Tietojenkäsittelystä Korjaussarja-hankkeessa

Toiminnot


Terveydenhuollon korjaussarja -hanke

Lääkäriliitto kutsuu jäsenistönsä ideoimaan ja keskustelemaan hyvin toimivan terveyden-huollon keskeisistä periaatteista. Jäseniltä saatuja ideoita käytetään liiton linjausten val-misteluun, eikä niitä sellaisenaan julkaista missään. Hankkeen etenemisestä viestitään Lääkärilehdessä ja liiton jäsenkirjeissä.

Ideointi ja keskustelu tapahtuu Humap Software Oy:n toimittamalla Howspace-verkkoalustalla, josta lähetetään myös osallistumiskutsut jäsenille.

Keskusteluun voi osallistua omalla nimellä tai nimimerkillä. Toivomme ideoivaa ja asiallista keskustelua. Syntynyttä tekstiä analysoidaan laadullisin menetelmin.

Kerättyjen näkemysten perusteella valmistellaan ehdotus liiton linjauksiksi hyväksyttäväksi Lääkäriliiton valtuuskunnassa joulukuussa 2019.

Tietoja tietojenkäsittelystä

Kutsu hankkeeseen lähetetään kaikille Lääkäriliiton jäsenille, joiden sähköpostiosoite on liiton rekisterissä. Hankkeeseen kutsuttujen henkilötiedoista on laadittu erillinen rekisteri, joka sisältää kutsuttujen nimet ja sähköpostiosoitteet. Rekisteriä käytetään vain osallistu-miskutsun postitukseen ja viestintään hankkeen aikana. Hankkeeseen kutsuttujen tiedot poistetaan rekisteristä hankkeen päättyessä viimeistään joulukuussa 2019.

Hankkeeseen osallistuminen on vapaaehtoista. Hankkeeseen osallistuva antaa suostu-muksensa siihen menemällä hankkeen sivuille lähetetyn henkilökohtaisen linkin kautta.

Hankkeeseen osallistumisen voi peruuttaa milloin tahansa ottamalla yhteyttä hankkeen rekisterinpitäjään, jonka yhteystiedot ovat alla.

Miten otat meihin yhteyttä
Rekisterinpitäjä: Suomen Lääkäriliitto
Yhteyshenkilö: Tutkimuspäällikkö Jukka Vänskä, jukka.vanska@laakariliitto.fi

Terveydenhuollon korjaussarjan tietosuojaseloste