Kaikkien lääkärien ja terveydenhuollon työntekijöiden suojaaminen tärkeää

Lääkäriliitto ei edellytä, että kaikki yli 55–60-vuotiaat mieslääkärit olisi yksiselitteisesti siirrettävä pois koronapotilaiden hoidosta, vaikka Lääkärilehdessä keskustelupalstalla kirjoittaneet Janne Aaltonen ja Eetu Salunen näin esittävät.

Vaikka tiedämme, että ikä on riskitekijä vakavampaan koronainfektioon, on näyttö lääkärien ja muiden terveydenhuollon työntekijöiden osalta iäkkäämpien vakavampaan sairastumiseen tai kuolleisuuteen kansainvälisestikin vielä varsin vähäinen. Suomessa terveydenhuollon työntekijöiden työperäiset tautitapaukset ovat toistaiseksi pysyneet maltillisella tasolla.

Keskeistä on huolehtia kaikkien terveydenhuollon työntekijöiden riittävästä ja oikean laatuisesta suojautumisesta.

Työsuojelulliselta kannalta riskiryhmiin kuuluvia voidaan työjärjestelyin siirtää pienemmän tartuntariskin tehtäviin, jos se on mahdollista toteuttaa toiminnan kokonaisuuden siitä kärsimättä.

Tämänhetkisen tiedon valossa kohonnut riski vakavaan tautimuotoon liittyy erityisesti korkeaan ikään ja vakaviin perussairauksiin. Näitä ovat vaikeat muodot sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksista, diabeteksesta, verenpainetaudista, kroonisista keuhkosairauksista, kroonisista munuaissairauksista ja suuri ylipaino. Nämä riskit koskettavat kaikkia lääkäreitä ja muita terveydenhuollon ammattiryhmiä tasapuolisesti ja ne tulee huomioida myös työn ulkopuolisessa elämässä.

Lääkärillä on aina eettinen velvollisuus hoitaa potilasta, vaikka itse kuuluisi riskiryhmään.

Lisätietoa:

puheenjohtaja Tuula Rajaniemi, puh. 040 542 7211
varatoiminnanjohtaja Hannu Halila, puh. 0500 459955, hannu.halila@laakariliitto.fi

Takaisin