Lääkärikoulutuksen laatu turvattava

Toiminnot

Lääkäriliiton uusi koulutuspoliittinen ohjelma painottaa lääkärikoulutuksen laatua ja elinikäistä oppimista.


Lääkäriliiton mukaan lääketieteellisten tiedekuntien sisäänottomääriä pitäisi laskea, jotta koulutuksen laatu ei kärsi. Opetuksen ryhmäkoot ovat nyt niin suuria, että esimerkiksi toimenpiteiden kunnollinen harjoittelu ja oppiminen on haasteellista.

Opiskelijavuosikurssit ovat entistä suurempia, ja lisäksi yhä useampi suomalainen opiskelee lääketiedettä ulkomailla. Lähitulevaisuudessa suomalaisille työmarkkinoille arvioidaan tulevan yhteensä noin 900 uutta lääkäriä vuodessa. Lääkäriliiton mielestä lääketieteen peruskoulutuksen sisäänottoa pitäisi vähentää nykyisestä 750 opiskelijasta enintään 600 opiskelijaan vuodessa, jotta lääkärien perus- ja erikoistumiskoulutus kestäisi kansainvälisen laatuvertailun.

Ohjelmassa korostetaan myös elinikäistä oppimista. Lääkärin on ylläpidettävä ja kehitettävä ammattitaitoaan jatkuvasti.

– Työnantajalla on vastuu siitä, että työntekijällä on mahdollisuus riittävään täydennyskoulutukseen. Lääkäriliiton suosituksen mukaan lääkärillä tulee olla oikeus ammatin edellyttämään työpaikan ulkopuoliseen täydennyskoulutukseen vähintään kymmenen työpäivän ajan vuodessa työnantajan kustantamana, Lääkäriliiton koulutuspäällikkö Sami Heistaro toteaa.

– Lääkärin puolestaan tulee kirjata oma täydennyskoulutuksensa ja tarvittaessa pystyä osoittamaan se. Lääkäriliitto suosittelee käyttämään tähän ProMedicon kehittämää Taitoni.fi-työkalua.

Hyvä johtaminen on tärkeää, jotta potilaat saavat parasta mahdollista hoitoa ja lääkärit voivat työssään hyvin.

– Lääkäriliitto haluaa edistää myös johtajakoulutusta. Esimerkiksi sote-uudistuksessa lääkärijohtajilla on suuri rooli. Lääkäriliiton Erikoislääkärien johtamiskoulutus tarjoaa jäsenille kilpailukykyisen vaihtoehdon, Heistaro sanoo.

Lääkäriliiton koulutuspoliittinen ohjelma on liiton verkkosivuilla osoitteessa https://www.laakariliitto.fi/koulutus/

Lisätietoja:

koulutuspäällikkö Sami Heistaro, puh. 040 905 2800, sami.heistaro@laakariliitto.fi

varatoiminnanjohtaja Hannu Halila, puh. 0500 459 955, hannu.halila@laakariliitto.fi