Sairaalahygienia

Sairaalainfektioiden merkitys ja niiden aiheuttamat ongelmat ovat lisääntyneet, ja infektioiden torjuntatyö on kehittynyt vaativammaksi ja monipuolisemmaksi. Sairaalahygienian erityispätevyyden suorittanut lääkäri on alan tärkeä erityisosaaja.

Hyväksytty Lääkäriliiton hallituksessa 21.9.1994, ohjelma tarkistettu 12.6.2007.

Taustaa

Lääkäriliiton hallitus perusti sairaalahygienian erityispätevyyden 21.9.1994 Suomen Sairaalahygieniayhdistyksen (nykyisin Suomen infektioidentorjuntayhdistys) ja Suomen Mikrobiologit -alaosaston esityksestä. Erityispätevyyden myöntäminen edellyttää Suomen Lääkäriliiton jäsenyyttä.

Erityispätevyyden perustelut ovat edelleen olemassa, vielä tärkeämpinä jopa kuin 1990-luvulla; sairaalainfektioiden merkitys ja niiden aiheuttamat ongelmat ovat edelleen lisääntyneet ja infektioiden torjuntatyö on kehittynyt vaativammaksi ja monipuolisemmaksi. Uudet, yhä tehokkaammat hoitomuodot altistavat potilaita enemmän infektioille, uusia infektioita ilmaantuu ja harvinaiset yleistyvät sekä antimikrobiresistenssin eteneminen ovat esimerkkejä sairaalainfektioiden muuttuvasta kuvasta. 1990-luvulla on laajasti havaittu, että taistelu mikrobeja vastaan ei suinkaan ole voitettu eikä sitä tullakaan voittamaan, vaan tarvitaan jatkuvaa työtä niiden aiheuttamien sairaalainfektioiden torjumiseksi.

Tavoitteet

Erityispätevyyden tarkoituksena on alasta kiinnostuneiden parissa lisätä kiinnostusta kouluttautumiseen sairaalainfektioiden problematiikkaan ja toisaalta osoittaa ulospäin tällä alalla saavutettu erityisosaaminen. Tavoitteena uudistetuissa vaatimuksissa on käytännön sairaalainfektioiden torjuntatyössä saavutetun kokemuksen ja toiminnan painottaminen, mutta myös huomion kiinnittäminen valtakunnalliseen tai alueelliseen opetustoimintaan ja aktiiviseen toimintaan sairaalainfektioiden ehkäisyyn ja diagnostiikkaan keskittyvässä julkaisutoiminnassa, joilla on suuri merkitys alan tietämyksen levittämisessä käytännön tasolle sairaaloihin. Erikoisalakohtainen koulutusuudistus on myös huomioitu laajentamalla erityispätevyyteen pätevöitymismahdollisuuksia muille erikoisaloille kuin aikaisemmat infektiotaudit tai kliininen mikrobiologia.

Vaatimukset

Pohjakoulutus

- Infektiosairauksien erikoislääkäri
- Kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri
- Muu kliininen erikoislääkärin koulutus, jos laajasti mukana sairaalainfektioiden torjuntaan liittyvässä toiminnassa

Käytännön palvelu

A. Sairaalapalvelu

Sairaalapalvelua 2 vuotta erikoistumisen (pohjakoulutus) jälkeen.

B. Muu jatkokoulutuspalvelu (vähintään 18 kuukautta)

 1. Kliininen palvelu sairaalainfektioiden torjuntaan liittyen
  Toiminta keskussairaalatason sairaalan hygieniatyöryhmän aktiivisena jäsenenä; vähintään 2 vuotta toimintaa (= 3 kk palvelua), enintään 6 vuotta (= 9 kk palvelua)
 2. Palvelu infektioepidemiologisessa yksikössä Suomessa tai ulkomailla
  Hyväksytään enintään 3 kk:n palveluna
 3. Palvelu sairaalainfektioihin erikoistuneessa laboratoriossa tai keskussairaalan mikrobiologian laboratoriossa Kliinisen mikrobiologian laboratorio, enintään 6 kk:n palvelua
 4. Toimiminen hygieenikkona/ epidemiologina/ keskussairaalan infektioidentorjunnan vastuullisena lääkärinä/ ulkomainen kurssimuotoinen koulutus
  Hyväksytään 12 kk:n osalta
 5. Valtakunnallinen tai alueellinen opetustoiminta
  Hyväksytään 3 kk:n osalta
  Esitelmät Sairaalahygieniapäivillä, Tartuntatautipäivillä, alueellisissa koulutustilaisuuksissa
 6. Kirjallinen toiminta sairaalainfektioiden torjuntaan liittyen
  - oppikirjatekstit, Duodecim, Lääkärilehti, Sairaalahygienialehti
  - valtakunnalliset ohjeistot
  Hyväksytään korkeintaan 6 kk:n palveluna
 7. Sairaalahygieniaan tai -infektioihin liittyvä tieteellinen tutkimustyö
  Hyväksytään korkeintaan 3 kk:n palveluna
 8. Yhdistystoiminta
  Toiminta Suomen Sairaalahygieniayhdistyksen hallituksessa, Suomen Sairaalahygienialehden toimituskunnassa (2 vuoden toiminta = 3 kk palvelua, korkeintaan 4 vuoden toiminta = 6 kk palvelua).

Teoreettinen kurssimuotoinen koulutus

C. Kurssit sairaalainfektioiden torjuntaan liittyen, 80 tuntia

Kotimaiset: Sairaalahygieniapäivät, KTL:n kurssit
Pohjoismaiset sairaalahygieniapäivät
Hospital Infection Society (Englanti) -kongressit, kurssit
CDC:n kongressit
ICAAC, ECCMID soveltuvin osin
Muut vastaavat

Lisätiedot ja hakulomake

Erityispätevyyden myöntäminen edellyttää Suomen Lääkäriliiton jäsenyyttä, hakulomake word-muodossa.

Erityispätevyyshakemus käsitellään sairaalahygienian erityispätevyystoimikunnassa, jota johtaa Suomen infektioidentorjuntayhdistyksen (aiemmin Suomen Sairaalahygieniayhdistys) puheenjohtaja ja jäseninä on kaksi infektiolääkäriä ja kaksi kliinistä mikrobiologia ja Suomen infektioidentorjuntayhdistyksen hallituksen halutessaan nimeämä jäsen. Toimikunnan jäsenillä on oltava sairaalahygienian erityispätevyys.

Lisätietoja Suomen infektioidentorjuntayhdistyksen puheenjohtaja Kirsi Skogberg, etunimi.sukunimi@hus.fi
Tutustu Suomen infektiotorjuntayhdistyksen kotisivuihin.

Takaisin