Koronarokotteen rokotusjärjestys lääkärien osalta

Lääkäreistä rokotetaan ensin työssään koronaviruksen kanssa tekemisissä olevat lääkärit ja sen jälkeen ne lääkärit, jotka sairaanhoitopiiri määrittelee kriittisiksi työntekijöiksi. Näiden ryhmien jälkeen lääkärit rokotetaan iän ja perussairauksien mukaisessa järjestyksessä eli koko väestöä koskevien kriteerien perusteella. Lääkärin työnantajalla ei ole rokotusjärjestyksen suhteen merkitystä, vaan rokotusjärjestys määräytyy yleisten kriteerien mukaisesti.

 

Lääkäreiden rokottaminen koronarokotteella etenee Suomessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen esityksen mukaisesti. THL on tehnyt koronarokotusten rokotusjärjestyksestä esityksen, joka pohjautuu THL:n asettaman Kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän KRARin kannanottoihin.

Rokotusjärjestys koronarokotteen osalta on seuraavanlainen:

Koronarokotetta tarjotaan ensin koronapotilaita hoitaville ja ympärivuorokautisen hoivan henkilöstölle ja asukkaille.

Rokotusjärjestys on oleellinen osa kansallista koronarokotusstrategian toteutusta. Strategian mukaisesti rokotuksilla pyritään koronavirustaudin aiheuttaman tautitaakan vähentämiseen, kuolemien ja elinvuosien menettämisen estämiseen sekä terveydenhuollon kantokyvyn ylläpitämiseen.

Koronarokotteita annetaan vähitellen vuoden 2021 aikana. Rokotteiden saatavuuden parantuessa koko väestöllä tulisi olla mahdollisuus saada koronavirustaudilta suojaava rokotus.

THL suosittelee, että koronarokotusten järjestys on seuraava:

1.    Koronapotilaita hoitava terveydenhuollon henkilöstö sekä ympärivuorokautisen hoivan henkilöstö ja asukkaat

  1. Teho-osastojen henkilökunta
  2. Todettuja tai epäiltyjä covid-19-potilaita hoitavien vuodeosastojen ja päivystysosastojen sekä ensihoidon henkilökunta
  3. Todettuja tai epäiltyjä covid-19-potilaita hoitavien infektiovastaanottojen henkilökunta, koronanäytteenottojen henkilökunta ja koronavirusdiagnostiikkaa tekevä laboratoriohenkilökunta
  4. Sosiaalihuollon asumispalvelujen ja laitoshoidon tehostetun palvelun toimintayksikköjen eli ympärivuorokautisen hoivan henkilökunta ja asukkaat (ryhmiä 3 ja 4 voidaan rokottaa samaan aikaan)
  5. Kriittinen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö rajatusti, esimerkiksi elinsiirtoyksikköjen henkilökunta

Edellä mainittujen ryhmien kokonaismäärä on runsaat 100 000 ihmistä, kun mukaan lasketaan vain ikääntyneiden hoivapalvelut.

2.    Ikääntyneet ja henkilöt, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistavia perussairauksia

  1. ≥80-vuotiaat* 
  2. 75–79-vuotiaat *
  3. 70–74-vuotiaat*
  4. <70-vuotiaat, joilla on vakavalle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus**
  5. <70-vuotiaat, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistava sairaus***

Yli 70-vuotiaita on kaikkiaan noin 800 000.

*mukaan lukien samassa taloudessa asuvat omaishoitajat

**Vakavalle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistavia sairauksia ovat esimerkiksi krooninen vaikea munuaissairaus, vaikea immunosuppressiivinen tila (elinsiirto, akuutti syöpähoito) ja vaikea krooninen keuhkosairaus.

*** Vakavalle koronavirustaudille altistavia sairauksia ovat esimerkiksi sepelvaltimotauti ja kirroottinen maksasairaus.

3.    Muu väestö

Perussairauksista kärsivien rokotusjärjestykseen vaikuttaa se, miten rokote tehoaa näissä ryhmissä. 
 

Lisätietoja löytyy THL:n sivuilta.

Takaisin