Virka- ja työsuhdeasiat

Tähän osioon on koottu virka- ja työsuhteeseen liittyviä yleisiä kysymyksiä vastauksineen. Selaa sivua alaspäin tai kohdista kysymyksesi kirjoittamalla etsimäsi sanan hakukenttään.


Mitä ovat Akava ja JUKO?

Akava on korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö, johon kuuluu 36 jäsenliittoa. Myös Suome ...

Lue lisää
Sektori: Kunta, Valtio, Yliopisto


Mikä on Lääkärikartelli?

Lääkärikartelli on lääkärien, hammaslääkärien ja eläinlääkärien yhteinen neuvottelujärjestö, joka ho ...

Lue lisää
Sektori: Kunta, Valtio, Yksityinen, Yliopisto, Yrittäjä (ammatinharjoittajat ja yhtiön kautta toimivat)


Mikä on Lääkärisopimus?

Lääkärisopimus on kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus. Lääkärisopimuksen on allekirjoittanut Kunn ...

Lue lisää
Sektori: Kunta


Miten käyttäjäyrityksen asiakassopimuksen tai toimeksiannon päättäminen vaikuttaa vuokratyösuhteeseen?

Vuokralääkärin asemaa arvioidaan aina työlainsäädännön säännöksien valossa. Silloin kun vuokralääkär ...

Lue lisää
Kirjaudu sisään
Sektori: Kunta, Yksityinen, Valtio


Mitä lomautus merkitsee kuntasektorilla?

Lomauttaminen on työnantajan aloitteesta tapahtuva työnteon ja palkanmaksun väliaikainen keskeyttämi ...

Lue lisää
Kirjaudu sisään
Sektori: Kunta


Onko urheilutapahtumassa toimiva lääkäri työsuhteessa?

Vapaaehtoistyötä on vain vastikkeeton työ.  Silloin kun työtä tehdään korvausta vastaan, on kys ...

Lue lisää
Kirjaudu sisään
Sektori: Yksityinen, Kunta, Yliopisto, Yrittäjä (ammatinharjoittajat ja yhtiön kautta toimivat)


Toimiiko vuokralääkäri yrittäjänä vai työsuhteessa?

Työvoimaa vuokraavat yritykset eivät välitä kaikkia vuokralääkäreitä. Tällöin voi syntyä epäsel ...

Lue lisää
Kirjaudu sisään
Sektori: Kunta, Yksityinen, Yrittäjä (ammatinharjoittajat ja yhtiön kautta toimivat), Valtio, Yliopisto


Päättyykö työ-/virkasuhteeni automaattisesti, kun täytän 63 vuotta tai saavutan oman henkilökohtaisen eläkeikäni?

Työ-/virkasuhde päättyy ilman irtisanoutumista ja irtisanomisaikaa vasta sen kalenterikuukauden päät ...

Lue lisää
Kirjaudu sisään
Sektori: Kunta, Valtio, Yksityinen, Yliopisto


Voiko määräaikaisen työsopimuksen/virkamääräyksen irtisanoa?

Määräaikainen työsopimus:Määräaikaista työsopimusta ei kumpikaan osapuoli voi irtisanoa, ellei s ...

Lue lisää
Kirjaudu sisään
Sektori: Kunta, Valtio, Yksityinen, Yliopisto


Vaihdan työpaikkaa. Mitä minun tulee huomioida?

Julkisella sektorilla sairaalassa tai terveyskeskuksessa virkasuhteen ehdot perustuvat kunnalliseen ...

Lue lisää
Kirjaudu sisään
Sektori: Kunta, Valtio, Yksityinen, Yliopisto