Corona

På denna sida har vi listat centrala informationskällor med anknytning till coronasituationen. Coronaepidemin kommer att belasta hälsovården och dess personal, men kommer även att leda till betydliga ekonomiska förluster för olika parter. Vi betonar situationens exceptionalitet. För att minimera dess verkningar och bibehålla en fungerande hälsovård uppmanar vi till flexibel diskussion om arbetsarrangemang, såsom distansarbete.

Här kan du ladda ner och skriva ut läkarens rumstavla, som påminner dig om saker att minnas under coronasituationen. På rumstavlan hittar du även en lista på centrala informationskällor med anknytning till situationen.

Beredskapslag och arbetsplikt

Statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen, 128/2020 och 190/2020, finns i Finlex-databasen.

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93–95 och 109 § i beredskapslagen, 130/2020 och 174/2020, finns i Finlex-databasen.

Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheten i enlighet med 95 § 2 mom. och tillämpning av 96‒103 § i beredskapslagen, 139/2020, finns i Finlex-databasen.

Social- och hälsovårdsministeriets anvisning om tillfälliga undantag vid tillämpning av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen på personal som arbetar inom hälso- och sjukvården och socialväsendet
Bilaga

Social- och hälsovårdsministeriets anvisning: Åtgärder för att förbättra funktionsförmågan inom social- och hälsovården under COVID-19- pandemin innan arbetsplikten enligt beredskapslagen tas i bruk
Bilaga

Frågor och svar om corona och arbetsplikt inom hälso- och sjukvården på arbets- och näringsministeriets webbplats

 

Myndigheternas anvisningar och rekommendationer

Aktuellt om coronaviruset COVID-19 på THL:s webbplats

Information on coronaviruset på arbets- och näringsministeriets webbplats

Social- och hälsovårdsministeriets anvisningar med anledning av coronavirusläget

Arbetshälsoinstitutets instruktioner för arbetsplatser för att förhindra coronavirusepidemi

Aktuellt om coronavirusläget på FPA:s sidor

Social- och hälsovårdsministeriets och undervisnings- och kulturministeriets rekommendation till personalen och arbetsgivarna inom social- och hälsovården och i skolorna om beredskap för coronavirus

Regeringens rekommendationer för att bromsa coronavirusets spridning

 

Skyddsåtgärder och riskgrupper

Social- och hälsovårdsministeriets anvisningar till arbetstagare som är utsatta för allvarligare former av sjukdomen covid-19, som orsakas av coronaviruset

Takaisin