Sairauspoissaolotarpeen arviointi – miten kirjoitan sairauslomia oikein?

Verkkokurssilla perehdytään laajasti sairauslomatarpeen arviointiin lääkärin, potilaan, työpaikan ja yhteiskunnan näkökulmasta. Koulutus tarjoaa toimintaohjeita, menetelmiä ja työkaluja sairauslomatarpeen arvioinnin tueksi.

Koulutuksen tiedot

Päivämäärä: Verkkokoulutukseen voi osallistua milloin tahansa.

Kohderyhmä: Kaikki lääkärit, jotka kirjoittavat sairauslomia. Osallistujien tulee olla Lääkäriliiton jäseniä. Kurssi on maksuton.

Katso esittelyvideo

Erikoistuminen: Hyväksytty seitsemän tuntia erikoistuvien lääkärien teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi seuraaville aloille: terveydenhuolto, työterveyshuolto sekä hallinnollinen koulutus kaikille erikoisaloille.

Ilmoittautumisaika: Voit ilmoittautua koulutukseen alla olevasta linkistä. Ilmoittauduttuasi saat paluuviestinä sähköpostiisi ohjeet opiskeluun. Kurssin suorittaminen kestää noin seitsemän tuntia. Kurssiympäristö on käytössäsi yhden kuukauden ajan ilmoittautumisestasi.

Koulutuksen ohjelma

Koulutuksessa perehdytään laajasti sairauslomatarpeen arviointiin. Tarjoamme toimintaohjeita, menetelmiä ja työkaluja, joita lääkäri voi hyödyntää sairausloman tarvetta harkitessaan. Esittelemme työpaikan ja työterveyshuollon mahdollisuuksia ja keinoja sairauslomien vähentämiseen.

Tuomme myös esiin potilas-lääkärisuhteen haasteita sairauslomatilanteessa. Perustelemme näkemyksen, jonka mukaan lääkärin ensisijainen tehtävä ei ole kirjoittaa sairauslomaa,  vaan arvioida ja tukea potilaan mahdollisuuksia jatkaa työssä.

Verkkokoulutuksen sisällön on laatinut LT Kari-Pekka Martimo, Työterveyshuollon ja työlääketieteen erikoislääkäri, Työterveyslaitos

Kurssin sisältö

1. Sairausloman kirjoittaminen lääkärin työnä
2. Tietoa sairauspoissaoloista ja niiden syistä
3. Sairauspoissaoloon liittyviä lakeja ja sopimuksia
4. Sairauspoissaolotarpeen arviointi
5. Sairausloma ja potilas-lääkärisuhde
6. Työpaikan mahdollisuudet sairauspoissaolotarpeen vähentämisessä
7. Jäljellä oleva työkyky ja kuntoutuksen mahdollisuudet
8. Pähkinöitä pohdittavaksi

Ilmoittaudu koulutukseen 

Takaisin