Lääkärikoulutuksen laatu ja resurssit varmistettava

Lääkäriksi koulutettavien määrä on jo lähes kaksinkertaistunut 1990-luvun puoleen väliin verrattuna, mutta opetusresursseja ei ole juuri lainkaan lisätty. Vuonna 2012 lääkärikoulutuksen aloituspaikkoja päätettiin edelleen lisätä 150:llä vuoteen 2016 mennessä. 

Lääkärikoulutus tapahtuu pitkälti pienryhmissä ja käytännön harjoittelua, jolloin se myös vaatii opetusresursseja. Tämä valmistaa potilaan kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen. Lääkäriksi ei opita pelkästään luentosaleissa.

Lääkäriliiton tavoitteena on turvata lääkärikoulutuksen rahoitus, jotta koulutuksen laatutaso voidaan säilyttää hyvänä huolimatta sisäänottomäärien kasvusta.

- Lääkärin ammatti on monen nuoren haave ja kilpailu opiskelupaikoista on kovaa. Sisään päässeiden opiskelumotivaatio on korkea, opinnot etenevät nopeasti ja keskeyttämisprosentti on erittäin pieni, kuvailee varatoiminnanjohtaja Hannu Halila.

Mitoitetaan ja koordinoidaan peruskoulutusta

Terveyspalvelujärjestelmän tarpeet määrittävät lääkäriksi koulutettavien määrän. Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän uudistaminen vaikuttaa myös koulutuksen sisältöön.

Lääkärien peruskoulutuksen mitoituksessa ja opetuksen koordinoinnissa tarvitaan jatkossa nykyistä enemmän yliopistojen lääketieteellisten tiedekuntien ja muiden toimijoiden yhteistyötä. Näin voidaan panostaa koulutuksen laatuun. Lähes kaikki lääkärit aikovat erikoistua ja erikoislääkärikoulutuksen tulee olla luonteva jatkumo peruskoulutuksesta.

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen kansallisen koordinaation vahvistamista varten ollaan perustamassa koulutusta koordinoivaa jaosta. Se muun muassa arvioi eri alojen erikoislääkärien tarvetta ja ohjaa sitä kautta erikoislääkärikoulutuksen mitoitusta. 

- Vastaavaa kansallista koordinaatiota tarvittaisiin myös lääkärien peruskoulutukseen, huomauttaa Hannu Halila.

Lääkärikoulutuksen aloituspaikat, lääketieteen lisensiaatti -tutkinnon suorittaneet ja perustutkinto-opiskelijoiden kokonaismäärä vuosina 2000 – 2016:

Vuosi          Aloituspaikat              Valmistuneet                 Opiskelijat

1994             354                                   543                                   3289

1996             367                                   478                                   3070

1998             434                                   536                                   2775

2000              515                                   352                                   2952

2002              610                                   396                                   3254

2004              624                                   420                                   3673

2006              638                                   415                                   4032

2008              616                                   510                                   4181

2010              619                                   656                                   4133

2012              619                                   604                                   4166

*2014             687                                   573                                   4350

*2016             750                                   576                                   4697

*arvio

Lähde: OKM, KOTA ja Vipunen –tietokannat

Lisätietoja:     Lääkäriliiton varatoiminnanjohtaja Hannu Halila, puh. 0500 459 955

Linkki:           Lääkärilehden nro 22 pääkirjoitukseen http://www.laakarilehti.fi/files/lehdisto/SLL222014-ronkainen_halila.pdf

Takaisin