Valmiuslaki ja työvelvoite

Usein kysyttyä

 • Mikä valmiuslaki on ja mitä se käytännössä tarkoittaa?

 • Mitä valmiuslain säännökset käytännössä tarkoittavat?

 • Milloin työnantaja voi soveltaa valmiuslakia?

 • Miten toimin, jos epäilen, että työnantaja soveltaa valmiuslakia perusteetta?

 • Miten valmiuslaki vaikuttaa lääkärin nykyisen virka- tai työsuhteen työaika- ja lepomääräyksiin?

 • Miten siirrytään työvelvollisuuteen?

 • Kenellä on valmiuslain perusteella työvelvoite?

 • Miten työmääräys annetaan?

 • Millä perusteella työvoimaviranomainen päättää työvelvollisuudesta?

 • Kenelle ei saa antaa työmääräystä?

 • Millaisiin tehtäviin työmääräys voidaan antaa?

 • Miten terveydelliset syyt, riskiryhmään kuuluminen ja muut rajoitteet arvioidaan?

 • Voidaanko työvelvoite antaa toiselle paikkakunnalle kuin missä asuu tai normaalisti työskentelee?

 • Millaisilla ehdoilla työtä tehdään työvelvollisuussuhteessa?

 • Miten työturvallisuus ja työsuojelu huomioidaan työvelvollisuussuhteessa?

 • Miten työvelvollisuus vaikuttaa voimassa olevaan palvelussuhteeseeni?

 • Voidaanko hoitovapaalta velvoittaa valmiuslain perusteella työhön?

 • Linkkejä