Sosiaaliturva

Tästä osiosta löytyvät keskeisimmät kysymykset sosiaaliturvasta mm. opiskelun, lapsen syntymän ja vanhuuden aikana. Voit kohdistaa kysymyksesi kirjoittamalla etsimäsi sanan hakukenttään.


Karttuuko apuraha-ajalta eläkettä?

Vuoden 2009 alusta lähtien myös apurahansaajille on karttunut eläkettä. Apurahansaajien eläkevakuutt ...

Lue lisää
Kirjaudu sisään
Sektori: Kunta, Valtio, Yksityinen, Yliopisto, Yrittäjä (ammatinharjoittajat ja yhtiön kautta toimivat)


Karttuuko opiskeluajalta eläkettä?

Opiskelu alkoi kartuttaa eläkettä 1.1.2005 alkaen. Eläkettä ei kartu takautuvasti, vaikka opinnot ol ...

Lue lisää
Kirjaudu sisään
Sektori: Kunta, Valtio, Yksityinen, Yliopisto, Yrittäjä (ammatinharjoittajat ja yhtiön kautta toimivat)


Kuka maksaa vuokralääkärin eläkevakuutuksen?

Useissa kunnissa työskentelee vuokralääkäreitä, jotka hoitavat tyypillisesti yö- ja iltapäivystyksiä ...

Lue lisää
Kirjaudu sisään
Sektori: Kunta, Valtio, Yksityinen, Yliopisto, Yrittäjä (ammatinharjoittajat ja yhtiön kautta toimivat)


Miten eläkeikä määräytyy eläkeuudistuksen jälkeen?

Eläkeuudistuksen tultua voimaan 1.1.2017 eläkeikärajat nousevat vaiheittain, eläkettä karttuu yhtälä ...

Lue lisää
Kirjaudu sisään
Sektori: Kunta, Valtio, Yksityinen, Yliopisto, Yrittäjä (ammatinharjoittajat ja yhtiön kautta toimivat)


Minkä verran voin / pitää työskennellä osatyökyvyttömyyseläkkeellä?

Osatyökyvyttömyyseläkkeellä ei tarvitse ansaita välttämättä lainkaan. Ansiot, jotka saat, eivät vaik ...

Lue lisää
Kirjaudu sisään
Sektori: Kunta, Valtio, Yksityinen, Yliopisto, Yrittäjä (ammatinharjoittajat ja yhtiön kautta toimivat)


Minkä verran voin tehdä töitä vanhuuseläkkeellä?

Voit työskennellä vanhuuseläkkeellä rajoituksetta. Työansiosi eivät vaikuta maksussa olevaan vanhuus ...

Lue lisää
Kirjaudu sisään
Sektori: Kunta, Valtio, Yksityinen, Yliopisto, Yrittäjä (ammatinharjoittajat ja yhtiön kautta toimivat)


Kuinka pitkä isyysvapaa on?

Isyysvapaan pituus on enimmillään 54 arkipäivää. Arkipäiviä ovat päivät maanantaista lauantaihin poi ...

Lue lisää
Kirjaudu sisään
Sektori: Kunta, Valtio, Yksityinen, Yliopisto


Kuinka pitkään työnantaja maksaa äitiyspäivärahaa, kun määräaikainen työ-/virkasopimukseni päättyy?

Työ-/virkasuhteen päättyessä päättyy työntekijän/viranhaltijan oikeus työnantajan maksamaan äitiysva ...

Lue lisää
Kirjaudu sisään
Sektori: Kunta, Valtio, Yksityinen, Yliopisto


Voinko jäädä hoitovapaalta uudestaan äitiysvapaalle?

Voit jäädä. Sinun pitää kuitenkin hakea hoitovapaan keskeyttämistä, jonka jälkeen työnantaja myöntää ...

Lue lisää
Kirjaudu sisään
Sektori: Kunta, Valtio, Yksityinen, Yliopisto


Miten eläkettä karttuu eläkeuudistuksen jälkeen?

Vuoden 2017 alusta alkaen eläkettä karttuu 1,5 % tuloista vuodessa. Eläke alkaa karttua työntekijöil ...

Lue lisää
Kirjaudu sisään
Sektori: Kunta, Valtio, Yksityinen, Yliopisto, Yrittäjä (ammatinharjoittajat ja yhtiön kautta toimivat)


Kun on ottanut YEL-vakuutuksen voiko sen keskeyttää tai päättää ?

YEL-vakuutuksen voi päättää esimerkiksi, kun yritystoiminta päättyy, yrittäjä jää vanhempainvapaalle ...

Lue lisää
Kirjaudu sisään
Sektori: Yrittäjä (ammatinharjoittajat ja yhtiön kautta toimivat)


Mihin kaikkeen YEL-työtulon määrä vaikuttaa ?

Vanhuuseläkkeen määrän lisäksi YEL-työtulo vaikuttaa suoraan vanhempainpäivärahan, perhe-eläkkeen, t ...

Lue lisää
Kirjaudu sisään
Sektori: Yrittäjä (ammatinharjoittajat ja yhtiön kautta toimivat)


Oikeus sairauspäivärahaan YEL-vakuutuksen perusteella ?

YEL-vakuutetun yrittäjän omavastuuajanpituus on yksi päivä eli sairastumispäivä. Tämän jälkeen yritt ...

Lue lisää
Kirjaudu sisään
Sektori: Yrittäjä (ammatinharjoittajat ja yhtiön kautta toimivat)


Voiko YEL-työtuloa muuttaa ?

Vakuutuksen ottamisen yhteydessä määritettyä työtuloa voi muuttaa kesken kalenterivuoden. Hyvä ohjen ...

Lue lisää
Kirjaudu sisään
Sektori: Yrittäjä (ammatinharjoittajat ja yhtiön kautta toimivat)


Voiko YEL-työtulon määrää muuttaa takautuvasti ?

Vaikka työtulon määrää voi muuttaa esimerkiksi yritystoiminnan kasvaessa suuremmaksi, työtuloa ei vo ...

Lue lisää
Kirjaudu sisään
Sektori: Yrittäjä (ammatinharjoittajat ja yhtiön kautta toimivat)