Lääkäri yrittäjänä

Milloin kannattaa perustaa osakeyhtiö? Miten osakeyhtiön talous rakentuu ja miten minä tienaan? Mitä vastuita ja velvoitteita yrittäjyyteen liittyy?

Lääkäri yrittäjänä -verkkokurssin tavoitteena on oppia hyvä, lainmukainen ja proaktiivinen tapa hoitaa yrityksen talousasioita. Yksityislääkäritoiminnan juridiikan ja talouden perusteita käsitellään osakeyhtiön näkökulmasta ja tarpeellisilta osin myös yksityisen elinkeinoharjoittajan (toiminimen) näkökulmasta.

Koulutuksen tiedot

Päivämäärä: verkkokoulutukseen voi osallistua milloin tahansa.

Kohderyhmä: lääkärit, jotka toimivat tai haluavat toimia pää- tai sivutoimisena ammatinharjoittajana ja jotka pohtivat osakeyhtiön perustamista. Koulutus sopii myös kokeneille yrittäjille, jotka kaipaavat päivitystä tietoihinsa. Osallistujien tulee olla Lääkäriliiton jäseniä.

Hinta: verkkokurssi on maksuton.

Ilmoittautumisaika: ilmoittaudu koulutukseen alleolevasta linkistä. Ilmoittauduttuasi saat sähköpostiisi ohjeet opiskeluun. Suorittamisaikaa on kuukausi ilmoittautumisesta.

Koulutuksen ohjelma

Osakeyhtiön ja osakeyhtiöyrittäjän verotuksen pääperiaatteet
Osakeyhtiön verotettava tulos lasketaan kirjanpidon perusteella vähentämällä tuloista vähennyskelpoiset menot. Mutta miten yrittäjäosakas saa elantonsa? Palkkana vai osinkoina? Käsittelemme tapauksia esimerkkilaskelmien avulla. Korostamme lainmukaisuutta ja sitä, että osakeyhtiön varat ja menot sekä henkilökohtaisen talouden varat ja menot on pidettävä erillään.

Verotuksen erityiskysymyksiä
Lääkäriyrittäjän verotuksen erityiskysymyksinä käsittelemme mm. työpanososinkoa ja peiteltyä osingonjakoa. Viittaamme verottajan ohjeisiin, kun selvitämme matkakustannuksia, päivärahoja ja luontoisetuja. Terveyden- ja sairaanhoitopalveluthan ovat pääosin arvonlisäverottomia, kun ne ovat laillistetun ammattihenkilön kuten lääkärin antamia ja luonteeltaan terveyden- ja sairaanhoitopalveluita. Lopuksi avaamme myös sijoitustoimintaa yksityishenkilönä ja osakeyhtiön kautta.

Yksityinen elinkeinoharjoittaja
Moni lääkäri aloittaa yrittäjyyden ammatinharjoittajana. Kerromme, mitä yrittäjyys ammatin- tai liikkeenharjoittajana tarkoittaa taloudenpidon ja verotuksen kannalta.

Osakeyhtiön perustaminen
Osakeyhtiömuotoon liittyy paljon vastuita ja velvollisuuksia. Niistä on hyvä olla tietoinen, jos mietit tätä yrittäjyyden harjoittamisen muotoa. Kerromme, mitä seikkoja kannattaa arvioida, kun harkitsee osakeyhtiötä ns. toiminimiyrittämisen sijaan. Käymme läpi myös osakeyhtiön perustamiseen tarvittavia asiakirjoja.

Osakeyhtiöön liittyvä lainsäädäntö
Osakeyhtiölaki, kirjanpitolaki sekä elinkeinovero- ja tuloverolaki - näiden lukeminen on suositeltavaa ja tärkeää. Osakeyhtiölaki edellyttää mm. huolellisuusvelvoitteen noudattamista ja organisoitua talouden seurantaa. Vastuussa on paitsi toimitusjohtaja myös hallituksen jäsenet.

Osakeyhtiön talouden raportit ja tilinpäätös
Tuloslaskelma kuvaa yritystoiminnan kannattavuutta. Tase kertoo yrityksen varallisuuden. Avaamme näitä keskeisiä talousraportteja esimerkkien avulla. Yrittäjän on hyvä osata arvioida mm. kannattavuutta, liikevaihdon kriittistä pistettä ja katteita sekä vakavaraisuutta ja maksuvalmiutta.

Verkkokoulutuksen sisällön on laatinut KTT, DI Toivo Koski.

Ilmoittaudu koulutukseen

Takaisin