sidosryhmien edustajia, aluevaliokunnat ja liiton toimiston henkilöstö. Liiton hallitus ja valtuuskunta ovat olleet myös aktiivisessa roolissa valmisteluprosessin aikana. Strategian valmistelua on johtanut strategiaryhmä, joka on käsitellyt eri foorumeilla esitetyt näkemykset ja vastannut ehdotusten kiteyttämisestä.

Tavoitetila 2022:

Lääkäriliitto on vahva vaikuttaja ja arvostettu suunnannäyttäjä

Strategiset tavoitteet:

  1. Vahvistaa ammattikunnan yhtenäisyyttä ja kollegiaalisuutta
  2. Varmistaa kaikkien lääkäriryhmien ansiotason kehittyminen vähintään yleisen ansiokehityksen mukaisesti
  3. Varmistaa lääkärien oikea määrä suhteessa palvelujärjestelmän tarpeisiin
  4. Vaikuttaa lääkärien osaamistason kehittymiseen ja laadukkaiden työolosuhteiden toteutumiseen
  5. Lisätä potilaiden ja yhteiskunnan luottamusta lääkärien ammattietiikkaan ja osaamiseen
  6. Tehdä uusia terveydenhuollon kehitykseen vaikuttavia keskustelunavauksia
  7. Vaikuttaa ennakoivasti väestön tasa-arvoisten terveydenhuoltopalveluiden saatavuuteen

Strategiasta viestitään ensi vuoden mittaan Lääkäriliiton eri kanavissa ja tilaisuuksissa.

Takaisin