Vaikutukset palvelussuhteeseen

Usein kysyttyä

 • Minkä mukaisesti palkka maksetaan, jos valmiuslain perusteella joudun ylitöihin? Jos erimielisyyttä palkasta tulee, onko vaatimus tehtävä heti?

 • Minkälaisia vaikutuksia korona-tilanteella voi olla lääkärin tehtäviin ja päivystysvelvollisuuteen?

 • Työnantajani on ilmoittanut peruvansa virkavapaani/kieltävänsä sivutoimeni/muuttamassa osa-aikaisuuteni kokoaikaisuudeksi. Oikeuttaako koronatilanne tähän?

 • Miten valmiuslaki vaikuttaa lääkärin vuosilomasäännöksiin?

 • Onko valmiuslailla vaikutusta lääkärin palvelussuhteen irtisanomisaikoihin?

 • Voivatko / saavatko yli 70-vuotiaat lääkärit työskennellä?

 • Lääkäriliiton näkemys yli 70-vuotiaiden lääkärien työskentelyyn (13.5.2020)

 • Kuka maksaa korvauksen tai palkan, jos joudun karanteeniin?

 • Voiko työnantaja määrätä työntekijän koronatestiin?

 • Palasin juuri ulkomaan matkalta ja palvelussuhteeni kunnallisella työnantajalla on alkamassa, mutta en pääse aloittamaan työtäni sovittuna päivänä tulevan työnantajani ilmoittaman koronakaranteenini vuoksi. Onko minulla oikeus palkkaan?

 • Voiko korona-tilanteen vuoksi säännöllistä työaikaa levittää aiemmasta poiketen?

 • Voiko työnantaja määrätä karanteenin aikana tekemään työtehtäviä?

 • Voiko työnantaja määrätä työntekijän etätöihin?

 • Voiko työnantaja määrätä työntekijän lomalle varotoimena?

 • Voiko työnantaja lomauttaa koronavirusepidemian aikana?

 • Voiko työnantaja vaatia viranhaltijoita tai työntekijöitä ilmoittamaan vapaa-ajan ulkomaanmatkoista esimiehelle?

 • Miten huomioidaan lääkärit, joilla on perussairaudesta johtuva lisääntynyt riski?

 • Ministeriöt ja eri tahot ovat julkaisseet omia suosituksiaan, joiden tavoitteena on estää koronaviruksen laajeneminen. Miten tulisi suhtautua suosituksiin ja mistä saan lisätietoa tilanteesta?

 • Miten käy Lääkäriliiton järjestämien koulutusten ja seminaarien sekä Lääkärisopimuksen neuvottelujen?

 • Tiedon jakaminen koronavirustilanteesta, mitä tulisi huomioida?