Tärkeimpiä linkkejä

Valmiuslaki ja työvelvoite

Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä, nrot 128/2020 ja 190/2020 löytyvät Finlexin sähköisestä säädöskokoelmasta

Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93-95 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta nrot 130/2020 ja 174/2020  löytyvät Finlexin sähköisestä säädöskokoelmasta.

Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä, nro 362/2020 löytyy Finlexin sähköisestä säädöskokoelmasta

TEM:n muistiot työaika-, lepo- ja vuosilomista: asetus, joka voimassa 13.4. saakka,  asetus, joka voimassa 14.4.-13.5. ja asetus, joka voimassa 14.5.-30.6.

Työvelvollisuutta koskevat valmiuslain säännökset löytyvät Finlexistä 95-103 §

Työvelvollisuutta koskeva TEM:n muistio (asetus, joka voimassa 13.4. saakka)

Työvelvollisuutta koskeva TEM:n muistio (asetus, joka voimassa 14.4.-13.5.)

Kysymyksiä ja vastauksia terveydenhuollon työvelvoitteesta TEM:n sivuilla

 

Viranomaisten ohjeita ja suosituksia

THL:n ajankohtaiset tiedot koronavirustilanteesta

Työ- ja elinkeinoministeriön koronasivu   

Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeet koronavirustilanteessa

Työterveyslaitoksen koronavirusohjeistus

Tietoa tartuntatautipäivärahasta Kelan sivuilla

Sosiaali- ja terveysministeriön suositus sosiaali- ja terveydenhuollon sekä oppilaitosten henkilöstölle ja työnantajille koronavirustilanteessa

Suomen hallituksen suositukset koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi

 

Suojautuminen ja riskiryhmät

STM:n ohje suojautumisesta koronaviruksen osalta

STM:n ohje riskiryhmille

Tietoa koronaviruksen riskiryhmistä THL:n sivuilla

 

Korona ja potilasvakuutus

Usein kysyttyä koronasta ja potilasvakuutuksesta Potilasvakuutuskeskuksen sivuilla

Takaisin